Arama

Beşeriyetin hafızası kütüphaneler hakkında terimler 📚

Kütüphaneler bilginin bulunmasını, tekrar üretilmesini ve edinilmesini sağlayan kurumlardır. İslam medeniyetiyle birlikte bilimsel bilginin yaygınlaşması ve üretilmesiyle en büyük kütüphaneler medreselerde ortaya çıktı. Osmanlı, bu geleneği devam ettirdi ve geliştirdi. Bu dönemde en çok Fatih Sultan Mehmed, Kanuni Sultan Süleyman döneminde kütüphaneler kuruldu. Sonrasında Lale Devri'nde II. Mahmut ve II. Abdülhamit dönemlerinde kütüphaneler geliştirildi. İşte beşeriyetin hafızası olan kütüphaneler hakkında kültürünüzü genişletecek terimler...

  • 1
  • 57
Açık raf sistemi
Açık raf sistemi

Kullanıcıların kitap raflarına serbest erişimini tanımlar. Kullanıcılar, okumak veya ödünç almak istedikleri kitapları raflardaki yerlerinden kendileri alabilirler.

  • 2
  • 57
Almanak
Almanak

Genellikle cetveller, tablolar ve şemalar şeklinde sunulan ve çok çeşitli veriler içeren yıllık yayın.

  • 3
  • 57
Anahtar kelime
Anahtar kelime

Bir eserin başlığındaki, özetindeki (abstract) veya tüm metnindeki özel öneme sahip sözcüklerdir.

  • 4
  • 57
Ansiklopedi
Ansiklopedi

Her bilgi alanındaki konular hakkında olgusal makaleler içeren ve alfabetik olarak düzenlenmiş eser.

  • 5
  • 57
Anonim eser
Anonim eser

Yazarı belli olmayan eser.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN