Arama

Peygamber Efendimiz namazlardan sonra nasıl dua ederdi?

İslam'ın iki temel kaynağı vardır: Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin hadisleri. Allah Resulü'nün (sav) hayata dair tavsiyelerini bilmek, günlük yaşantısı hakkında bilgi sahibi olmak, müminler için elzemdir. Peki, Peygamber Efendimiz (sav) namazlardan sonra nasıl dua ederdi? Bir meclisten kalkarken hangi dua edilmeli? Gelin, Peygamberimizin yaptığı ve ashabına öğrettiği dualara daha yakından bakalım.

Peygamber Efendimiz namazlardan sonra nasıl dua ederdi?
Yayınlanma Tarihi: 2.9.2022 11:17:00 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022 11:18
Sesli dinlemek için tıklayınız.

İBADETİN ÖZÜ: DUA

🔸 İnsanlar hayatları boyunca, üstesinden gelemeyecekleri birçok durumla karşılaşıp, keder, sıkıntı ve ümitsizliklere maruz kalır. İşte bu yüzden dua; ümit etmek; kulluğun idraki, dünyadaki garipliğimizin itirafıdır. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de "De ki; duanız (kulluğunuz) olmasa Rabbim size ne diye değer versin." buyurarak insanın ancak bu yönelişiyle değer kazanabileceğini belirtir. Öyle ki Peygamber Efendimiz "Dua, ibadetin özüdür." olarak buyurur.

🔸 Âlemlere rahmet olarak gönderilen Resulullah (sav), dünya ve ahiret hayatı ile ilgili birçok konuda yüce Allah'a dua etti.

MÜSLÜMANLARIN EN TEMEL KAYNAĞI

🔸Müslümanlar için Kur'an-ı Kerim'den sonra en büyük İslami kaynak, hadis-i şeriflerdir. Peygamber Efendimizin (sav) "söz ve fiilleri" anlamına gelen hadis, Müslümanların helal üzerine doğru bir hayat yaşayabilmesi ve Resulullah'ı (sav) tam manası ile örnek alabilme açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu sebeple, Peygamber Efendimizin (sav) hayata dair tavsiyelerini bilmek, günlük yaşantısı hakkında bilgi sahibi olmak, müminler için elzemdir.

🔸 Prof. Dr. Zekeriya Güler Vav TV'de yayınlanan "Hadis Günlüğü" programında büyük hadis alimi Nesâî'nin Amelü'l-yevm ve'l-leyle isimli kitabından, Peygamber Efendimizin (sav) günlük hayatında yer verdiği bazı duaları ve zikir örneklerini anlattı👇

NAMAZLARDAN SONRA OKUNACAK DUA

Muaz bin Cebel (ra)'den rivayet edildiğine göre Resulullah (sav) bir gün onun elini tutarak: "Ey Muâz! Allah'a yemin ederim ki, ben seni gerçekten seviyorum." buyurdu.

Muâz (r.a) da: "Anam babam size feda olsun ya Resulallah! Ben de sizi çok seviyorum!" karşılığını verdi.

Daha sonra Peygamber Efendimiz (sav), ona şöyle buyurdu: "Ey Muaz! Sana kıldığın her namazın sonunda 'Allah'ım! Seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce kulluk yapabilmek hususunda bana yardım eyle!' duasını hiç bırakmamanı tavsiye ediyorum."

(x) (Ahmed, V, 244-245; Ebû Dâvûd, Vitir, 26/1522; Nesâî, Sehv, 60/1301)

(x) 🔎Haram ile helali en iyi bilen sahabi: Muaz bin Cebel

🔸 Peygamber Efendimizin Muaz bin Cebel'e tavsiye ettiği bu dua, birçok manayı ifade eden veciz ifadelerinden biridir.

🔸 Zikir; Allah'ı hatırlama, O'nun yaratıcı kudret olduğunun farkına varmadır. Kur'an-ı Kerim'i tefekkürle hayata aksatma ile anlamaya çalışma en faziletli duadır.

🔸 Şükür, Allah'ın yaratması karşısında talep ettiği kulluktur. Yerine getirmesi gereken vazifedir. Her nimetin şükrü kendi cinsinden olur, der İslam âlimleri. Dolayısıyla sağlığın şükrü, her şeyden önce ibadettir. İbadetler içerisinde de namaz ve oruç daha öncedir.

🔸 İbadetinin özü, duadır. Mütekebbir insanlar Allah'a dua etmekten geri dururlar.

NAMAZ TAMAMLANDIKTAN SONRA OKUNACAK DUA

Hz. Enes'den (ra) rivayet edildiğine göre demiştir ki: "Resulüllah (sav), namazını tamamladığı zaman, sağ eliyle yüzünü mesh ederdi (sıvardı). Sonra buyururdu:

(x) "Eşhedü en lâ ilahe illâllahu errahmânü errahîmu. Allâhümme ezhib anni'îhemme ve'l-hazene"

(Rahman ve Rahim olan Allah'dan başka hiç bir ilâh olmadığına şahitlik ederim. Allah'ım! Benden üzüntü ve kederi gider.)


MECLİSTEN KALKARKEN OKUNACAK DUA

Ebû Hüreyre'den yapılan rivayette demiştir ki, Resûlüllah (sav) şöyle buyurdu: "Kim bir mecliste oturur da orada çok boş söz söylerse, sonra o meclisten kalkmadan önce şöyle derse, muhakkak o meclisinde olan günahları bağışlanır: (x) "Sübhânekellâhümme ve bihamdike. Eşhedû en la ilahe illâ ente. Estağfiruke ve etûbü ileyke."

"Allah'ım, Sana hamd ederek, Seni noksanlıklardan tenzih ederim. Senden başka İlâh olmadığına şahitlik ederim. Senden mağfiret dilerim ve Sana tövbe ederim."

🔸 Tövbe kalbin eylemi, istiğfar ise dilin zikridir. Yüce Allah insana, çeşitli özellikler ve farklı güzellikler vermiştir.

(x) Fikriyat podcastlerde yer alan Prof. Dr. Zekeriya Güler'in sunumuyla
(x) Hadis ve Sünnet programı için tıklayın

🔸 İnsan iyi ve kötü, hayır ve şer, sevap ve günah olan şeyleri yapabilecek yetenekte yaratılmıştır. Allah'ın koruması altında bulunan peygamberler hariç bütün insanların az çok günahı vardır. Günah işleyebilen bir varlık olması nedeniyle Yüce Allah günahtan kurtuluş yolu olarak tövbe kapısını insanlara açmıştır. Her insanın tövbeye ihtiyacı vardır.


(x) Prof. Dr. Zekeriya Güler'in anlatımıyla, Hz. Muhammed'in (sav) yaşantısına ve gündelik faaliyetlerine ilişkin temel hadislerin ele alınıp, detaylandırıldığı "Hadis Günlüğü" programına Fikriyat.com üzerinden ulaşabileceğiniz gibi VAV TV frekans ayarlarını yaparak televizyonlarınızdan da izleyebilirsiniz.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN