Arama

Yermük Savaşı'nda Müslüman olan Romalı komutan: Cerece

Müslümanların tarihi hidayet öyküleri ile doludur. İslam’ın hak din olduğunu gören herkes içinde bulunduğu bâtılı bırakıp hâk olan dine koşmuştur. Yermük Savaşı’nda Müslüman olan Romalı komutan Cerece de bu kimselerden. Sizler için Halid bin Velid ile mübarezede iken Müslümanların safına katılıp kendi ordusuna karşı savaşan Rumların ünlü komutanı Cerece’nin hidayet öyküsünü derledik.

Yermük Savaşı’nda Müslüman olan Romalı komutan: Cerece
Yayınlanma Tarihi: 20.8.2021 13:45:00 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022 13:14

YERMÜK SAVAŞI

📌Yermük Savaşı Müslümanların Haçlılarla yaptığı en büyük savaşlardan biridir. Müslümanların Persler üzerine seferler düzenleyerek Irak'ı fethetmesinden sonra Şam ve Filistin'in tehlikeye girdiğini fark eden Doğu Roma İmparatoru Heraklius büyük bir ordu topladı. Şam'daki bu hareketliliği haber alan Hz. Ebubekir, Irak'ta bulunan Halid bin Velid'i Şam orduları komutanı olan Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın yerine atadı. Halid bin Velid Irak'tan Şam'a kendi birliğiyle hareket etti ve İslam ordusunun başına geçti. İki ordu Yermük'te karşı karşıya geldi. Müslümanların sayısı 25 binin üzerindeydi. Roma ordusu ise 250 bin kişiydi. Bütün kibri ile Yermük'e doluşan Haçlı ordusu Valentinus, Georgeus gibi komutanlarına çok güveniyordu. Bu savaştan önce Halid bin Velid'in kazandığı savaşlar bütün bölgede konuşuluyordu. Roma ordusu tarafından da bu söylentiler duyulmuştu. Yermük Savaşı Halid bin Velid ve diğer Müslümanların büyük gayretiyle galibiyet ile sonuçlandı. Şam bölgesi Müslümanların kontrolüne geçti. Bugünkü Anadolu topraklarının kapıları fetih için açılmış oldu.


HALİD BİN VELİD ORDUSUNA NE DEMİŞTİ?

📌Halid bin Velid o gün orduyu savaşa teşvik etmek için bir konuşma yaptı. Onları Rumların topraklarına karşı imrendirdi. Ve şöyle dedi:

Bakın şu yiyeceklere, şu nimetlere! Eğer Cihad ve İslam'a hizmet gibi iki büyük vazife ile mükellef olarak gelmeyip de ganimet elde etmek için gelseydik sadece güzelim topraklar için de savaşılırdı. Yeter ki biz bu topraklara sahip olmaya hak kazanalım. İşte o zaman açlık ve fakirlik zilletinden kurtulmuş refaha kavuşmuş oluruz.

Mübareze: Eskiden savaş başlamadan önce birbiriyle karşılaşan iki ordunun içinden askerlerin birbiriyle teke tek çarpışması. İki orduda mübarezenin sonucuna göre savaşı kimin kazanacağı hakkında bir izlenim oluşurdu.


ROMALI KOMUTAN MÜBAREZEDE HALİD BİN VELİD'E NE DEDİ?

📌Roma kumandanlarının büyüklerinden olan (Georgeus) Cerece, Yermük savaşı sırasında ordusunun safından ileri çıkarak Halid bin Velid'i mübarezeye davet etti. Halid de ilerledi. Birbirlerine yaklaştılar. Atları burun buruna gelince Romalı komutan Georgeus (Cerece) ile Halid bin Velid arasında şöyle bir konuşma geçti:

Cerece:

- Ey Halid, bana haber ver ve doğruyu söyle. Yalan söyleme. Zira özgür bir kimse yalan söylemez. Beni aldatma; asil insanlar, Allah için soran kimseyi aldatmazlar. Söyle; Allah, Peygamberinize gökten bir kılıç indirdi. O da kılıcı sana mı verdi ki sen onu kime çekersen mağlup ediyorsun, dedi.

Halid:

-Hayır, diye cevap verdi.

Cerece:

-Peki, neden Allah'ın kılıcı deniyor sana? Halid:

-Allah bize Peygamberini gönderdi. O da bizi İslam dinine davet etti. Fakat biz ondan kaçtık, uzaklaştık. Bununla beraber bazılarımız ona inandı ve tabi oldu. Bazılarımız da onu yalanladı, uzaklaştı. Ben de onu yalanlayan ve uzak duranlardandım. Sonra Allah bizim kalplerimizi doğru yola iletti. Onunla kurtuluşu bulduk ve ona tabi olduk.

📌Peygamberimiz bana: Sen Allah'ın müşrikler üzerine çektiği kılıcısın, buyurdu. Ve bana zafer kazanmam için dua etti. Bu sebeple bana: Allah'ın kılıcı(Seyfullah) deniyor. Ben, Müslümanların müşriklere karşı en şiddetli davrananıyım, dedi.

Cerece:

- Halid sen neye davet ediyorsun?

Halid:

- Allahtan başka ilah olmadığına ve Muhammedin onun kulu ve elçisi olduğuna şehadete ve Allah'tan getirdiği her şeyi tasdike davet ediyorum.

Cerece:

- Kabul etmeyen için ne var?

-Cizye verir, biz de ona dokunmayız.

- Cizyeyi vermezse?

- Harp ilan eder, onunla savaşırız. Cerece:

- Bugün bu çağrıya uyan ve dine girenin durumu nedir? Halid:

- Allah'ın emirleri karşısında asil olanla olmayanın önce İslam'a girenle daha sonra Müslüman olanımızın hiçbir farkı yoktur.

Cerece

- Bugün dine girenin mükafatı da sizinki gibi midir? Halid:

-Evet, daha da fazladır. Cerece:

- Nasıl size eşit olur? Siz daha önce Müslüman oldunuz! Biz ise bu dini zorla kabul edeceğiz!

📌Halid bin Velid şöyle cevap verdi: Biz bizzat Peygamberin şahsına aramızdayken biat ettik. Gökten gelen bir kitaptan okuyor ve bize mucizeler gösteriyordu. Bizim gördüklerimizi gören ve işittiklerimizi işitenlerin onu kabul etmeleri muhakkaktı.

Siz ise bizim gördüklerimizi görmediniz. İşittiğimiz ilgi çekici ve kuvvetli delilleri duymadınız. İşte bu sebeple sizden bu dini halis niyetle kabul edenler, bizden efdaldirler.


GEORGEUS MÜSLÜMAN OLUYOR

Bu sözler üzerine Georgeus (Cerece) Halid bin Velid'e şöyle cevap verdi :

📌Allah'a yemin olsun ki doğru söyledin, beni aldatmadın.

Halid: Allah'a yemin ederim ki doğru söyledim. Bu sorduğum mesele Allah'a aittir.

Bundan sonra Cerece kalkanını indirdi ve Halid'e yönelerek.

- Bana İslam'ı öğret, dedi.

📌Bu teklif üzerine Halid onu çadırına götürdü. Kelime-i Şehadeti öğretti. Bir testi su vererek abdest aldırdı. Sonra iki rekat namaz kıldırdı.

En güvendikleri komutanlarının Müslümanların tarafına geçişini gören Doğu Roma ordusu hücum etti ve Müslümanları geriletti. Neredeyse Halid bin Velid'in karargahına kadar yaklaştılar. Ancak İkrime Bin Ebu Cehil ve Haris bin Hişam'ın başında bulunduğu birlikleri yerlerinden oynatamadılar.

Bazı kabilelerin kaçtığını gören Halid bin Velid atına atladı ve orduyu toparlayarak harbe teşvik etti. Müslüman olan Cerece de onunla beraberdi. Bütün ısrarlara rağmen savaşa Müslümanların safında katıldı. Halid bin Velid orduyu şiddetli bir şekilde hücuma geçirdi. Roma ordusunu eski mevkisine kadar geriletmeyi başardı.

📌 O gün savaş, güneş batıncaya kadar devam etti. Müslümanlar öğle ve ikindi namazlarını, savaşırken imâ ile kıldılar. Cerece de o gün şehit oldu. Halid bin Velid ile beraber kıldığı iki rekat namazdan başka namaz kılamadı. Ömrü boyunca Bizans ordusuna hizmet eden Cerece (Georgeus) Müslüman olduktan sonra sadece 6 saat yaşadı. Yermük Savaşı'nda şehit olarak Peygamberimizin (s.a.v.) "az iş yaptı çok şey kazandı dediği kimselerden" oldu.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN