Arama

Tarihin şanlı zaferi: Kut'ül Amâre kitapları

Osmanlı Devleti'nin tarihteki son zaferi olan ve İngilizlerin "1842'deki Kabil bozgunundan beri İngiliz ordusunun yaşadığı en aşağılayıcı hezimeti" dediği Kut'ül Amâre Savaşı… Haşmet Babaoğlu bugün Sabah'taki köşesinde, Kut'ül Amâre zaferi, arkaplanı ve sonrasını anlatan birkaç kitaptan bahsetti. Bizler de o kitapları sizin için derledik. İşte şanlı zaferden kaleme dökülen o eserler…

  • 1
  • 4
Tarihin şanlı zaferi: Kut'ül Amâre kitapları
Tarihin şanlı zaferi: Kut'ül Amâre kitapları

KUTLU ZAFER / ZAFER BİLGİ

Kut'ül Amâre Zaferi, 13.300 İngiliz asker ve komutanının Osmanlı ordusuna kayıtsız şartsız teslim olduğu büyük bir destandır. Bu zafer, Osmanlı ordusunu destekleyen Arap milislerin de katkısıyla kazanılmıştır.

İngilizlerin dünyaya rezil olduğu bu savaş, Osmanlı'ya karşı Çanakkale Destanı'ndan sonra kaybettiği ikinci büyük mağlubiyettir. İngiltere, etki altına aldığı bütün ülkelerde bu zaferi tarih kitaplarından sildirmiş ve unutturmaya çalışmıştır. Osmanlı, Halifelik sancağı altında İttihad-ı İslam'ı (İslam Birliği) tesis etmiş ve Müslümanların dünyadaki zalim devletlere karşı güçlenip başarı kazanmasını sağlamıştır.

Kut'ül Amâre, farklı ırklara ve kültürlere sahip olmasına rağmen İslam ümmetinin birleştiği ve İngilizlere karşı zafer anıtını diktiği bir tarihî harptir. Bugün de büyük acılar çeken ve Haçlı saldırılarına her zaman muhatap olan Müslümanların kurtuluşu, bu birlik ve beraberlik ruhundadır. Dolayısıyla bu dayanışmanın ve ittihadın ne kadar önemli olduğunu Kut'ül Amâre Zaferi çarpıcı bir şekilde bize göstermektedir.

Kitapta, bu savaşa katılan üst düzey askerlerin hatırat ve günlüklerinden yararlanılmıştır. Eser, devlet arşivlerinden ve Genelkurmay Başkanlığı Arşivi'nden edinilen bilgi, belge, resim ve haritalarla zenginleştirilmiştir.

  • 2
  • 4
Tarihin şanlı zaferi: Kut'ül Amâre kitapları
Tarihin şanlı zaferi: Kut'ül Amâre kitapları

KUT'ÜL AMÂRE ZAFERİ 1916 / VAHDETTİN ERGİN-MUZAFFER ALBAYRAK

1916 yılında Irak cephesinde kazanılan Kût'ül Amâre Zaferi, Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nda Türk tarihinin en şanlı sayfalarının yazıldığı Çanakkale Zaferi'nden sonra kazanmış olduğu ikinci büyük ve anlamlı zaferdir. Irak Cephesi'nde 4,5 aylık bir kuşatma sonucunda, 29 Nisan 1916'da Kût'ül Amâre'de bulunan 5'i general 481 subay ve 13.300 kişilik İngiliz ordusu esir alınmıştı.

Önemi ve büyüklüğü şüphesiz olmakla birlikte Kût'ül Amâre'de kazanılan zafer, aradan geçen 100 yıl boyunca maalesef tarihin tozlu sayfaları arasında unutulup gitmiştir.

Bu kitap, tarih kitaplarında birkaç satırla geçiştirilen bu önemli tarihi olayı, bütün yönleriyle ayrıntılı olarak ele alınarak, Kût' ül Amâre kahramanlarını lâyık olduğu şekilde hatırlatmak gayesiyle hazırlanmıştır.

  • 3
  • 4
Tarihin şanlı zaferi: Kut'ül Amâre kitapları
Tarihin şanlı zaferi: Kut'ül Amâre kitapları

HALİL KUT PAŞA-KUT'ÜL AMÂRE'NİN MUZAFFER KOMUTANI / MEHMET EMİN DİNÇ

Yakın tarihin en önemli sayfaları: Kut zaferi ve Halil Paşa'nın hayatı...

"Ordumuz, gerek Kut karşısında ve gerekse Kut'u kurtarmaya gelen ordular karşısında 350 subay ve 10.000 neferini şehid vermiştir. Buna karşılık Kut'ta, 5 General, 481 subay ve 13.300 er teslim alıyorum. Bu teslim aldığımız orduyu kurtarmaya gelen İngiliz kuvvetleri de 30.000 zayiat vererek geri dönmüşlerdir. Şu hale bakınca, dünyayı hayretlere düşürecek iki büyük fark görülür. Tarih, bu olayı yazmak için kelime bulmakta zorluk çekecektir."

6. Ordu Komutanı Tuğgeneral Halil

Halil Kut Paşa'nın siyasi ve askeri hayatı 1905 yılında, "ateş hattının ortasında" başlamıştır. Bir yandan Türk topraklarının akıbeti masaya yatırılmışken diğer yandan birçok yakın coğrafyanın da haritaları değişmektedir. Halil Paşa son derece yoğun geçen ömründe, 1922 yılına dek asker, komutan, komitacı, yarı resmî diplomat, teşkilatçı, ihtilâlci gibi unvanlarla çalışmış, vatansever karakterinden kesinlikle taviz vermemiştir.

Halil Paşa; İngiliz tarihinde bir "skandal" olarak kabul edilen, Türk tarihinin ise en unutulmaz sayfalarını dolduran ve fakat bir türlü gereken önemi görememiş Britanya İmparatorluğu'nun yaşadığı en büyük hezimet olan Kûtü'l Amâre Zaferi'nin esas kahramanıdır. Gerek siyasî gerekse askerî icraatlarıyla yakın Türk tarihinin mümtaz bir şahsiyetidir. Türk bayrağının daima dalgalanması için "fedaî" ve "atılgan" mizacını asla saklamamış, vatanı için ömrünün sonuna dek canını dişine takmıştır.

Dr. Mehmet Emin Dinç'in kaleme aldığı Halil Kut Paşa biyografisi, Halil Paşa ve Kutü'l Amare Zaferi konusundaki ilk çalışmalardan olma özelliğine sahiptir. Kitabın sayfaları Halil Paşa'nın Trablusgarp ve Balkan Savaşlarındaki faaliyetleriyle başlar, 1. Dünya Savaşı'nın maceralı yıllarıyla devam eder, Halil Paşa'nın mütareke ve Millî Mücadele dönemlerindeki faaliyetleriyle son bulur.

Halil Paşa'nın cepheden cepheye geçen fırtınalı hayatının izlerini süren kitap, yakın tarihimizin en önemli şahsiyetlerinden birinin bilinmeyen öyküsünü anlatıyor...

  • 4
  • 4
Tarihin şanlı zaferi: Kut'ül Amâre kitapları
Tarihin şanlı zaferi: Kut'ül Amâre kitapları

OSMANLI'NIN UNUTULAN SON ZAFERİ / İ. BAHTİYAR İSTEKLİ

Osmanlı İmparatorluğu'nun, 1.Dünya Savaşı'nda Çanakkale Zaferi'nden sonra kazanmış olduğu diğer büyük ve anlamlı zafer; Irak Cephesi'nde Kût'ül Amâre'de 29 Nisan 1916'da kuşatılarak 4,5 aylık bir muhasaradan sonra 13.300 kişilik İngiliz ordusunun esir alınmasıyla sonuçlanan Kût'ül Amâre Zaferi'dir.

1916'dan itibaren 1950'lere kadar Silahlı Kuvvetler nezdinde her 29 Nisan günü "Kut Bayramı" olarak yâd edilen bu zafer, ne yazık ki o tarihten beri unutulmuş/unutturulmuş, tarihin tozlu sayfaları arasına terkedilmiştir.

Kût'ül Amâre Zaferi'nin 100. Yılında, bu büyük başarıyı yeniden anmak ve hatırlatmak için hazırladığımız bu kitap, 1916 yılında 44. Alay Komutanı olarak bizzat Kût'ül Amâre'de muharebelere katılmış olan Yarbay Mehmed Reşid Bey'in savaş esnasında tuttuğu günlüklerden oluşmaktadır. Kût'ül Amâre'de yaşanan muharebelerin tam ortasında bulunmuş olan Reşid Bey'in günlüğü, hakkında çok fazla kaynak eseri olmayan Kût'ül Amâre Zaferi'ne önemli katkı sağlayacak bir kaynak eser hüviyetindedir.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN