Arama

İstanbul’un ilk Türk okulu

İstanbul’un fethi sırasında, büyük çabalar gösteren Davut Paşa’ya birçok ayrıcalık ve geniş bir arazi verilmişti. 1485 yılına gelindiğinde Davut Paşa, bu araziye bir külliye inşa ettirdi. Bundan tam 533 yıl önce bugün, külliyenin içinde kurulan Mekteb-i Sübyan, İstanbul’un ilk Türk okulu oldu.

İstanbul’un ilk Türk okulu
Yayınlanma Tarihi: 9.5.2018 00:00:00 Güncelleme Tarihi: 09.05.2018 18:16

Fatih Sultan Mehmet, Anadolu Beylerbeyliği olarak İstanbul'un fethinde büyük yararları bulunan Davut Paşa'ya, büyük ayrıcalıklar vermişti. Aksaray Meydanından, bugün Yıldız Teknik Üniversitesi olarak kullanılan Davutpaşa Kışlasının bulunduğu yere kadar geniş bir alanı Davut Paşa'ya bırakmıştı.

İSTANBUL'DA BİR KÜLLİYENİN İNŞASI

15'inci yüzyılın sonlarında, dönemin padişahı II. Bayezid'in sadrazamı olarak görev yapan Davut Paşa, İstanbul'da bir külliye inşa ettirdi. Cerrahpaşa ve Kocamustafapaşa semtleri arasında konumlanan; cami, tabhâne, medrese, mektep, türbe ve çeşmeden meydana gelen bu külliyenin bânisi, daha sonra bulunduğu mahalleye de ismini verecekti.

Osmanlı tarihi ile ilgili en güvenilir kaynak olan Âşıkpaşazâde'nin Târihi'nde, Davut Paşa'nın yaptırdığı bu külliye, "Âsâr-ı Dâvûd Paşa, İstanbul'da bir imaret ve bir ulu cami yaptı, önüne bir latif su dahi getirdi" sözleriyle anlatılmıştı.


İLK TÜRK OKULU: MEKTEB-İ SÜBYAN

Tarihler 1485'i gösterdiğinde Davut Paşa, inşa ettirdiği külliyenin içine, İstanbul'un ilk Türk okulu olan Mekteb-i Sübyan'ı yaptırdı.

Külliyeye ait bu mektep, caminin avlu duvarı üstünde bulunuyordu. 1648 depreminden sonra yapılan bir incelemede, "Vâkıf-ı müşârunileyhin mektebi dahi tamire muhtaçtır" şeklinde bir ibareye rastlanır. Ancak, daha sonra tamir gerçekleşmemiş olacak ki, Sübyan Mektebi tamamen yıktırılarak yerine başka bir okul yapıldı.


ASIRLARDIR EĞİTİME HİZMET VERİYOR

Okul, yıllar içinde Osmanlı eğitim sistemindeki değişim ve gelişmeler çerçevesinde, değişik kademelerde hizmet verdi. 1847 yılında açılan ilk Rüştiye Mektebi, yine Davut Paşa'daki bu okul oldu.

1894 yılına gelindiğinde, büyük İstanbul depremi nedeniyle okul, bugün sokak tarafına bakan duvarı hariç yıkıldı. Yeniden üç katlı olarak inşa edilen ve eğitime kazandırılan okul, 1913 yılında Sultani (lise) oldu.

Cumhuriyet döneminde önceleri erkek ortaokulu, 1955'ten itibaren karma ortaokul ve en son 1969 yılında lise oldu.

Biri tarihi, diğeri ise modern olmak üzere, iki ayrı binadan oluşan lise, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2013 yılında genel liseden Anadolu lisesine dönüştürüldü.

KRONOLOJİK TARİHİ

1485 - Mekteb-i Sübyan

1847 - Rüştiye Mektebi

1891 - Merkez Rüştiyesi

1913 - Davutpaşa Sultanisi

1924 - Davutpaşa Erkek Ortaokulu

1955 - Davutpaşa Karma Ortaokulu

1969 - Davutpaşa Lisesi

2013 - Davutpaşa Anadolu Lisesi

Fikriyat

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN