Arama

Nihat Hatipoğlu
Haziran 10, 2018
Bu gece bir fırsat gecesi

Kur'an'ın indirildiği Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Bu gece sabaha kadar yapılacak ibadetler ise Müslümanlar için kurtuluş vesilesi olacak.

Bu gece Kadir Gecesi. Kadir Gecesi hakkında Kur'an-ı Kerim'de özel bir sure yer alır.
Bu gecenin faziletini belirten bu surede Kadir Gecesi'nin bin aydan hayırlı olduğu belirtilir. Kuran-ı Kerim bu gecede Hz. Peygamber'e (s.a.v.) inmeye başlamıştır.
Bu gecede Cebrail ve görevli melekler ard arda inerler. Onların görevi kendilerine verilen özel işleri yapmaktır.
Ve o gece sabaha kadar tam bir manevi esenlik ve güvenliktir.
Bu geceye Kadir Gecesi denmesinin birçok sebebi vardır. Bunlardan birisi, Kadir Gecesi'nin kadir ve kıymetinin haylice yüksek olması anlamındadır.
Diğeri de bu gece inen meleklerin sayısından ötürü yeryüzünde darlığın oluşmasıdır. "Kadir"in bir anlamı da "darlık" demektir.
Kadir Gecesi'nin 27. gece olduğu konusunda birçok islam alimi söz birliği etmiştir. 23. gece olduğunu söyleyenler de vardır. Hz. Peygamber (s.a.v.) bu aydaki son on geceye işaret etmiş ve;
"Kadir Gecesi'ni ramazan ayının son on gününün tekli gecelerinde arayınız" buyurmuşlardır. Zaten Peygamberimiz (s.a.v.) ramazanın son on gününü dolu dolu geçirirdi.
Bu gece selamı yayalım. Herkese selam verelim. Kadir Suresi'nde de belirtildiği gibi bu gecenin tümü selamdır, esenliktir. Barıştır. Çünkü surenin sonunda bu gece için "fecre kadar bir selamdır" buyruluyor.
Bu gecenin affından uzak olma ihtimali olanlar sayılır. Bu gece olmasına rağmen anne babaya asi olanlar, onları rahatsız edenler, akrabayla bağlarını koparanlar, içkiye devam edenler, Müslüman kardeşiyle küs kalanlar bu gece kendilerine öz eleştiri yapmalılar, tevbe etmeliler.

BU GECE NE YAPMALI?
Bu gece Kur'an-ı Kerim gecesidir. Kuran'la ahdimizi, birlikteliğimizi yenileyeceğimiz bir fırsat gecesidir. Bol bol Kuran okumak lazım bu gece. Düşünerek. Anlamını da okuyarak. İbret alarak. Kendimizle hesaplaşarak. Kur'an'ı niye terk ettiğimizi kendimize sorarak.
Bu gece tevbe edelim. Günahımız var. Günahsız olanımız yoktur. Ufak günahlar bile olsa. Belki ufak bildiğimiz günahımız, Allah katında çok büyüktür.
Annemizin ve babamızın duasını alalım. Vefat etmişlerse, okuyalım onlara. Mezarlarına gidelim. Baba ve annesi sağken duasını alamayanlardan olmayalım.
Kaza namazlarımızı kılalım. Vakit dar. Zaman çabuk geçiyor. Bakın, ne kadar hızlı akıyor her şey. Fırsatı kaçırmayalım.
Kul haklarını helal ettirelim.
İçki, kumar gibi kötü alışkanlıklarımızdan uzaklaşalım. Günahlar bizi bırakmadan, biz onları bırakalım.
Bol bol dua edelim. Bu gece kendimiz, ülkemiz ve sevdiklerimiz için dua gecesidir.

***

Peygamberimizin istiğfar duaları

1. Dua
Okunuşu: "Sübhanekallahümme ve bi hamdik, Allahümmağfirli inneke ente'ttavvabü'r- rahim."
Anlamı: "Allah'ım! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sana hamdederim. Allah'ım! Beni bağışla. Kuşkusuz Sen tevbeleri kabul eden ve pek merhametli olansın." (Buhari)
2. Dua
Okunuşu: "Allahümmağfir li hatieti ve cehli ve israfi fi emri ve ma ente a'lemü bihi minni Allahümmağfir li ciddi ve hezli ve hata'i ve amdi ve küllü zalike ındi. Allahümmağfir li ma kaddemtü ve ma ahhartü ve ma esrartü ve ma a'lentü ve ma ente a'lemü bihi mini ente'l-mukaddimü ve ente'l-muahhiru ve ente ala külli şey'in kadir."
Anlamı: "İlahi! Hatalarımı, bilgisizliğimi, işlerimdeki israfımı (aşırı hareketimi), Senin benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla! Allah'ım! Ciddi halimi, şakamı, hatamı, kasıtlı davranışlarımı bağışla. Bu kusurların hepsi bende var. İlahi! Önden gönderdiğim, önceden yaptığım ve sonraya bıraktığım, sonradan yapabileceğim gizli ve açıktan işlediğim ve Senin benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Çünkü Sensin ileri götüren, Sensin geri bırakan, Sensin her şeye gücü yeten!" (Buhari, Müslim)
3. Dua
Okunuşu: "Estağfirullahe'l-azimellezi la ilahe illa hüve'lhayyu'l- kayyume ve etubu ileyh."
Anlamı: "Hayy ve Kayyum olup kendisinden başka ilah bulunmayan yüce Allah'tan mağfiret dilerim, O'na tevbe ederim."
Dua İle İlgili Bilgi: Kim bu cümleleri okursa deniz köpükleri kadar da olsa –veya Efendimiz şu ifadelerden birini kullanmıştır: Alic çölü kumları sayısınca yahut ağaçların yaprakları adedince veya dünya günleri sayısınca günahı olsa- Allah günahlarını bağışlar." (Tırmizi)
4. Dua
Okunuşu: "Rabbiğfirli ve tüb aleyye inneke ente'ttevabbü'r-rahim."
Anlamı: "Rabbim beni bağışla ve tevbemi kabul et. Sen tevbeleri çok kabul eden ve esirgeyensin."
5. Dua
Okunuşu: "Sübhanallahi be bi hamdihi sübhannallahi'lazimi estağfirullahe'l- azime ve etubü ileyh."
Anlamı: "Azim olan Allah'ı tesbih ve O'na hamd ederim. Azim olan Allah'a istiğfar eder, O'na tevbe ederim."
6. Dua
Okunuşu: "Estağfirullahe innehu kane gaffara."
Anlamı: "Allah'tan af diliyorum. Çünkü Allah bolca bağışlayıcıdır."
7. Dua
Okunuşu: "Esteğfirullahe innehu kane tevvaba."
Anlamı: "Allah'tan af talep ediyorum. Çünkü Allah bolca tevbeleri kabul edendir."
8. Dua
Okunuşu: "Rabbiğfir verham ve ente hayru'r-rahimin."
Anlamı: "Ya Rabbi! Affet, rahmet et, zira Sen rahmet edenlerin en hayırlısısın."
9. Dua
Okunuşu: "Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve va'dike mesteta'tü euzü bike min şerri ma sana'tü ebuu leke bi ni'metike ve aleyye ve ebuu bi zenbi fağfirli zünubi fe innehu la yağfiru'z-zünube illa ente ya erhamerrahimin."
Anlamı: "Allah'ım! Sen benim Rabbimsin! Sen'den başka ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Senin kulunum. Gücüm yettiğince sana olan ahdime ve vaadime bağlıyım. İşlediğim günahların şerrinden sana sığınırım. Bana lutfettiğin, nimetlerini itirâf ederim, günahımı da itirâf ederim. Beni affet çünkü günahları ancak Sen affedersin. Ey merhametlilerin en merhametlisi."

***

BİR HADİS
"Hz. Peygamber'e (s.a.v.) ümmetinin ömrü gösterilmiş. Resulullah (sa}, önceki ümmetlerin ömrüne nisbetle kısa olduğu için, amelde onların uzun ömürde işlediklerine yetişemezler diye bu ömrü kısa bulmuş. Bunun üzerine Cenab-ı Hakk bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'ni vermiştir."
(Muvatta, İ'tikaf 15, (1,321))

BİR AYET
Şüphesiz, biz onu (Kuran'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh (Cebrail) o gecede, Rableri'nin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. (Kadr, 1-2-3-4-5)

BİR ESMA
El-Hakem: Mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran, hikmet sahibi.

***

SORU - CEVAP

Kaza namazlarım var. Nafile namazları ve vakit sünnetlerini kılamayacağım söyleniyor.Doğru mu?
Kazaya kalmış namazlarla meşgul olmak, nafile namazdan daha önceliklidir. Ancak vakit namazlarıyla birlikte kılınan düzenli nafileler (revatib sünnetler) bunun dışındadır.

Yıldıznameye baktırmak günah mıdır?
Yıldıznameye baktırmak günahtır. Hz. Muhammed (s.a.v.) buyuruyor: "Gelecek hakkında bilgi sahibi olduğunu söyleyene gidip ona baktıran ve sonra da baktırdığına inan bana ineni (Kuran-ı Kerim'i) inkâr etmiştir."

Gıybet ettiğim için kıldığım namazlar kabul olmaz mı?
Gıybet ettiğiniz zaman kıldığınız namaz geçerli olmayacak diye bir şey yoktur. Gıybet büyük günahlardan biridir. Gıybet yapan, namazından feyz almamış demektir. Namazı kabuldür, ama namazının bereketi yoktur.

Nihat Hatipoğlu - Sabah

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN