Arama

Teşrik Tekbiri nedir, ne zaman başlar? Teşrik Tekbiri kaç defa getirilir?

Müslümanlar Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla teşrik tekbirlerinin ne zaman getirileceğini araştırıyor. Peki, Teşrik tekbiri nedir? Teşrik tekbirlerini kimler ne zaman getirir? Teşrik tekbiri okunuşu ve anlamı...Teşrik tekbiri nasıl, kaç defa getirilir? Teşrik tekbirini unutan kişi ne yapmalı? Kurban Bayramı teşrik tekbiri nedir, anlamı, okunuşu ve yazılışı... Teşrik tekbiri Arapça ve Türkçe...

Teşrik Tekbiri nedir, ne zaman başlar? Teşrik Tekbiri kaç defa getirilir?
Yayınlanma Tarihi: 6.7.2022 20:56:00 Güncelleme Tarihi: 06.07.2022 21:26

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR?

Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı'nın son üç gününü kapsayan zaman dilimine ve zilhicce ayının belli günlerinde farz namazların ardından söylenen tekbire denir.

Kurban bayramının son üç gününü kapsayan zaman dilimine ve zilhicce ayının belli günlerinde farz namazların ardından söylenen tekbire verilen ad.

➡ Sözlükte "doğuya doğru gitmek; eti parçalayıp kayalar üzerine sererek güneşte kurutmak; yüksek sesle tekbir almak, bayram namazını kılmak için musallâya (müşerrak) çıkmak" anlamlarındaki teşrîk, terim olarak zilhiccenin muayyen günlerinde farz namazların ardından özel lafızlarla tekbir getirmeyi ifade eder.

TEŞRİK TEKBİRİ KİMLER NE ZAMAN GETİRİR?

➡ Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

➡ Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir.

➡ Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir.

➡ Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez.

➡ Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 82).

➡ Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).

TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Teşrik tekbiri, mükellef olan her Müslüman'ın üzerine vaciptir. Teşrik tekbiri, Arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar farz namazların akabinde okunur. Yani Arefe günü okunmaya başlanan teşrik tekbiri bayramın 4. günü okunur ve bu şekilde toplam 23 vakit okunmuş olunur.

➡ Teşrik tekbirinin, sola selam verdikten hemen sonra ara vermeden, yerinden kalkmadan, mescitten çıkmadan ve dünya kelâmı konuşmadan okunması gerekir.

TEŞRİK TEKBİRİNİN OKUNUŞU

Teşrik tekbiri: Allâhü ekber, Allâhü ekber, lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd"

Teşrik tekbiri anlamı: Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Allah'tan başka ilâh yoktur. Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Hamd Allah'a mahsustur.

➡ Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir.

➡ Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 82).

➡ Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).

➡ Teşrik tekbirinin, sola selam verdikten hemen sonra ara vermeden, yerinden kalkmadan, mescitten çıkmadan ve dünya kelâmı konuşmadan okunması gerekir.

➡ Teşrik tekbiri almayı unutan kimse; kahkahayla gülmek, dünya kelamı konuşmak, bir şey yemek veya o mahalden ayrılmak gibi, namazla tekbir arasını herhangi bir şekilde ayırmış olursa, tekbir ondan sakıt olur.

Teşrik tekbiri hanefi mezhebine göre kaza edilir ama diğer üç mezhebe göre sünnet olduğu için kaza edilmez.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN