Arama

Ramazan ayının son on günü neden önemli?

Ramazan ayının son on gününü ifade etmek için kısaca “el-aşera el-evahira” tabiri kullanılır. Ayın 29 veya 30 çekmesi fark etmeksizin Ramazan ayının son on günü, yirminci orucun tutulduğu gece başlar.

Ramazan ayının son on günü neden önemli?
Yayınlanma Tarihi: 2.5.2021 01:38:17 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 13:10

Bu yazımızda söz konusu on günün neden önemli olduğu, bu günlerde ne gibi ibadetlerle meşgul olabileceğimiz konuları üzerinde duracağız ve bu mübarek günlerle alakalı birtakım hadis-i şerifleri zikredeceğiz.

▪▫◾ Miladi takvimde olduğu gibi Hicri takvimde de aylar otuz gün sürer. Her ayı üç kısıma bölersek toplamda on günlük üç zaman dilimi elde etmiş oluruz. Zaten "ayın ilk, orta veya son onu" tabiri ve yaklaşık tarih bildirme oldukça eski bir Arap geleneğidir. Mübarek Ramazan ayında da içindeki faziletlere ve birtakım sünnet uygulamalarına bağlı olarak son on gün oldukça önemlidir.

KUR'AN-I KERİM UYGULAMAMIZDAN CÜZ VE SURELERE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

▪▫◾ Ramazan'ın son on gününün birtakım ayrıcalıklara sahip olmasının en büyük sebebi hikmeti Rasulullah (sav)'ın bu günleri daha çok ibadet ile geçirmesi ve bin yıldan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin kuvvetle ihtimal yine bu zaman diliminde yer alıyor olmasıdır.

▪▫◾ Allah Resulü (sav) Ramazan'ın son on gününü büyük bir ibadet aşkı ve şevki içinde geçirirdi. Zaten her günü birbirinden farklı ibadet ve hayır işleriyle dolu olan Sevgili Peygamberimiz (sav) Ramazan'ın son on gününde diğer günlere nazaran gözle görülür bir fark ile birtakım ibadetlere sarılırdı.

▪▫◾ Sahihayn'de geçen ve müminlerin tahur validesi Hz. Aişe (ranh)'den bu konu ile alakalı şöyle bir hadis aktarılmaktadır:

"Nebi (sav) Ramazan'ın son on günü girdiği zaman, başka zamanlarda yapmadığı miktar ve ölçüde ibadetlerini yerine getirir ve tâatini daha da arttırırdı. Ailesini namaza kaldırır ve bütün geceyi ihya ederdi."

Tahur: Tâhir. Hem temiz hem temizleyici. Çok temiz.

💠

SAHİHAYN NEDİR?

Muhammed b. İsmâil el-Buhârî ile Müslim b. Haccâc'ın el-Câmiʿu'ṣ-ṣaḥîḥ'leri "sahih hadisleri ihtiva eden iki kitap" anlamında Ṣaḥîḥayn diye anılmış ve İslâm âlimleri tarafından Kur'ân-ı Kerîm'den sonra en sahih kitaplar olarak kabul edilmiştir.

💠

▪▫◾ Mümin bir kişi Ramazan'ın son on günü aşağıdaki şekilde sıralayacağımız ibadetleri yerine getirebilir:

🔹 Kadir Gecesi arayışı içinde olmak: Kadir suresinde buyurulduğu üzere Kadir Gecesi bin yıldan daha hayırlı olup, taat ve ibadetle geçirildiği müddetçe kişinin geçmiş günahlarının bağışlandığı bir gecedir. Peygamber Efendimiz (sav) tarafından Kadir gecesinin özellikle Ramazan ayının son on günü içerisinde aranması tavsiye edilmiştir.

Kur'an-ı Kerim sayfamızdan Kadir suresini dinlemek ve okumak için tıklayın

İSLAM İLMİHALİ SAYFAMIZDAN MERAK ETTİĞİNİZ TÜM SORULARIN CEVABINI ÖĞRENEBİLİRSİNİZ

🔹 İtikâfa girmek: Peygamber Efendimiz (sav) Ramazan'ın son on gününü Mescid-i Nebevi'de ibadet ile geçirir, dünya işleri ile meşgul olmazdı. Eşlerinin yaşadığı hücre-i saadetler mescide çok yakın olmasına rağmen evlerine gitmez, mescitte yatıp kalkar ve gündüz gece ibadet ve istiğfar ile meşgul olurdu.

▪▫◾ Bu konu ile alakalı olarak Enes b. Malik'ten şu hadis-i şerif nakledilmektedir: "Peygamber Efendimiz seferde olmadığında, Medine-i Münevvere'de bulunduğu zaman, mukîm halinde, sabir bir mekânda ikamet halinde iken Ramazanın son on gününde itikâfa girerdi."

E-KİTAP SAYFAMIZDAN RİYÂZU'S SÂLİHÎN OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

▪▫◾ İşte Müslümanlar da Ramazan aylarında Asr-ı Saadet'ten bu yana bu güzel ibadet geleneğini her Ramazan uygulamışlardır. Kapanma yaşadığımız bu günlerde ise vaktinin tamamını mescitlerde geçiremeyen Müslümanlar evlerini ibadethaneye çevirebilir ve Ramazan'da itikâf geleneklerini evlerinde sürdürebilirler.

🔹 Tilavet yapmak: Ramazan ayı, içinde Kur'an-ı Kerim'in vahyolunmaya başladığı bir zaman dilimidir. Dolayısıyla bir Kur'an ayı olan Ramazan'da kişinin Kur'an-ı Kerim okumayı artırarak mukabelelere katılması oldukça önemlidir.

▪▫◾ Peygamber Efendimiz (sav) her Ramazan ayında Cebrail (as) ile birlikte Kur'an-ı Kerim'i karşılıklı olarak okur ve o zamana kadar inmiş ayetlerle hatim gerçekleştirirdi. İşte Müslümanların da bu güzel geleneği devam ettirmeleri ve mübarek Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim tilavetini artırmaları oldukça önemlidir. Zira kişi Ramazan'ın başında hatime niyetlenip, farklı sebeplerden dolayı okumalarından geri kalan kimseler için bayramdan önceki son on gün oldukça iyi bir fırsattır.

KUR'AN-I KERİM SAYFAMIZDAN RAMAZAN MUKABELESİ TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

💠

MUKABELE NEDİR?

Bir başkasının Kur'ân-ı Kerîm'i okuyuşunu takip etmek ve bu suretle hatim indirme anlamında kıraat terimi.

💠

🔹 Fıtır sadakası vermek: Kişi canının, malının ve sağlığının şükrünün ifası olarak Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından her sene takdir edilen miktar kadar kendisi, eşi ve çocukları için ihtiyaç sahiplerine belli bir miktar ödemesi gerekir. Fıtır sadakasının Ramazan bayramından önce verilmesi tavsiye edilir. Bu sebeple fıtır sadakasını hala dağıtmamış veya unutmuş olan kimseler için ibadetlerin daha da yoğunlaştığı son on gün iyi bir fırsat olabilir. Hele ki kişinin hayır yaptığı gün Kadir Gecesine denk gelirse bu çok daha faziletli bir ibadet olur.

▪▫◾ Fikriyat ekibi olarak bütün Müslüman âleminin Ramazan ayının son on gününü en güzel ve hayırlı bir şekilde geçirmelerini temenni eder, Cenab-ı Allah'tan tüm Müslümanların ibadet ve hayırlarını kabul buyurmasını niyaz ederiz…

FİKRİYAT
SÜMEYYE ALI JABER

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN