Arama

Sadi Şirazi kimdir? Sadi Şirazi'den alıntı ve sözler

Sadi Şirazi'nin Şam'da iken Haçlılara karşı Türk-İslam ordularında savaştığını biliyor muydunuz? İran edebiyatının büyük şairi Sadi Şirazi, mesnevi türünün en büyük üstadıydı. Onun toplumun düşünce ve isteklerine tercüman olan özlü sözleri, atasözü haline gelerek günümüze kadar kullanıldı. Moğol istilasıyla insanların genç, ihtiyar, çoluk çocuk demeden öldürüldüğü umutların tükendiği bir coğrafyada insanları yüreklendirdi. Sadi Şirazi'nin hikmetli sözlerini sizler için derledik.

  • 1
  • 36
SADİ ŞİRAZİ KİMDİR?
SADİ ŞİRAZİ KİMDİR?

Sadi, 1184 yılında döneminin ilim ve kültür merkezlerinden biri olan Şiraz'da dünyaya geldi. Asıl adı bilinmeyen Sadi'nin babası, atabek Sa'd bin Zengî'nin hizmetinde bulunduğu için bu mahlası kullandı.

Genç yaşta kaybettiği babasının ölümü üzerine anne tarafından dedesi olan Mes'ûd b. Muslih el-Fârisî tarafından yetiştirildi. Genç yaşta babasını kaybettiğini, "Çocukların ıstırabını bilirim. Çocukluğumda babamı kaybettim" beyti ile anlatır.

  • 2
  • 36
DÖNEMİNİN EN İYİ MEDRESELERİNDE EĞİTİM GÖRDÜ
DÖNEMİNİN EN İYİ MEDRESELERİNDE EĞİTİM GÖRDÜ

İlk tahlisini Şiraz'da yapan Sadi, Moğol istilasından sonra Bağdat'a göç etti. Tahsiline Nizamiye Medreselerinde devam etti. Bağdat Müstansıriyye Medresesi'nde hocalık yapan İbnü'l-Cevzî ile Bostan'da kendisinden söz ettiği Şehâbeddin es-Sühreverdî'den etkilendi.

İslam tarihinin dönüm noktası Nizamiye Medresesi

  • 3
  • 36
HAÇLILARA KARŞI TÜRK-İSLAM ORDULARINDA SAVAŞTI
HAÇLILARA KARŞI TÜRK-İSLAM ORDULARINDA SAVAŞTI

Bağdat'ta devrin önemli âlimlerinden eğitim alan Sadi, sonraki yıllarını seyahat ile geçirdi. Otuz-kırk yıl sürecek olan yolculuğunda Ortadoğu, Arabistan ve Mısır'ı dolaştı. Sadi, Şam'da iken Haçlılara karşı Türk-İslam ordularında savaştı.

Haçlılara esir düşen Sadi, yıllarca ağır istihkâm işlerinde çalıştırıldı. Sadi'nin bilgisine hayran kalan Suriyeli bir tacir, onu fidye ile satın alarak esaretten kurtardı.

Matematik ilmine yön veren 10 Müslüman alim

  • 4
  • 36
HAYATINI İBADETLE GEÇİRDİ
HAYATINI İBADETLE GEÇİRDİ

Sadi Şirazi, Anadolu'yu Çin'i ve Hindistan'ı gezdikten sonra memleketi Şiraz'a döndü. 1256'da memleketine döndükten sonra vefatına kadar hayatını hankahında riyâzet ve ibadetle geçirdi. 1292 yılında burada vefat etti. Mezarı Şiraz'a yakın Sadiyye'dedir.

Sadi Şirazi, mesnevi türünde verdiği yirmiden fazla eserlerle ünlendi. Bostan, Gülistan, Akl u Aşk, Takrîr-i Dibace, Nasihatü'l-Mülûk öne çıkan eserlerindendi.

  • 5
  • 36
TOPLUMUN DÜŞÜNCELERİNE TERCÜMAN OLDU
TOPLUMUN DÜŞÜNCELERİNE TERCÜMAN OLDU

Doğu edebiyatına büyük etkisi olan Sadi, mesnevi türünün üstadı kabul edilir. Onun eserlerinde kullandığı, toplumun düşünce ve isteklerine tercüman olan özlü sözleri atasözü haline gelerek günümüze kadar kullanılageldi.

Uzun yıllar süren seyahatlerinde edindiği pek çok tecrübeyi İslami edebî eserleri arasında büyük bir şöhrete sahip Bostan ile Gülistan'da aktardı.

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN