Arama

  • Anasayfa
  • İlahiyat
  • İslam İlmihali
  • Hastalıklar imtihan mıdır? İslam'a göre hastalıkla mücadele nasıl olmalıdır? Dinimizin tedavi olmakla ilgili hükümleri nelerdir?

Hastalıklar imtihan mıdır? İslam'a göre hastalıkla mücadele nasıl olmalıdır? Dinimizin tedavi olmakla ilgili hükümleri nelerdir?

Yayınlanma Tarihi: 29.01.2019 17:12 Güncelleme Tarihi: 29.01.2019 17:12
Hastalıklar imtihan mıdır? İslam'a göre hastalıkla mücadele nasıl olmalıdır? Dinimizin tedavi olmakla ilgili hükümleri nelerdir?

Yeryüzündeki diğer canlılara göre üstün meziyetlerle yaratılan, düşünme ve iman etme kabiliyetiyle donatılan ve bunun tabii bir neticesi olarak birtakım sorumluluklara muhatap insan, bu yönüyle en şerefli bir varlık olarak anılır. Peki, dinimizin tedavi olmakla ilgili hükümleri nelerdir? Hastalıklar imtihan mıdır? Hastalık ve musibetler birer imtihan mıdır? Hastalığın hikmetleri nelerdir? islam'a göre hastalıkla mücadele nasıl olmalıdır? Diyanet’in İlmihal-2 “İslam ve toplum” kitabında yer alan bilgilere göre, İslam'da hastalığın yeri hakkında merak edilenleri derledik.

HASTALIK VE MUSİBETLER BİRER İMTİHAN MIDIR?

Yeryüzündeki diğer canlılara göre üstün meziyetlerle yaratılan, düşünme ve iman etme kabiliyetiyle donatılan ve bunun tabii bir neticesi olarak birtakım sorumluluklara muhatap insan, bu yönüyle en şerefli bir varlık olarak anılır. Fakat bedenî ve fizikî varlığı itibariyle Allah'ın yeryüzünde kurduğu tabii ve fıtrî düzene tâbidir. Bu bakımdan insan, bazan çok dayanıksız, zayıf ve kısa ömürlüdür. Hastalık, sakatlık ve ölüm, diğer canlılarda olduğu gibi insanda da belli dünyevî ve tabii sebeplere bağlanmıştır. Bununla birlikte İslâm, hastalık, sakatlık, fakirlik, deprem, yangın, sel gibi bir açıdan olumsuz ve üzücü sayılabilecek bu durumları metanetle karşılamayı, bunlarla mücadele etmeyi, gerekli bütün önlemler almayı, sonuçta ise bunu Allah'ın bir imtihanı bilip sabretmeyi telkin eder (el-Bakara 2/155; el-Mülk 67/2).


HASTALIK NEDİR?

Hastalık, insanın beden ve ruh sağlığını bozan bir haldir, tedavi ise bu halin giderilmesi, yani hastanın yeniden sıhhate kavuşması için maddî-mânevî her türlü çareye başvurulmasıdır.

İSLAM'A GÖRE HASTALIKLA MÜCADELE NASIL OLMALIDIR?

Hastalık ve sakatlıkla mücadele ve gerekli tedavi yollarına başvurmak hem insanın tabii yapısının gereği hem de dinin emir ve tavsiyesidir. Hz. Peygamber, "Allah hem derdi hem de devayı göndermiş, her hastalığa bir çare yaratmıştır.

DİNİMİZİN TEDAVİ OLMAKLA İLGİLİ HÜKÜMLERİ NELERDİR?

Tedavi olun, ancak tedavide haramı kullanmayın" (Ebû Dâvûd, "Tıb", 11) buyurmuştur. Bu itibarla bir dert ve hastalıktan kurtulmaya çalışmak, hem tevekküle hem de hakiki şifa verenin Allah olduğu hakikatine aykırı düşmez. Hastalığın maddî ve mânevî birçok sebebi bulunabildiği gibi buna paralel olarak maddî, ruhî ve mânevî birçok tedavi yöntemi vardır. Modern bilimin ilerlemesiyle yeni yeni tedavi imkân ve usulleri de ortaya çıkmaktadır. Hastalıkla mücadele ve tedavi esasen tıp biliminin konusu olmakla birlikte tedavide alkollü maddelerin kullanımı, dinî metinlerin okunması ve dua ile tedavi usulü, mahremiyet gibi açılardan dinî öğreti ve değer hükmünü de ilgilendirmektedir. Tedavi bu yönleriyle fıkıh kitaplarında ele alınmış ve bu konularda İslâm bilginleri belli görüş ve eğilimler ortaya koymuşlardır.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN