Arama

Ramazan mukabelesi Kur'an-ı Kerim hatmi 18. cüz

Mukabele, mübarek Ramazan-ı Şerif boyunca gerçekleştirdiğimiz en önemli ibadetlerdendir. Resul-i Ekrem Efendimizin de Ramazan ayında Cebrail aleyhisselam ile mukabele ettikleri bilinir. Fikriyat.com olarak her gün bir cüzle siz değerli okurlarımıza ulaşmayı ve Kur'an-ı Kerim'in hatmini birlikte tamamlamayı istiyoruz. Bu minvalde derlediğimiz Ramazan mukabelesi Kur'an-ı Kerim hatmi 18. cüzü sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an-ı Kerim'in 18. cüzü, Mü'minun Suresi, Nur Suresi ve Furkan Suresi'ni ihtiva eder.

Ramazan mukabelesi Kur’an-ı Kerim hatmi 18. cüz
Yayınlanma Tarihi: 30.4.2021 09:35:15 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 09:32

Ramazan ayı, Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı aydır ve "Kur'an ayı" olarak da anılır. Bu ayda bol bol Kur'an okunması tavsiye edilmiş; Ramazan boyunca en az bir kere hatim yapılması ve mukabele okunması geleneği yaşatılan değerlerimizden olmuştur.

Mukabele, bir başkasının Kur'an-ı Kerim'i okuyuşunu takip etmek yoluyla hatim etme manasını taşır. Ramazan-ı şerifte en az bir defa hatim tamamlamak tavsiye edilmiştir.

Ramazan mukabelesi, geleneksel anlamda insanların bir araya gelerek gerçekleştirdikleri bir uygulama olsa da bu ibadeti internet ya da televizyon kanalları aracılığıyla yapmak da mümkün.

Fikriyat.com olarak her gün bir cüzle Kur'an-ı Kerim'in hatmini siz değerli okurlarımızla birlikte tamamlayacağımız Ramazan mukabelesinin 18. cüzünü sizlerle buluşturuyoruz.

RAMAZAN MUKABELESİ 18. GÜN

Kur'an-ı Kerim uygulamamızdan cüzlerin Arapça okumalarına ulaşabilir ve mukabele için podcastlerden faydalanabilirsiniz.

📌 18. CÜZÜ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

🔸 Kur'an-ı Kerim'i Arapçasından okuyup takip etmek kadar önemli görülen bir başka husus ise okunan ayet-i kerimelerin mealine ve tefsirine vakıf olmaktır.

🔸 Bu noktada her gün okunan bir cüzün mealini ve ayetlerin asıl manasını kavrayabilmek için tefsirini okumamız tavsiye edilir.

📌 18. CÜZÜN MEALİNİ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

📌 18. CÜZÜ OKUYUP TAKİP EDEBİLECEĞİNİZ KUR'AN-I KERİM EKLENTİMİZ İÇİN TIKLAYIN

Her gün bir cüzle Kur'an-ı Kerim'in hatmini tamamlayacağımız Ramazan mukabelesinin önceki cüzlerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz

Ramazan mukabelesi Kur'an-ı Kerim hatmi 17. cüz için tıklayın
Ramazan mukabelesi Kur'an-ı Kerim hatmi 16. cüz için tıklayın
Ramazan mukabelesi Kur'an-ı Kerim hatmi 15. cüz için tıklayın
Ramazan mukabelesi Kur'an-ı Kerim hatmi 14. cüz için tıklayın
Ramazan mukabelesi Kur'an-ı Kerim hatmi 13. cüz için tıklayın
Ramazan mukabelesi Kur'an-ı Kerim hatmi 12. cüz için tıklayın
Ramazan mukabelesi Kur'an-ı Kerim hatmi 11. cüz için tıklayın
Ramazan mukabelesi Kur'an-ı Kerim hatmi 10. cüz için tıklayın
Ramazan mukabelesi Kur'an-ı Kerim hatmi 9. cüz için tıklayın
Ramazan mukabelesi Kur'an-ı Kerim hatmi 8. cüz için tıklayın
Ramazan mukabelesi Kur'an-ı Kerim hatmi 7. cüz için tıklayın
Ramazan mukabelesi Kur'an-ı Kerim hatmi 6. cüz için tıklayın
Ramazan mukabelesi Kur'an-ı Kerim hatmi 5. cüz için tıklayın
Ramazan mukabelesi Kur'an-ı Kerim hatmi 4. cüz için tıklayın
Ramazan mukabelesi Kur'an-ı Kerim hatmi 3. cüz için tıklayın
Ramazan mukabelesi Kur'an-ı Kerim hatmi 2. cüz için tıklayın
Ramazan mukabelesi Kur'an-ı Kerim hatmi 1. cüz için tıklayın

18. CÜZDE HANGİ SURELER BULUNUR?

🔸 Kur'an-ı Kerim'in 18. cüzü, 341-348 sayfaları arasında Mü'minun Suresi'ni, 349-358 sayfaları arasında Nur Suresi'ni, 358-360 sayfaları arasında ise Furkan Suresi'ni ihtiva eder.

MÜ'MİNUN SURESİ

🔸 Kur'ân-ı Kerîm'in yirmi üçüncü suresi olan Mü'minun, Mekke dönemi sonlarında nazil olmuştur.

🔸 118 ayet olan sure ismini, ilk ayetteki müminler anlamına gelen "mü'minûn" kelimesinden almıştır.

🔸 Mushaftaki sıralamada yirmi üçüncü, iniş sırasına göre yetmiş dördüncü suredir. Enbiyâ Suresi'nden sonra, Secde Suresi'nden önce Mekke'de inmiştir.

🔸 Müşriklere son uyarı niteliğindeki bu surede, mü'minlerin zafere ulaşacakları, kötülerin cezaya çarptırılacağı konu edilmektedir.

MÜ'MİNUN SURESİ'NDE VURGULANAN KONULAR

🔸 Mü'minun Suresi, inanların üstün niteliklerini konu edinen bir suredir.

🔸 Sure genel itibariyle üç bölümde ele alınmıştır. Surenin 1-11. ilk ayetlerinde cennete girecekerin vasıfları namaz ve zekât ibadetlerini yerine getirmek, emanete riayet etmek, faydasız söz ve davranışlardan sakınmak ve iffetlerini korumak şeklinde ifade edilmiştir.

Mü'minun Suresi 1-11. ayetlerin tefsiri

🔸 Surenin 12-22. ayetlerinde ise insanın nasıl yaratıldığı, her bir insanın anne karnındaki oluşum süreci ele alınmıştır:

"Gerçek şu ki biz insanı çamurdan alınmış bir özden yaratıyoruz;

" Sonra onu sağlam bir korunakta nutfe haline getiriyoruz."

" Ardından nutfeyi (döllenmiş yumurta) alakaya (rahimde asılıp beslenen embriyo) çeviriyor, alakayı şekilsiz et (görünümünde) yapıyor, bu etten kemikler yaratıyor, daha sonra da kemiklere adale giydiriyoruz; nihayet onu bambaşka bir varlık halinde inşa ediyoruz. Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah çok yücedir." (Mü'minûn Suresi - 12-14. ayetler)

Mü'minun Suresi 12-22. ayetlerin tefsiri

🔸 Surenin ilk bölümünü oluşturan 23-53. ayetlerinde Hz. Nuh'tan başlayarak peygamberlerin verdiği hak mücadeleleri anlatılır. Peygamberlerin, kavimlerini doğru yola nasıl davet ettikleri kavimlerinin ise gerçeğe nasıl direndiği anlatılmıştır.

"Andolsun ki Nûh'u da kavmine gönderdik de, "Ey kavmim!" dedi, "Allah'a kulluk edin; sizin O'ndan başka bir tanrınız yoktur. İsyan etmekten sakınmıyor musunuz?"

" Kavminin inkâra sapmış ileri gelenleri dediler ki: "Bu adam, size üstünlük kurmak isteyen, sadece sizin gibi sıradan bir insandır. Eğer Allah (elçi göndermek) isteseydi herhalde bir melek gönderirdi. Biz geçmiş atalarımızdan böyle bir şey duymadık." (Mü'minûn Suresi - 23-24. Ayetler)

🔸 Hz. Nuh kıssasından sonra devam eden ayetlerde Hz. Mûsâ ile Firavun mücadelesine kısaca temas edilmiştir. Firavun'un helak edildiği anlatıldıktan sonra özel bir yaratılışa tabi tutulan Hz. İsa zikredilmiştir.

Mü'minun Suresi 23-53. ayetlerin tefsiri

🔸 Surenin ikinci bölümünde 54-98. ayetlerinde Peygamber Efendimiz dönemindeki inkarcılar konu edinilmiştir.

🔸 Bu ayetlerde mal ve evlat sahibi olan inkarcıların gaflette bulundukları dünya hayatına kapılıp gittikleri, ahiret hayatına inanmadıkları belirtilir.

"Doğrusu biz onlara hakkı bildirdik, onlar ise kesinlikle yalancıdırlar."

Mü'minun Suresi 54-98. ayetlerin tefsiri

🔸 Surenin üçünci bölümü 99-118. ayetlerinde inkar edenlerin ahirette karşılacakları azap anlatılmaktadır.

🔸 İnkarcıların dünyada müminlere karşı nasıl davrandılarsa aynı cezanın kendilerini beklediği belirtilmektedir.

🔸 Surenin son ayetlerinde tevhid inancına dikkat çekilir. Sure Resûlullah'a tavsiye edilen şu dua ile sona ermektedir: "Rabbim, affet, merhamet et! Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın"

Mü'minun Suresi 99-118. ayetlerin tefsiri

NUR SURESİ

🔸 Benî Mustalik Gazvesi'nin ardından Medine döneminde inen Nur Suresi, 64 ayettir.

🔸 Sure adını Adını "nûr âyeti" diye bilinen ve Allah'ın gökleri ve yeryüzünü aydınlatan nurunu tasvir eden 35. âyetten alır.

"Allah göklerin ve yerin nûrudur. Onun nûrunun misali, içinde kandil bulunan bir kandilliktir. Kandil bir cam içindedir, cam inciyi andıran bir yıldızdır; (bu kandil) doğuya da batıya da ait olmayan, yağı neredeyse ateş dokunmasa bile ışık veren mübarek bir zeytin ağacından yakılır. Nûr üstüne nûr. Allah nûruna dilediğini kavuşturur. Allah insanlar için misaller veriyor, Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir." Nur Suresi - 35. ayet

Ayetin tefsiri için tıklayınız

🔸 Nur Suresi, Kur'an-ı Kerim'deki sıralamada yirmi dördüncü, iniş sırasına göre 102. sûredir.

NUR SURESİ'NDE VURGULANAN KONULAR

🔸Sure de başlıca; bireysel ve toplumsal hayatla ilgili çeşitli hüküm ve prensipler, özellikle aile hayatına dair esaslar yer almaktadır.

🔸 Sure üç bölümde incelenmektedir. Birinci bölümde Cahiliye döneminden kalma zina eyleminden bahsedilmiştir.

🔸 11- 22. ayetlerde Hz. Âişe'ye yapılan zina isnadı konu edilmiş ve bunun "büyük bir iftira" olduğu belirtilmiştir. Bu iftira Medine İslâm toplumunun iç huzurunu bozmak, Müslümanlar arasında güven duygusunu sarsmak gibi amaçlar taşıyordu.

"Bunu işittiğiniz zaman mümin erkekler ve kadınların birbiri hakkında hüsn-i zan beslemeleri ve "Bu apaçık bir iftiradır" demeleri gerekmez miydi?" Nur Suresi - 12. ayet

Nur Suresi, 11-22. ayetlerin tefsiri

🔸 23- 34. ayetlerde Hz. Aişe'ye atılan bu iftiradan hareketle iffetli kadınlara zina iftirasında bulunanların dünyada ve âhirette lânete uğrayacakları ifade edilmiştir.

"İmanlı, saf ve namuslu kadınlara iftira atanlar dünyada ve âhirette lânetlenmişlerdir, onlara büyük bir ceza vardır." Nur Suresi - 23. ayet

🔸 Sonraki ayetlerde ise başkasının evine girip çıkma adabı, mahrem olmayan kadın ve erkeklerin birbirlerine olan davranışları, aile ilişkileri, iffetin toplum hayatına hakim kılınması gibi konulardan bahsedilmiştir.

Nur Suresi, 23-34. ayetlerin tefsiri

🔸 Surenin ikinci bölümünde 47-57. ayetlerde iman, küfür ve nifak konularına temas edilir. Münafıkların iki yüzlü davranışlarına temas edilir.

🔸 Surenin üçüncü bölümünde ise ev âdâbına temas edilmiş, yaşı ilerlemiş hanımlarla ilgili bazı hükümler açıklanmış ve müslümanların Hz. Peygamber'e karşı uymaları gereken edep kurallarına değinilmiştir.

"Ey iman edenler! Hizmetinizde bulunanlarla içinizden henüz ergenlik çağına gelmemiş olanlar yanınıza gelmek için sizden üç vakitte izin alsınlar. Sabah namazından önce, öğle sıcağından dolayı (istirahata çekilirken) elbisenizi çıkardığınızda ve yatsı namazından sonra. Bunlar, örtülmesi gereken yerlerinizin açık bulunabileceği üç vakittir. Bunlar dışında ne size ne de onlara bir sakınca vardır. Bunlar sıkça yanınıza girip çıkan, birbirinizle iç içe olduğunuz kimselerdir. Allah size âyetleri işte böyle açıklar, Allah her şeyi bilir, yerli yerinde yapar." Nur Suresi - 58. ayet

Nur Suresi, 47-58. ayetlerin tefsiri

FURKAN SURESİ

🔸Mekke döneminde inen Furkan Suresi, 77 ayettir.

🔸 Sure, adını ilk ayette geçen "elFurkân" kelimesinden almaktadır. Kur'an'ın isimlerinden biri olan Furkan, "hak ile batılı birbirinden ayıran" manasına gelmektedir.

🔸Mushaftaki sıralamada yirmi beşinci, iniş sırasına göre kırk ikinci suredir.

🔸Sure de temel konular olarak Hz.Peygamber'in tüm insanlığa gönderildiği, onun tebliğ sırasında karşılaştığı zorluklar ve şirkin kökünün kazınacağı, geçmiş ümmetlerin hayatlarından bazı örnekler de verilerek ele alınmaktadır.

🔸Sure, müşriklerin iddiaları ve iftiralarına cevaben Hz. Muhammed'in hak peygamber olduğunu ortaya koymak üzere nâzil olmuştur.

FURKAN SURESİ'NDE VURGULANAN KONULAR

🔸18. cüzde Furkan Suresi'nin 1-20. ayetleri yer almaktadır.

🔸Furkan sûresi, Allah Teâlâ'nın yüceliğini, evrendeki hükümranlığının mutlaklığını vurgulayan âyetlerle başlar.

"Âlemlere uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah aşkındır, cömerttir."

"O, göklerin ve yerin egemenliği kendisine ait olan, çocuk edinmeyen, egemenliğinde ortağı bulunmayan, her şeyi yaratan, yarattığına belli bir ölçüye göre düzen veren Allah'tır." Furkan Suresi, 1-2. ayetler

🔸Kur'an'da Hz. Muhammed'in hak peygamber olduğu defalarca tekrar edilmesine rağmen inkar edenlerin ahirette nasıl bir akıbete uğrayacaklarından bahsedilir.

"İnkâr edenler, "Bu Kur'an, onun uydurduğu, birilerinin de bu konuda kendisine yardım ettiği bir düzmeceden ibarettir" dediler; böylece onlar açık bir haksızlık ve iftirada bulunmuş oldular."

"Yine dediler ki: "Bunlar, onun başkalarına yazdırdığı, sabah akşam kendisine okunan eskilerin masallarıdır!" Furkan Suresi, 4-5. ayetler

🔸Sonraki ayetlerde Peygamber Efendimiz'in beşeri vasıfları ön plana çıkarılarak, inkar edenlerin bunu bir kusurmuş gibi değerlendirmeleri eleştirilir.

"Dediler ki: "Bu nasıl peygamber! Yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor. Ona bir melek indirilmeli ve kendisiyle birlikte o melek de uyarıcılık görevi yapmalı değil miydi?" Furkan Suresi, 7. ayet

🔸Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de müşriklerin bu iddialarına cevaben önceki peygamberlerin de aynı şekilde yiyip içen, çarşıda pazarda gezip dolaşan insanlardan seçilmiş olduğu hatırlatılır.

"Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de hiç şüphesiz yemek yerler, çarşıda pazarda dolaşırlardı. Biz kiminizi kiminiz için imtihan vesilesi yaptık ki bakalım sabredecek misiniz! Rabbin her şeyi görüp gözetlemektedir." Furkan Suresi, 20. ayet

Furkan Suresi, 1-20. ayetlerin tefsiri

MUKABELE NASIL OKUNUR?

Mukabele karşılık verme, karşılıklı okuma anlamına gelir. Bir kimsenin Kur'an'ı ezberden veya kitaptan yüksek sesle okuması ve onu dinleyen topluluğun da sessizce Kur'an'dan takip etmesi anlamına gelen mukabele şu şekilde okunmalıdır:

🔸 Okumaya başlamadan önce ağız misvakla temizlenmeli.

🔸 Mescit veya bir başka temiz yerde okunmalı.

🔸 Kıbleye yönelmeli.

🔸 Allah Teâla'nın Nahl suresinin 98'inci ayetinde buyurduğu üzere "Kur'an okuyacak olduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah'a sığın" sözünden hareketle Kur'an okumaya başlarken euzü besmele çekilmelidir.

🔸 Tevbe Suresi hariç her surenin başında besmele çekilmelidir.

🔸 Okunan Kur'an ayetlerini huşu ile dinleyip anlamları hakkında düşünmelidir.

🔸 Sesi güzelleştirmek ve Kur'an-ı Kerim'i tane tane okumak gerekir. Aceleci davranmamak ve med kaidelerine uymak gerekir.

KUR'AN-I KERİM HATİMLİ MEAL DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MUKABELE NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Peygamber Efendimize (sav) 610 yılında ilk vahyin gelişiyle başlayan Kur'an'ın indiriliş süreci, 632 yılına kadar, yaklaşık 23 yıl devam etti.

🔸 Peygamberimizle (sav) Cebrail, her yıl Ramazan ayında bir araya gelerek, o güne kadar indirilen Kur'an ayetlerini, karşılıklı olarak okudular. Önce Cebrail okur Peygamberimiz (sav) dinlerdi. Daha sonra da Peygamberimiz okur, Cebrail dinlerdi.

🔸 Bu durum Peygamberimizin (sav) vefat ettiği yıl 632 de iki kez tekrarlandı. Böylece Kur'an ayetlerinin unutulmasının önüne geçildi. Peygamberimizin (sav) bu davranışını kendilerine örnek alan Müslümanlar, bunu dini bir gelenek olarak günümüze kadar sürdürmüşlerdi.

PEYGAMBERİMİZ KUR'AN'I BAŞKASINDAN DİNLEMEYİ SEVERDİ

Peygamber Efendimiz (sav), Kur'an'ı başkasından dinlemeyi severdi. Başkasından dinlerken mübarek gözyaşlarını tutamazdı.

🔸 Bir hadiste, Allah'ın evlerinden birinde O'nun kitabını okuyan ve müzakere eden cemaati rahmetin kaplayacağı, onları meleklerin kuşatacağı ve Allah Teâlâ'nın o mecliste yer alanları kendi nezdinde bulunanlara bildireceği kaydedilir.

Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî

İbn-i Mes'ud (ra) anlatıyor:

Resulullah (sav) bana hitaben: "Bana Kur'ân oku!" buyurdu. Ben "Ya Resûlallah! Kur'ân sana indirildiği halde, sana Kur'ân'ı ben mi okuyacağım?" dedim. Allah Resulü (sav) "Ben Kur'an'ı kendimden başka birisinden dinlemeyi hakikaten severim" buyurdu. Bunun üzerine, Resul-i Ekrem'e (sav) Nisâ suresinden okumaya başladım.

Nihayet "Her ümmetten birer şâhit getirdiğimiz ve ey Muhammed, onların üzerlerine de seni şâhit olarak getirdiğimiz zaman onların hâli nice olur?" ayetine geldiğimde, Resûl-i Ekrem Efendimiz (sav) "Şimdilik yeter!" buyurdu. Dönüp baktığımda, bir de ne göreyim, Resul-i Ekrem Efendimizin (sav) iki gözünden yaşlar akıyordu.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN