Arama

Şevval ayı gazvelerinden Huneyn Muharebesi

Mekke'nin fethinden sonra meydana gelen ilk gazve, Huneyn Savaşı’dır. Bu savaş, Müslümanların siyasi üstünlüğünün bütün Arap Yarımadası'nda tam anlamıyla kabul görmesi ve kazanılan ganimetler açısından oldukça önemlidir. Peki, Huneyn Gazvesi ne zaman yapılmıştır? Havazinliler neden savaş hazırlığı içine girdiler? Kur’an-ı Kerim’de Huneyn Gazvesi’nden nasıl bahsedilmiştir?

Şevval ayı gazvelerinden Huneyn Muharebesi
Yayınlanma Tarihi: 2.6.2021 12:50:36 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 11:23
Sesli dinlemek için tıklayınız.

HUNEYN GAZVESİ NE ZAMAN YAPILMIŞTIR?

🔸Huneyn Gazvesi, Havazin kabilesi ile yapılan ve Mekke'nin fethinden hemen sonra vuku bulan gazvelerden bir tanesiydi. Savaşın yapıldığı mekâna nispetle Huneyn, karşı karşıya gelinen kabileye nispetle Havazin Gazvesi olarak da anıldı.

🔸 Bu savaş hicretten sonra hicri sekizinci, miladi 630. yılda meydana geldi.

🔸Mekke tamamen fethedilip, Kâbe'nin içi ve çevresindeki putlar tamamen kırılınca hala İslam'a girmemiş birtakım toplulukları korku sarmış, Müslümanların kendi yaşam ve inançlarını bitireceği endişesine kapılmışlardı. Bunların başında da Havazin kabilesi gelmekteydi.

HAVAZİNLİLER NEDEN SAVAŞ HAZIRLIĞI İÇİNE GİRDİLER?

🔸Havazinliler, Cahiliye döneminde Mekkeli Kureyşlilerle ticari meselelerden dolayı bozuşmuşlardı. Bu sebeple henüz fetih mutluluğunu yaşamakta olan Müslümanlara savaş açarak hem İslam'a karşı koyamayan ve Hz. Muhammed (sav) ile baş edemeyerek sözde dinlerini O'na çiğneten Mekkelilerin muvaffak olamadıkları başarıyı elde edecek, Kureyşlilerden intikamlarını alacak, hem de Arap yarımadasında saygınlık kazanacaklardı.

İSLAM ORDUSUNA KİMLER KATILDI?

🔸 Hz. Muhammed (sav), Havazin kabilesinin içinde bulunduğu savaş hazırlığından haber alınca hemen kendisi de cihad pozisyonu almış ordusunu toparlamaya başlamıştı. Ancak Hz. Muhammed (sav), savaş hazırlıklarını oldukça gizli tutuyor ve tam olarak hangi kabile üzerine yürüyeceğini açıktan ilan etmiyordu.

🔸 Müslümanlardan oluşan on bin kişilik orduya savaş ganimetlerinden istifade etmek isteyen iki bin kişilik gayrimüslim ordusu da iştirak edip Huneyn Vadisi'ne doğru hareket ettiler.

HAVAZİN ORDUSUNA KİMLER KATILDI?

🔸 Havazinliler ise Sakif kabilesi gibi çevredeki birtakım müşrik kabilelerden asker ve maddi destek alarak oldukça büyük bir ordu hazırladılar. Ordunun başında ise hem genç yaşta olan hem de güzel söz söyleme sanatıyla şöhret bulan Malik bin Avf bulunmaktaydı. Bu savaş ona göre bir ölüm kalım davası olduğu için askerlerini cepheye kıymetli eşyaları ve aileleri ile birlikte getirmişti.

SAVAŞIN SEYRİ NASIL İLERLEDİ?

🔸 Müslümanlar, Şevval ayının on birinci günü sabahında Havazinlilerin karşısına oldukça büyük bir kuvvetle çıkmışlardı. Hatta bu sebeple rehavete kapılan ve büyüklenenler dahi olmuştu. Ancak henüz fecr aydınlığı çökmemişken Müslüman ordusu, ağır ok yağmuruna tutulmaya başlamış, henüz göz gözü görmediği için ok ve okçuların yerleri tespit edilememişti.

🔸Birden kayıp vermeye başlayan Müslüman askerler, savaş pozisyonunu bozmaya ve çevreye dağılmaya başlamışlardı. Öyle ki Muhammed'in (sav) çevresinde birkaç kişiden fazla sahabi kalmamıştı. Dağılan orduyu toplamak isteyen Resûl-i Ekrem (sav), "Ey insanlar, nereye gidiyorsunuz? Bana geliniz! Ben Allah'ın elçisiyim. Ben Abdullah'ın oğlu Muhammed'im!" diye sesleniyor, ancak o karışıklıkla sesini duyurmakta zorluk çekiyordu.

🔸 Bir süre sonra durumu kavrayan Müslüman askerler, Hz. Muhammed'in (sav) etrafında yeniden toparlanmaya ve atağa geçmeye başladılar. Bu toplanma üzerine Havazinlileri büyük bir yenilgiye uğratan İslam ordusu, aynı zamanda onların yanında getirdiği aileleri ve kıymetli eşyaları sebebiyle çok ciddi anlamda esir ve ganimete sahip olmuştu.

KUR'AN-I KERİM'DE HUNEYN GAZVESİ'NDEN BAHSEDİLMİŞ MİDİR?

Kur'an-ı Kerim'de bu vakıa, Tevbe suresinin 25. ayetinde şu şekilde zikredilmektedir:

"Andolsun ki Allah size birçok yerde ve sayınızın çokluğundan dolayı övündüğünüz, fakat çokluğunuzun size fayda vermediği, yeryüzünün bütün genişliğine rağmen dar gelip de sonunda arkanızı dönüp kaçtığınız Huneyn Savaşı'nda da size yardım etmişti."

Tevbe suresi 25. ayetinin tefsiri
Fikriyat podcastlerde yer alan Tevbe suresini dinlemek için tıklayın

Ayet-i kerimde de açıkça görülebileceği gibi Huneyn Gazvesi'nin adı Kur'an-ı Kerim'de hususi olarak bahsedilmiş olup bu özelliğiyle Bedir Savaşı'ndan sonra Kur'an'da adı geçen ikinci ve son gazve olmuştur.

FİKRİYAT

SÜMEYYE ALI JABER

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN