Arama

  • Anasayfa
  • İslam
  • Ensar’ın seçkin hanımlarından Ümmü Süleym (RANHA)

Ensar’ın seçkin hanımlarından Ümmü Süleym (RANHA)

İslam'ın örnek hanımlarından olan Ümmü Süleym (RANHA), Nebevi mirasın aktarılmasında önemli rol oynamıştır. İslam’ın temel kaidelerine sımsıkı sarılacağına dair Resulullah'a (SAV) biat ederek imanını perçinleyen, Uhud Savaşı'nda gösterdiği fedakarlık ile bilinen Ümmü Süleym (RANHA), İslam'a uygun bir yaşam sürmüştür.

Ensar’ın seçkin hanımlarından Ümmü Süleym RANHA
Yayınlanma Tarihi: 31.12.2022 09:25:00 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 10:02

Bitmek bilmeyen savaşlarla yıkık dökük bir harabeye dönen Yesrib şehrinin sakinleri düşmanlıklardan, çatışmalardan ve Yahudilerin oyunlarından usanmıştı. Huzura susamış gönüller biçare beklerken içlerinden bazıları şehrin kasvetini dağıtmakla kalmayıp gönül hanelerini de aydınlatacak bir kurtarıcının geldiğini anlamışlardı.

🔸 Onlar Resulullah (SAV) görmeden ona inanmış, gönüllerini onun getirdiği hidayete açmış Yesrib'teki ilk Müslümanlardı. Onlar kötüleme, bozma, karışıklık anlamındaki Yesrib ismiyle müsemma bu beldenin iman nuru ile "Medinetü'l Rasul" ismini alarak medeniyetin beşiği haline gelmesine vesile olacak müminlerin öncüleriydi.

ENSAR'IN SEÇKİN HANIMLARINDAN ÜMMÜ SÜLEYM (RANHA)

🔸 Hazreç kabilesinin Necaroğulları soyundan gelen Milhan kızı Rümeysa da onlardan biriydi. Rumeysa, Ümmü Süleym (RANHA) künyesi ile anılıyordu. Müşrik olan eşi Maliki ne derse desin o hakikati bulmuş, Resulullah'ın (SAV) davetine uymuştu. Biricik yavrusunun da bu yolda olmasını arzuluyor, ona kelime-i tevhidi telkin ediyordu. Bu duruma razı olmayan eşinin vefatı ile Ümmü Süleym'in (RANHA) hayatına yön veren tek şey imanı olmuştu.

🔸Çevresindeki pek çok hanımın asla reddetmeyeceği Ebu Talha'nın evlilik teklifini, Müslüman olmadığı için kabul etmemişti. Emsalleri evlenirken alacakları mehrin meblağ konusunda tartışa dursun o (RANHA), talebinin Müslümanlığı kabul etmesini kendisi için mehir olarak kafi görmüştü.

🔸 Böylelikle Ebu Talha (RA) gibi bir yiğidin şirk bataklığından kurtulup İslam ile şereflenmesine, gazalarda Resulullah (SAV) bedenini siper edip dillere destan mülkünü Allah (CC) yolunda hibe edecek kadar ihlaslı, tür hizmetleri ile ashabın seçkin isimleri arasında yerini alan örnek bir mümin olmasına vesile olmuştu.

🔸 Ümmü Süleym (RANHA), sadece eşi Ebu Talha'nın (RA) değil oğlu Enes'in (RA) de hak yolunda insanlara önderlik eden güzide de bir sahabi olmasının yolunu açmıştı. Zira Allah'ın (CC) sevgili elçisi (SAV) hicret ettiğinde Medineli hanımlar ona hediyeler takdim ederken o en değerli varlığını 10 yaşındaki biricik oğlu Enes'i (RA) götürmüştü yanında.

🔸 Resul'ün (SAV) hizmetinde bulunsun ve O'nun (SAV) yolunda yetişsin diye yavrusunu ona teslim etmişti. Bu sayede Hz. Peygamber'in (SAV) terbiyesinde büyüyen Enes b. Malik (RA) 10 yıl ona hizmet etmekle kalmayacak, Nebevi mirasın nesiller sonrasına aktarılmasında da önemli bir rol üstlenecekti.

🔸 Medine'de başta Allah'a (CC) şirk koşmamak üzere İslam'ın temel kaidelerine sımsıkı sarılacağına dair Resulullah (SAV) biat ederek imanını perçinleyen Ümmü Süleym (RANHA), her daim verdiği bu sözün gereklerine uygun bir yaşam sürdü. O'nun (RANHA) hayatı Allah (CC) ve Resulü'nü (SAV) dünyadaki her şeyden çok sevmenin nişaneleri ile doluydu.

🔸 Yuvasını, iman üzere kurarak bir evladına Allah (CC) yoluna adayan bu mümin hanımefendi, ikinci oğlu ve Ebu Umeyr'in (RA) vefatının tam bir teslimiyetle karşılamıştı. Kendi acısını bir kenara bırakarak işi Ebu Talha'yı teselli sadedinde sarf ettiği şu sözler oldukça manidardı.

"Birinden ödünç bir şey alan kimse aldığı şey geri istenince onu vermeyip yanında alıkoyabilir mi? Ölünün ardından saçını başını dağıtarak bağıra çağıra günlerce ait yapmayı öngören, cahiliye geleneğinden gelen bir insanın dilinden dökülen bu sözler, alanın da verenin de Allah (CC) olduğu inancını içselleştirmenin ne demek olduğunu gösteriyordu.

🔸 O zamandan bu zamana tüm inandık diyenlere… İslam'ı daha iyi yaşamak daha Hz. Peygamber (SAV) en mahrem konularda bile soru soran Ümmü Süleym (RANHA) , inananların aydınlatılmasına vesile olmuş, dini uğruna hiçbir fedakârlıktan geri durmamıştı.

🔸 Zorlu Uhud Savaşı'nda sırtında taşıdığı su tulumuyla koşuşturup yaralılara su dağıtmış, Resulullah (SAV) ile birlikte başka gazalara da katılarak fedakârlık örnekleri sergilemişti. Resulullah'ın (SAV) nezdinde O'nun (RANHA) ayrı bir yeri vardı. O, aynı zamanda süt teyzesi olan bu hanımın evini sık sık ziyaret eder, ona hayır duada bulunurdu.

🔸 Hz. Peygamber (SAV) sahabi arasında dindarlığı, zekâsı ve hizmetleriyle temayüz eden bu hanım hakkında şu müjdeyi vermişti: "Rüyamda kendimi cennete girmiş gördüm, orada Ebu Talha'nın hanımı Ümmü Süleym (RANHA) ile karşılaştım…"

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN