Arama

Osmanlıca dersleri IV- Türkçe ve Arapça kelimelerde ünlü harflerin gösterimi

Toplumsal hafızamızın en değerli hazinelerinden biri olan Osmanlıca eserler ve bu alfabe kullanılarak oluşturulan kıymetli belgeler, kütüphanelerin dışında çeşmelerin kitabesinde, mezar taşlarında kısaca hayatın her alanında karşımıza çıkar. Böylesine geniş bir yelpazesi olan hazine, elbette kendine ait birtakım kurallara sahip. Osmanlıcada, Türkçe kelimelerde ünlü harflerin gösterimiyle Arapça ve Farsça kelimelerdeki ünlü harflerin gösterimi birbirinden farklıdır. Fikriyat Akademisi olarak hazırladığımız Osmanlıca derslerinde bu hafta, ünlü harflerin Türkçe ve Arapça- Farsça kelimelerde yazılışının nasıl olduğunu aktaracağız.

 • 1
 • 33
TÜRKÇEDEKİ ÜNLÜLERİN YAZILIŞI
TÜRKÇEDEKİ ÜNLÜLERİN YAZILIŞI

Osmanlıcada sesli harfleri göstermek için aynı zamanda sessiz harf olarak da kullanılan elif, vav, ye ve he olmak üzere dört harf kullanılır. Arap alfabesi Türkçenin zengin ünlü sistemini göstermede yetersiz kalır. Çünkü Arapçada a, i, u ve bunların uzunları olan â,î, û varken Türkçede sekiz ünlü olup ayrıca uzun ünlü yoktur.

Arap imlasında kısa ünlüler yazılmaz yalnızca uzun ünlüler yazılır. Bu uzun ünlüleri yazmak için elif, vav, he ve ye harfleri kullanılırken Türkçenin sekiz ünlüsünü göstermek için de bu harfler kullanılır. Fakat bunlar Türkçe kelimelerde uzun okunmaz.

 • 2
 • 33
ELİF(ا) HARFİ İLE İLGİLİ KURALLAR
ELİFا HARFİ İLE İLGİLİ KURALLAR

Elif (ا)ve he (ه) "a ve e" seslerini karşılamak için kullanılır. Ancak Osmanlıca imlasında kelime başındaki "e" sesini karşılamak için mutlaka elif harfi kullanılır.

 • 3
 • 33
ELİF(ا) HARFİ İLE İLGİLİ KURALLAR
ELİFا HARFİ İLE İLGİLİ KURALLAR

Elif (ا) kelime başındaki "a" sesini karşılayabilmesi için üstüne med işareti şeklinde bir elifin daha yazılması gerekir.

 • 4
 • 33
ELİF(ا) HARFİ İLE İLGİLİ KURALLAR
ELİFا HARFİ İLE İLGİLİ KURALLAR

Osmanlıcada Türkçe kelimelerin imlasında elif harfinin üzerine hemze (ء) işareti konulmamakla birlikte kelime başında "e" sesini veren eliflerin üzerine hemze işareti konulur. Ancak bu kaideye de her zaman uyulduğunu söylemek zordur.

 • 5
 • 33
HE (ه) HARFİ İLE İLGİLİ KURALLAR
HE ه HARFİ İLE İLGİLİ KURALLAR

He (ه) harfinin "e" sesini verebilmesi için kelime ortasında veya sonunda bulunması gerekir.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN