Arama

Hz. Lut kimdir? Hz. Lut’un hayatı: Lut kavmi nasıl helak edildi? Hz. Lut kıssası

Hz. Lut, Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerdendir. Hz. Lut, Hz. İbrahim’in tebliğine uymuş ve iman etmiş bir kişi olmakla beraber diğer peygamberler gibi âlemlere üstün kılındığı bildirilen bir peygamberdir. Hz. Lut’un hayatı ve Hz. Lut kıssası, Kur’an’da zikredilen konulardan biridir. Lut Peygamber, putlara tapan, azgın ve ahlaksız kavmini hidayete davet etmiş ancak onlar bu kötülüklerinden vazgeçmemişlerdir. Hz. Lut’un duası üzerine Allah, Lut kavmini helak etmiştir. Peki, Hz. Lut kimdir? Lut kavmi nasıl helak edildi? Hz. Lut kıssası…

Hz. Lut kimdir? Hz. Lut’un hayatı: Lut kavmi nasıl helak edildi? Hz. Lut kıssası…
Yayınlanma Tarihi: 9.3.2021 17:18:22 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 11:12

📌 HZ. LUT KİMDİR?

🔹 Hz. Lut, mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerden biridir. İslam öncesi dönemde Araplarca bilinmeyen lût kelimesinin İbranice ya da Süryanice olduğu düşünülür.

🔹 Kur'an-ı Kerim'de Hz. Lût'un ismi, 27 yerde geçmektedir.

Hz. Lût'un, Hz. İbrahim'in tebliğini kabul ettiği belirtilir:

"Bunun üzerine Lût ona iman etti. (İbrâhim) "Artık ben rabbime göç edeceğim. Şüphesiz O güçlüdür, hikmet sahibidir" dedi."

📕 Ankebût suresinin 26. ayetinin tefsiri için tıklayın.

📌 HZ. LUT'UN HAYATI

🔹 Hz. Lût'un Hz. İbrahim ile birlikte bereketli ülkeye ulaştırıldığı, peygamberlerden olduğu, diğer peygamberler gibi âlemlere üstün kılındığı, ona hüküm ve ilim verildiği, salihlerden olduğu ve ilâhî rahmete kabul edildiği Kur'an'da geçen bilgiler arasındadır.

🔹 Hz. Lût, peygamber olarak görevlendirilip gönderildiği için Sodom'a gitmiştir. Tevrat'ta iddia edildiği gibi Hz. İbrahim'in çobanları ile kendi çobanları arasında anlaşmazlık çıktığına dair bilgiler yanlıştır.

🔹 Hz. Lût, çiftçilik yapmış ve elinin emeği ile geçinmiştir. Hz. İbrahim'in yolunda, ibadet ehli, cömert, sabırlı ve misafirperverdir.

🔊 İslam ile ilgili podcastleri dinlemek için tıklayın.

Hz. Lût ve kavmi hakkındaki en güvenilir bilgiler Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde geçmektedir. Bunun haricinde İslam kaynaklarının verdiği bilgiler genel anlamda Tevrat ve Yahudi kaynaklarına dayanır.

📌

🔸 Tevrat'a göre Hz. Lût, Hz. İbrahim'in yeğenidir ve onunla birlikte Kenân diyarına göç etmiştir.

🔸 Hz. Lût, Hz. İbrahim'in Mısır yolculuğuna da katılmış, Firavun'un görevlilerine karşı Hz. İbrahim'in sözcülüğünü yapmış, pek çok mülk edinmiş ve orada evlenmiştir.

🔸 Daha sonra tekrar Kenân diyarına dönmüşler ve çok fazla koyun ve sığır sürüleri edinmişlerdir. Ancak bölgede az sayıda kuyu bulunduğu için çobanlar arasında tartışmalar çıkmış ve Hz. Lût oradan ayrılarak Sodom'a gitmiştir.

🔸 Sodom halkı Allah'a karşı günahkâr olan, her türlü ahlaksızlık özellikle de cinsi sapıklığın yaygın olduğu bir halktır.

🔸 Bunları cezalandırmakla görevli melekler insan sûretine girip misafir olarak Hz. İbrahim'e gelmişler ve Rabb, Sodom ve Gomore'nin günahının çok ağır olduğunu ve helâk edileceklerini bildirmiştir.

🔸 Hz. İbrahim ise oradaki iyi insanların hatırına bu kararın gerçekleşmemesi için yalvarmış; kendisine eğer on iyi kişi varsa oranın helâk edilmeyeceği vaad edilmiş; ancak on kişi bile bulunamamıştır.

🔸 Akşam vakti Sodom'a varan iki melek, şehrin kapısında oturan Hz. Lût'un daveti üzerine ona misafir olmuşlardır. Halk, evin çevresini sararak Hz. Lût'tan misafirlerini kendilerine teslim etmesini istemiştir.

🔸 Hz. Lût ise her istenileni yapabileceğini, hatta kızlarını kendilerine teslim etmek suretiyle feda edebileceğini, ancak misafirlerini vermeyeceğini söylemiştir.

🔸 Halk Hz. Lût'u tehdit ederek kapıyı kırmaya kalkışınca melekler Hz. Lût'u içeriye almış ve dışarıdakiler evin kapısını bulamayacak şekilde kör edilmiştir.

🔸 Melekler Hz. Lût'a şehri harap edeceklerini, aile fertlerini alıp burayı terk etmesini bildirmişlerdir. Hz. Lût ağır davranınca melekler karısını ve iki kızını şehrin dışına bırakmışlar; onlara arkalarına bakmadan dağa kaçmalarını tembih etmişlerdir.

🔸 Hz. Lût kısa sürede dağa varmanın zor olduğunu, ancak yakındaki küçük şehre ulaşabileceklerini söylemiştir. Arkalarından Sodom ve Gomore'ye göklerden kükürt ve ateş yağdırılmıştır.

🔸 Şehirler, bütün havza ve oralarda yaşayanların hepsi bitkilere varıncaya kadar helâk edilmiştir. Hz. Lût'un karısı da meleklerin uyarısına rağmen kaçarken geriye baktığından bir tuz direği oluvermiştir.

📌

Hz. Lût ile ilgili Yahudi kaynaklarında geçen bu bilgilerin bir kısmı, Kur'an-ı Kerim ve hadislerde zikredilen olaylarla bağdaşmaktadır. Ancak Tevrat'ın tahrif edilen bir kitap olması nedeniyle bu bilgilerin kesin ve doğru olduğu söylenememektedir.

📌 LUT KAVMİNİN ÖZELLİKLERİ

🔹 Lut kavmi olarak da adlandırılan Sodom'da bulunan kavim, çok azgın ve ahlaksız bir kavimdir. Putlara tapan, livata gibi kötü işlerde bulunan, eşcinsellik gibi önceki milletlerde bulunmayan pek çok ahlaksızlığı gerçekleştirmektelerdir.

🔹 Sodom, bugün İsrail, Ürdün ve Batı Şeria arasında kalan, yaklaşık 600 kilometrekarelik bir alanı kaplayan ve dünyanın en alçak yeri olan Lut Gölü'nün (Ölü Deniz) bulunduğu yerdir.

🔹 Hz. Lût, yıllar boyunca kavmini bu zulüm ve ahlaksızlardan korumak, Hak dine davet etmek için mücadele vermiştir.

🔹 Kavmini hidayete davet etmiş, bunun için uğraşmış ancak kendisine iki kızı ile birlikte çok az kimse iman etmiştir. Hz. Lut'un karısı da iman etmeyenler arasındadır.

📚 Din ile ilgili e-kitaplara ulaşmak için tıklayın.

📌 HZ. LUT KISSASI

🔹 Hz. Lût, kavmine tebliğde bulunmuş, onları Allah'a karşı gelmekten sakınmaları konusunda uyarmıştır.

🔹 Kavminin kendisine itaat etmesini istemiş, erkeklerin kadınlar yerine erkeklerle beraber olmalarının büyük ahlâksızlık ve günah olduğunu belirtmiş bu durumdan vazgeçmelerini söylemiştir.

🔹 Ancak kavmi, bu tür uyarılara devam ettiği ve işlerine karıştığı sürece onu sürgün edeceklerini söyleyerek, "Eğer doğru söylüyorsan bizi tehdit ettiğin azabı getir" diye Hz. Lût'a meydan okumuştur.

🔹 Kavminin bu durumu üzerine Hz. Lût, onların yaptıklarının vebalinden kurtulmak için Allah'a dua etmiş ve onun bu duası kabul olmuştur.

💠

🔍 Hz. Davud, Calut'u nasıl öldürdü?

🔹 Allah Teâlâ, Cebrâil, Mîkâil ve İsrâfil'i bu ahlaksız kavmi helak etmek için görevlendirmiş; bu melekler genç birer erkek suretinde ilk olarak Hz. İbrahim'e giderek Hz. İshak'ın doğum haberini müjdelemişler sonrasında ise Lût kavmini helak etmek amacıyla geldiklerini söylemişlerdir.

🔹 Hz. İbrahim, kavmin içinde 400 kişinin iman edenlerden olduğunu, oranın helak edilip edilmeyeceğini sormuş; melekler oranın helak edilmeyeceğini belirtmişlerdir.

🔹 Melekler, Allah tarafından azap emrinin geldiğini ancak Hz. Lût ve ailesinin kurtulacaklarını bildirmişlerdir. Bu olay Ankebût suresinin 31-33. ayetlerinde şöyle zikredilmiştir:

"İbrâhim, "Ama orada Lût da yaşıyor!" dedi. "Biz orada kimlerin bulunduğunu çok iyi biliyoruz; onu ve karısı dışındaki bütün ailesini elbette kurtaracağız, karısı geride kalanlar arasında yer alacak" dediler. Elçilerimiz İbrâhim'e müjdeyi getirdiklerinde, "Biz şu memleketin halkını yok edeceğiz; çünkü oranın halkı zulme sapmışlardır" dediler. Lût, "Şu ahlâkı bozan topluluğa karşı bana yardım et rabbim!" diye dua etti."

📕 Ankebût suresinin 31-33. ayetlerinin tefsiri için tıklayın.

🔹 Bunun üzerine melekler, Hz. Lût'un bulunduğu yere gelmişler ve Hz. Lût daha evvel görmediği bu yabancıları evinde misafir etmiştir.

📌 LUT KAVMİ NASIL HELAK EDİLDİ?

🔹 Hz. Lût, bir yandan da kavminin gerçekleştirdiği kötülükleri düşünmüş ve içi daralmıştır. Misafirleri öğrenen halk, toplanıp evi kuşatmış ve bu misafirlerin kendilerine teslim edilmelerini istemişlerdir.

🔹 Hz. Lût, misafirlerin yanında kendisini rezil etmemelerini halkından istemiş; istemeleri halinde kızlarıyla evlenebileceklerini ancak misafirlerden vazgeçmelerini söylemiştir.

Bu olay Kur'an-ı Kerim'de şöyle zikredilmiştir:

"Elçilerimiz Lût'a geldiğinde, Lût onlardan dolayı huzursuz oldu, onlara karşı çaresizlik hissetti. "Zor bir gün!" dedi. Lût'un kavmi koku almışçasına koşarak ona geldi. Daha önce de o çirkin işleri yapıyorlardı. Lût, "Ey kavmim! Şunlar kızlarım; sizin için en nezih olanı onlarla evlenmektir. Allah'tan korkun ve misafirlerimin önünde beni rezil etmeyin! İçinizde aklı başında bir adam yok mu!" dedi."

📕 Hûd suresi 77-78. ayetlerin tefsiri için tıklayın.

🔹 Ancak kavmi, Hz. Lût'a karşı çıkmışlar; başkalarının işine karışmaktan ve yabancıları evine almaktan kendisini menettiklerini hatırlatmışlar ve isteklerini yinelemişlerdir.

🔹 Hz. Lût ise "Keşke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı veya güçlü bir desteğe dayanabilseydim!" demiştir.

🔹 Bu olayın üzerine melekler Allah tarafından gönderilen elçiler olduklarını, kavminin ne kendisine ne de ailesine zarar veremeyeceklerini bildirmişlerdir.

🔹 Hz. Lût'a, gece şehri terk etmesini, sabaha yakın bir zamanda azabın geleceğini, karısı da dâhil olmak üzere kavminin helak olacağını haber vermişlerdir.

🔹 Dışarıda evi kuşatan ve içeriye girmeye çalışan halkın gözlerini kör etmişler ve onları evin çevresinden uzaklaştırmışlardır.

🔹 Lût ve ailesi şehirden çıkmış ve sabaha karşı da şehrin altı üstüne getirilmiştir; içlerinde karısının da olduğu Lût'un kavmi, üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırılarak helak edilmiştir.

Neml suresinin 54-58. ayetinde şöyle bildirilmiştir:

"Lût'u da hatırla! O kavmine, "Göz göre göre hâlâ o hayâsızlığı yapacak mısınız? Gerçekten siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yöneliyorsunuz? Doğrusu siz değerleri bilmeyen bir topluluksunuz" demişti. Fakat kavminin cevabı, "Lût ailesini ülkenizden çıkarın; kuşkusuz onlar (ahlâkça) temizlik taslayan kimselermiş!" demekten ibaret oldu. Bunun üzerine onu ve karısı dışında kalan ailesini kurtardık. Karısının geride kalanlardan olmasını takdir ettik. Onların üzerine müthiş bir yağmur indirdik; önceden uyarılmış olanların yağmuru ne korkunç oldu!"

📕 Neml suresinin 54-58. ayetinin tefsiri için tıklayın.

📌 LUT KAVMİ NEDEN HELAK EDİLDİ?

🔹 Lut kavmini helak eden kötülüklerin başında putlara tapmak ve livâta yapmak (erkeğin erkeğe yaklaşması) gelir.

🔹 Lut kavminin azgınları, bir kimseyi öldürmek istedikleri zaman, ona livâta yapılmasını emreder, bu şekilde eziyet ettikten sonra öldürürlerdi.

🔹 Lut kavmi, kötü işlerinde o kadar aşırı gitmişlerdi ki iffetli yaşayıp kendilerine nasihatte bulunanları istemezlerdi.

🔹 Hz. Lut'u kovmakla tehdit etmelerinin sebebi de kendilerine doğru yolu göstermesi idi.

🔹 Yol kesmek, söz taşımak ve cimrilik de Lut kavminin helak olma nedenlerindendi.

📌 LUT KAVMİ İLE İLGİLİ HADİSLER

🔹 Peygamber Efendimizin (sav) hadis-i şeriflerinde Lût kavminin yaptığı kötülüklerde bulunanlara Allah'ın lanet edeceği ve onların öldürülmesi gerektiği bildirilmiştir.

İbn-i Abbâs'tan rivayet edilen bir hadiste şöyle buyrulmuştur:

"Lût kavminin çirkin işini yapanı görürseniz, fâili de (yapanı da) mef'ûlü de (yapılanı da) öldürünüz!"

Tirmizî, Hudûd, 24; Ebû Dâvûd, Hudûd, 28

İbn-i Abbâs'tan diğer bir rivayete göre Resulullah (sav) üç kere şöyle demiştir:

"Lût kavminin işini (livâta) yapan mel'ûndur (lânetlenmiştir)."

Tirmizî, Hudûd, 24

🔹 Lût kavmi ile ilgili Kur'an ve hadis dışında İslami kaynaklarda bulunan diğer rivayetler, çoğunlukla Yahudi kaynaklarında yer alan bilgilerden gelmektedir.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN