Arama

Ramazan-ı Şerif 23. günü: 1 ayet 1 hadis 1 dua

On bir ayın sultanı, müminlerin dermanı Ramazan-ı Şerif şifa olarak sürüyor. Ramazan ayında da Müslümanlara yaraşır şekilde hayırda yarışmaya gayret edecek, ibadet ve itaatlerimizle tevbe, istiğfarda önce gidecek ve böylece Hak Teala'nın rızasına erenlerden olma duasında buluşacağız. Sizler için Ramazan-ı Şerif'in her gününe özel 1 ayet-i kerime, 1 hadis-i şerif ve 1 dua hazırladık. İşte, Ramazan ayının 23. günü için hazırladığımız 1 ayet, 1 hadis ve 1 dua...

Ramazan-ı Şerif 23. günü: 1 ayet 1 hadis 1 dua
Yayınlanma Tarihi: 2.4.2024 08:45:00 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 09:06

1 AYET

Sen onlara sırf Allah'ın lütfettiği merhamet sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onların bağışlanmasını dile, iş hakkında onlara danış, karar verince de Allah'a güven, doğrusu Allah kendisine güvenenleri sever.

Âl-i İmrân Suresi 159. Ayet


Âl-i İmrân Suresi 159. Ayeti dinlemek ve okumak için tıklayın

Âl-i İmrân Suresi 159. Ayet Tefsiri

◼ Kaba ve katı kalpli bir kimse –başka bazı erdemlere sahip olsa da– muhataplarında nefret uyandırır; insanlar böyle bir kimseyi dinlemek istemezler veya onun arkadaşlığına katlanamazlar. İslâm gibi evrensel bir mesaj getiren, âlemlere rahmet olarak gönderilmiş olan (Enbiyâ 21/107) ve yüce bir ahlâk üzere bulunduğu bildirilen (Kalem 68/4) bir Peygamber'in bu kötü vasıfları taşıması düşünülemez. İbn Atıyye'nin kaydettiğine göre semavî kitaplarda Hz. Peygamber'in özellikleri anlatılırken bu kötü sıfatları taşımadığı da vurgulanmıştır (I, 533). Burada görüldüğü gibi Kur'ân-ı Kerîm de aynı vurguyu yapmakta ve Hz. Peygamber'in uygulamalarının bunun kanıtı olduğunu ifade buyurmaktadır.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

1 HADİS-İ ŞERİF


Resulullah (SAV) buyurdu:

"Kur'an okuyan mümin turunç gibidir; kokusu da güzeldir tadı da güzeldir. Kur'an okumayan mümin hurma gibidir; kokusu yoktur ama tadı güzeldir. Kur'an okuyan münafık reyhan otu gibidir; kokusu güzeldir ama tadı acıdır. Kur'an okumayan münafık ise Ebucehil karpuzuna benzer; kokusu olmadığı gibi tadı da acıdır."

(Müslim, Müsâfirîn 243)

◼ İnsanın Hak Teala ile kurduğu biricik ilişki kendisinin değerini belirleyen en önemli amildir. İlişkinin tazeliği ne kadar canlı ise insan Rabbine o denli yakın, ne denli bayat ise o kadar uzaktır.

1 DUA

Bize bu dünyada da âhirette de iyilik yaz! Şüphesiz biz sana yöneldik." Allah buyurdu ki: Azabıma dilediğimi uğratırım; rahmetim ise her şeyi kuşatmıştır; ayrıca rahmetimi Allah korkusu taşıyanlara, zekâtı verenlere ve âyetlerimize inananlara yazacağım.

Ârâf Suresi 156. Âyet


Ârâf Suresi 156. Âyeti dinlemek ve okumak için tıklayın

Ârâf Suresi 156. Âyet Tefsiri

◼ Hz. Mûsâ, İsrâiloğulları'nın on iki oymağından (sıbt) seçtiği yetmiş kişiyi yanına alarak, kavminin altın buzağıya tapmalarından dolayı af dilemeleri, dua ve niyazda bulunmaları için, Allah'ın kendisiyle konuştuğu mekân olmasıyla kutsallık kazanmış bulunan Tûrisînâ'ya ikinci defa gitti. Tevrat'ta (meselâ bk. Çıkış, 24/1 vd., 32/1 vd.; Tesniye, 9/9, 18; 10/10) verilen bilgilere göre Rab, Mûsâ ile iki defa buluşma vakti tayin etmiş; Rabbin buyruğu uyarınca Mûsâ birinci buluşmada yanına İsrâiloğulları'nın ileri gelenlerinden yetmiş kişi almıştır. Tevrat'ta Mûsâ'nın ikinci buluşmada yanına yine yetmiş kişi alıp almadığına ilişkin bilgi yoktur.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN