Arama

Namazların sadece farzını kılabilir miyim?

Namaz ile Müslümanlar günde beş vakit Allah'ın (CC) huzuruna çıkar. Namaz, kulluğun en önemli göstergelerinden biridir. Peki sadece namazın farzını kılmakla namaz yükümlülüğümüz kalkar mı? Sünnet ne demektir? Sizler için hazırladık...

Namazların sadece farzını kılabilir miyim?
Yayınlanma Tarihi: 18.10.2022 12:25:00 Güncelleme Tarihi: 14.08.2023 17:02
Sesli dinlemek için tıklayınız.

Soru: Namazların sadece farzını kılabilir miyim?

Cevap: Farzını kılmış olur, borcunu ödemiş olur. İş yoğunluğu bitmez, zaten. Eğer kendi işiyse dünya telaşı bitmez. Özellikle kendi işiyse Sünnet-i müekkediler'i geçirmemeleri gerekir. Ama başkasının işinde çalışıyor, adam izin vermiyor, sen ancak farzını kıldığın zaman yetiştirebiliyorsun. O zaman tamam, amenna… Ama işi kendininse işinden feragat etmeli, özellikle Sünnet-i müekkedeler'i kılmalı. Ama kılmadı, sadece farzları kıldı. Namaz borçlarını ödemiş olur. Ama sünnetten alacağı sevaptan mahrum olur.


Sünnet-i müekkede nedir?

🔶 Peygamber Efendimiz'in (SAV) devamlı olarak işleyip nadiren yapmadığı farz ve vacib olmayan amellere Sünnet-i müekkede denir. Buna Sünnet-i hüdâ ismi de verilir. Sünnet-i müekkedeleri yerine getirmek dini yaşamı kemale erdirmeyi ifade eder.

🔶 Zira bu tür sünnetler, farz ibadetlerde yapılan kusurları telafi sebebi olarak görülür. Hz. Peygamber (SAV) "Sünnetimi terkeden şefaatime nail olmaz" buyurur. Bundan dolayı Sünnet-i müekkedeleri terketmek harama yakındır ve Hz. Peygamber'in (SAV) şefaatinden mahrum kalma neticesini doğurur. Fakat buradaki terkten maksat özürsüz olarak sünnet olan fiili işlememeye devam etmektir.

Sünnet nedir?

🔴 Sözlükte "izlenen yol, yöntem, örnek alınan uygulama, örf ve gelenek" anlamlarındaki sünnet sözcüğünün terim anlamı fıkıh, fıkıh usulü, hadis ve kelâm ilimlerinde farklılıklar gösterir. Fakat bu farklılıkların hepsi Resûl-i Ekrem'le ilişkili olma ya da onun yolunu izleme noktasında birleşir.

🔴 Fıkıh terminolojisinde sünnet öncelikle şer'î hükümlerin meşruiyet delillerinden ikincisini ifade eder ve "Resûlullah'ın (SAV) söz, fiil ya da tasvipleri" şeklinde tanımlanır. Hadis ilminde de farklı anlayışlar mevcut olmakla birlikte ancak hadis âlimlerinin çoğunluğunca sünnet hadisle eş anlamlı sayılır ve yapılan tanım fıkıh usulüyle paralellik gösterir.

🔴 Hadislerde sünnet kelimesi ve çoğulu gerek Hz. Peygamber'e (SAV), halifelere ve başka insanlara atfedilerek sözlük anlamları çerçevesinde, gerekse "Hz. Muhammed'in peygamber sıfatıyla uygulayıp öğrettiği davranışlar" manasında geniş biçimde yer alır. "Kim güzel bir adet (sünnet-i hasene) başlatırsa kendisine hem o güzel davranışın karşılığı hem de kıyamete kadar onu örnek alan kimselerin sevabı verilir.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN