Arama

Talha bin Ubeydullah kimdir? Talha bin Ubeydullah’ın hayatı…

Talha bin Ubeydullah İslam'ı kabul eden ilk Müslümanlardan biridir. Mekke'nin önemli tüccarlarından biri olan Talha, ticaret için bulunduğu Busra'da karşılaştığı bir rahipten Hz. Muhammed'in peygamberliğini öğrenmiş; hemen Mekke'ye dönerek Müslüman olmuştu. Cennetle müjdelenen on sahabiden biri olan Talha, Peygamberimizin ölümünün ardından çıkan Ridde olaylarının bastırılmasında da aktif rol oynamıştı. Peki, cömertliği ile tanınan Talha bin Ubeydullah kimdir? Talha bin Ubeydullah'ın hayatı…

  • 1
  • 14
TALHA BİN UBEYDULLAH KİMDİR?
TALHA BİN UBEYDULLAH KİMDİR?

Talha bin Ubeydullah ilk Müslümanlardan biridir. Nesebi Hz. Peygamber ile Mürre'de, Hz. Ebû Bekir ile Amr bin Kâ'b'da birleşir.

Annesi Sa'be bint Abdullah sahâbeden Alâ bin Hadramî'nin kız kardeşidir. İki erkek kardeşinden Osman Müslüman olmuş, diğeri ise Bedir Gazvesi'nde müşrik saflarında ölmüştür.

  • 2
  • 14
HZ. EBU BEKİR VASITASIYLA MÜSLÜMAN OLDU
HZ. EBU BEKİR VASITASIYLA MÜSLÜMAN OLDU

İslam öncesi Mekke'nin önemli tüccarlarından biri olan Talha, ticaret için bulunduğu Busrâ'da karşılaştığı bir rahipten Hz. Muhammed'in peygamberliğini öğrenince hemen Mekke'ye döndü ve Hz. Ebû Bekir vasıtasıyla İslamiyet'i kabul edip ilk Müslümanlar arasında yer aldı.

  • 3
  • 14
CENNETLE MÜJDELENEN ON SAHABİDEN BİRİ
CENNETLE MÜJDELENEN ON SAHABİDEN BİRİ

Vahiy kâtipliği de yapan Talha, hem cennetle müjdelenen on sahâbîden hem de Resûlullah'ın havârisi diye bilinen on iki kişiden biridir.

Müslüman olduğu günlerde Hz. Ebû Bekir ile aynı ipe bağlanarak işkence gördüğünden her ikisi "Karîneyn" (yakın dost) diye anılır.

  • 4
  • 14
HZ. EBUBEKİR’İN AİLESİNİ MEDİNE’YE O GÖTÜRDÜ
HZ. EBUBEKİR’İN AİLESİNİ MEDİNE’YE O GÖTÜRDÜ

Suriye'de bulunduğu dönemde gerçekleşen Habeşistan hicretine katılamadı. Resul-i Ekrem Medine'ye hicret ettikten sonra Hz. Ebû Bekir'in ailesini Medine'ye o götürdü.

Mekke'de iken Zübeyr bin Avvâm ile Medine'de Kâ'b bin Mâlik ile (bazı rivayetlere göre Ebû Eyyûb el-Ensârî, Sa'd b. Ebû Vakkās veya Saîd b. Zeyd) ile kardeş ilân edildi.

  • 5
  • 14
BEDİR GAZVESİ’NDE İSTİHBARAT İLE GÖREVLENDİRİLDİ
BEDİR GAZVESİ’NDE İSTİHBARAT İLE GÖREVLENDİRİLDİ

Yine Şam'da olduğu sırada meydana gelen Bedir Gazvesi'ne katılamadığı zikredilmekteyse de birçok kaynakta Hz. Peygamber'in onu ve Saîd bin Zeyd'i Şam yoluna istihbarat için gönderdiği ve Medine'ye ancak savaş bittikten sonra dönebildikleri belirtilir. Bu sebeple kendisine ganimetten pay verildi.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN