Arama

  • Anasayfa
  • İslam
  • İlim ve hikmet önderi eşsiz sahabi: Abdullah bin Mes'ud (RA)

İlim ve hikmet önderi eşsiz sahabi: Abdullah bin Mes'ud (RA)

Peygamberimiz'in (SAV) ahlakıyla ahlaklanan sahabilerden biri de Abdullah bin Mes'ud (RA) idi. Öyle ki Peygamber Efendimiz'in (SAV) "Kuran'ı şu dört kişiden öğrenin dediği" sahabiler arasında yer alıyordu. Tefsir, fıkıh okullarının kurulmasına öncülük eden ve sünnetin sağlıklı şekilde aktarılarak İslami ilimlerin gelişmesine büyük katkılar sağlayan Abdullah bin Mes'ud'u (RA) tanıyalım...

İlim ve hikmet önderi eşsiz sahabi: Abdullah bin Mes’ud RA
Yayınlanma Tarihi: 29.12.2022 14:24:00 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 10:32

🔶 O (RA), Ukbe bin Ebû Muayt'ın sürülerine çobanlık yapan, kendi halinde biriydi. Ne malı mülkü vardı, ne de kendisini himaye edecek asaletli, hatırı sayılı bir kabilesi… Güçlü, kuvvetli bir yapısı da yoktu. Zayıf ve çelimsizdi. Üstünlüğün soy sop ve zenginlikte hak ve hukukun daima güçlüden yana olduğu cahiliye devrinde onun hayatı hakkında pek fazla bilgi verme gereğini duymamıştı, tarih. Varlığıyla, yokluğu arasında fark yok gibiydi.

🔶 Mekke'de doğan İslam güneşi ile o da yeniden doğdu, adeta. Alemlerin Rabbi'ne (CC) kul olduğunu haykırarak değer kazandı, hem Rabbi katında hem de insanlar nazarında. Bundan sonra ismi Allah'ın Resulü (SAV) ile birlikte anılacaktı. Sessiz kalmak yerine günden güne daha vurgulu, iftiharla anıcaktı onu tarih ve nihayetinde Kûfe tefsir ve fıkıh mekteplerinin kurucusu, öncü sahibi sıfatıyla altın harflerle saklayacaktı bağrında adını, Abdullah bin Mesud (RA)...

🔶 Müslümanların altıncısıydı, Abdullah bin Mesud (RA). Resulün (SAV) çıktığı kutsal yolculukta en başından ona yoldaşlık etmeye talip olmuş ve bu yolculuğun her safhasında tüm benliğiyle var olmuştu. Mekke'de geçen sıkıntı dolu günlerde Kabe'de Kur'an ayetlerini yüksek sesli okuma cesaretini gösteren oydu.

🔶 Allah'dan (CC) başka bir dayanağı, imanından başka bir gücü olmadığı halde, vahyin aydınlığına tahammülü olmayan kararmış kalplere Rahman suresi ile seslenmiş ve onların vahşi saldırılarına maruz kalmıştı. İnancı uğruna her türlü zorluğa göğüs gerdi. Önce Habeş diyarına daha sonra da Medine'ye hicret etti.

🔶 Asr-ı saadetteki bütün savaşlarda kahramanca çarpıştı. Bedir'de küfrün başı Ebu Cehil'e son darbeyi O (RA) indirdi ve ölüm haberini sevgili Peygamberimiz'e (SAV) O (RA) getirdi. Uhud'un o hengameli ortamında, Resulullah'ın (SAV) yanından ayrılmayan birkaç kişi arasında O (RA) da vardı. Düşmanın duraksız saldırılarına karşılık verirken namazların dahi eda edilemediği zorlu Hendek Savaşı'nda da yanındaydı, Resulullah'ın (SAV). İslam tarihinin daha nice sahnesinde onunla birlikte aynı karede yer aldı.

🔶 İslam'a gönül verdiği günden beri Abdullah bin Mesud'un (RA) yegane endişesi Peygamber Efendimiz'in (SAV) hizmetinde bulunmak ve ondan ilim tahsil etmekti. Mescid-i Nebevi'nin arka tarafında kendisine bir ev tahsis edilmiş ve annesi ile birlikte ona Allah Resulü'nün (SAV) evine rahatça girip çıkma izni verilmişti. Bu samimi ilişkiden dolayı onu ehlibeytten sananlar bile oluyordu. Abdest almak için kalktığında ibriğini taşımak, yıkanırken perde tutmak, uykuda iken ibadet için uyandırmak bir yere gittiğinde ayakkabılarda sahip çıkmak gibi vazifelerle Resulullah'a (SAV) yardımcı olan İbn-i Mesud (RA) an ve an onunla birlikte olma imkanı sahipti. Bu imkanı çok iyi değerlendiriyor onun her hâl ve hareketini önce zihnine, sonra yaşantısına titizlikle nakşediyordu.

🔶 Suretinden siretine onun yaşam tarzını örnek almaya gayret ediyor ve zaman geçtikçe ona daha çok benziyordu. Öyle ki ashab arasında ahlak ve yaşantı bakımından Resulullah'a (SAV) en çok benzeyeni kabul edilmişti. Vahyin gelişini en yakından gözlemleyen sahabilerden biri olarak sünnetin yanı sıra Kur'an bilgisi bakımından da üstün bir konuma gelmişti.

🔶 Resulullah'ın (SAV) Kur'an'ı şu dört kişiden öğrenin dediği sahabilerden biriydi ve yetmiş kadar sureyi, bizzat Resulullah'dan (SAV) öğrenmişti. Sesinin güzelliği ve okuyuşundaki heyecan kendisini daha da ayrıcalıklı kılıyordu.

"Kur'an'ı nazil olduğu günün heyecanı ile okumak isteyen kimse İbn-i Ümmi Abd'ın yani Abdullah bin Mesud'un (RA) kıraatıyla okusun." buyurmuştu, Peygamber (SAV).

🔶 Peygamber (SAV) bir gün Kur'an dinlemek istemişti. "Ya Resulallah, Kur'an size indirilmişken ben mi size okuyayım." diyerek şaşırınca Efendimiz (SAV) "Evet, Kur'an'ı başkasından dinlemeyi de çok seviyorum." demişti. Nisa suresinden bir bölüm okuyan Abdullah'ı (RA) huşuyla dinleyen Efendimiz (SAV) "Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman bakalım onların hâli nice olacak." mealindeki ayette gözyaşlarını tutamamamıştı. "İçinde hikmet dağıtılan, rahmet olan meclis ne güzel meclistir." diyen İbni Mesud (RA). Resulullah'ın (SAV) vefatından sonra da ilim ve hikmet meclislerinin vazgeçilmez simalarından oldu.

🔶 Kur'an ve sünnetle yoğurulan kişiliğiyle ashabın da kendisine dönüştüğü nadide bir şahsiyet olarak pek çok talebe yetiştirdi. Tefsir ve fıkıh okullarının kurulmasında öncü rolü üstlenmenin yanı sıra hadis rivayetindeki titizliği ile Nebevi sünnetin sağlıklı bir şekilde aktarılmasına hizmet ederek İslami ilimlerin gelişmesine büyük katkılar sağladı.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN