Arama

Edebiyatımızdaki yazar ve şairlerin lakapları

Edebiyat tarihimize emek veren pek çok yazar, yazın yolculukları boyunca çeşitli lakaplarla anılmışlardır. Özellikle divan şairi ve halk ozanları mahlas isimle şiir yazma ya da söyleme geleneğinden dolayı lakap kullanmayı bir zorunluluk olarak görmüşlerdir. Kimi tek lakap ile bilinirdi kiminin lakap sayısı ise dörtten aşağı değildi. İşte edebiyatın önemli yazar ve şairlerinin lakapları...

  • 1
  • 23
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet

Fatih Sultan Mehmet, şiirlerinde Avnî mahlasını kullanmıştır.

Fatih, II. Murat'ın oğlu olup 1432'de Edirne'de doğmuş, 1481'de İzmit/Gebze'de (49 yaşında) vefat etmiştir. Osmanlı Devleti'nin yedinci padişahıdır. II. Mehmet şeklinde de anılır.

  • 2
  • 23
Fuzuli
Fuzuli

"Aşk ve ıstırap şairi" Fuzuli, şiirlerinde lirizmin esasını, aşkın elemlerini ve yalnızlığın acılarını dile getirdi.

Doğu'nun en büyük aşk efsanelerinden biri olan "Leyla ile Mecnun"un hikayesini mesnevi olarak kaleme alan, 16'ncı yüzyıl divan şairi Fuzuli, edebiyat tarihçileri tarafından divan şiirinin edasını dönüştüren şair olarak nitelendiriliyor. Türkçe sevgisi ve bilinciyle şiir dünyasını yoğuran Fuzuli, nesilden nesile aktarılan ve beşeri aşktan ilahi aşka uzanan tasavvuf yolculuğunun en önemli hikayesi olan Leyla ile Mecnun'un, yüzyıllar boyunca Türkçe okunmasını sağladı. Yalın ve berrak bir Türkçe ile yazdığı şiirler ve eserleri günümüzde de Türkçe konuşulan coğrafyalarda ezberlenip okunmaya devam eden şair, Türkçe'nin yanı sıra Farsça ve Arapça'da da divanlar kaleme aldı.

  • 3
  • 23
Baki
Baki

Günümüzde insanların dilinde olup, sürekli okunan "Âvâzeyi bu âleme Davud gibi sal / Bâkî kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş" mısralarının şairi Bâkî, Osmanlı Divan Edebiyatı'nda şiire şekil ve muhteva açısından birçok yenilik getirdiği için, hayattayken "Şairlerin Sultanı" anlamına gelen "Sultanü'ş Şuarâ" unvanını aldı.

  • 4
  • 23
Nefi
Nefi

Nefî, 17. yüzyıl Türk şâirlerindendir. Kasidede gerçek bir varlık göstermiş ve gerek kendi zamanında, gerekse sonraki yüzyıllarda kaside yazan bütün şairlere etki eden şâir ve edebiyatçıdır. Çok genç yaşlarda şiir yazmaya başlayan Nefi gelmiş geçmiş en yetkin kaside üstadı olarak kabul edilir. Ayrıca bir kaside türü olan hiciv konusunda oldukça önemli bir isim olup, en güzel ve önemli hicivleri yazan da yine Nefi'dir.

  • 5
  • 23
Nedim
Nedim

18. yüzyılda, mahallileşme akımının temsilcilerinden olan Osmanlı dönemindeki Lale Devri'nin en ünlü şairi Nedim'dir. Nedîm Osmanlı'nın en meşhur divan edebiyatı şairlerinden birinin mahlası. Şöhretini Osmanlı Devleti'nin 1718 – 1730 yılları arasındaki Lâle Devri'nde kazanmıştır. Yaşamı ve eserleri ile o devrin ruhunun temsilcisi olarak kabul görmektedir.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN