Arama

Ramazan-ı Şerif 20. günü: 1 ayet 1 hadis 1 dua

On bir ayın sultanı, müminlerin dermanı Ramazan-ı Şerif şifa olarak sürüyor. Ramazan ayında da Müslümanlara yaraşır şekilde hayırda yarışmaya gayret edecek, ibadet ve itaatlerimizle tevbe, istiğfarda önce gidecek ve böylece Hak Teala'nın rızasına erenlerden olma duasında buluşacağız. Sizler için Ramazan-ı Şerif'in her gününe özel 1 ayet-i kerime, 1 hadis-i şerif ve 1 dua hazırladık. İşte, Ramazan ayının 20. günü için hazırladığımız 1 ayet, 1 hadis ve 1 dua...

Ramazan-ı Şerif 20. günü: 1 ayet 1 hadis 1 dua
Yayınlanma Tarihi: 30.3.2024 09:02:00 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 14:45

1 AYET

Onlar, "Ey rabbimiz!" derler, "Bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet; bizi günahtan sakınanlara öncü yap!"

Furkân Suresi 74. Ayet

Furkân Suresi 74. Ayeti dinlemek ve okumak için tıklayın

Furkân Suresi 74. Ayet Tefsiri

Müfessirler, "Bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet" duasındaki mutluluğun fiziksel güzelliklerle ilgisi bulunmadığını, burada inancı ve yaşayışıyla iyi ve erdemli eşlerin ve çocukların kastedildiğini önemle belirtirler. Bu isteklerin âhirete yönelik olduğunu ileri sürenler bulunmuşsa da bu görüş isabetli görülmemektedir. Sûrenin buraya kadar açıklanan son bölümünde "rahmânın has kulları"nın bazı güzel nitelikleri sıralanmıştır. Kuşkusuz Kur'an'ın insana ve insanlığa kazandırmak istediği güzellikler bunlardan ibaret değildir.74. âyetin, "Bizi sana saygı ve itaatte kararlı olanlara öncü yap" şeklinde çevirdiğimiz son cümlesi, takvâ kavramı kapsamında, burada zikredilen ve zikredilmeyen bütün güzellikler için geçerli bir dileği içermektedir.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

1 HADİS-İ ŞERİF

Resulullah (SAV) buyurdu:

"Rabbini zikreden kimse ile zikretmeyen kimsenin hâli, diri ile ölünün hâline benzer."

(Buhârî, Deavât 66)

Resul-i Ekrem Efendimiz (SAV) bu hadis-i şerifte bizlere dirilik ve ölüm hakkında net bir reçete veriyor. Bu, zikirle alakalı bir meseledir. Zikreden kalp diri zikretmeyen ise ölüdür.

1 DUA

Meryem oğlu Îsâ şöyle yalvardı: "Allahım! Ey rabbimiz! Bize gökten öyle bir sofra indir ki, ilk gelenimizden son gelenimize kadar bizler için bir şölen ve senden bir işaret olsun. Bizi rızıklandır, sen rızık verenlerin en hayırlısısın.

Mâide Suresi 114. Ayet

Mâide Suresi 114. Ayeti dinlemek ve okumak için tıklayın

Mâide Suresi 114. Ayet Tefsiri

◾ Havârilerin "Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi?" şeklindeki sorusunu "Rabbinin buna gücü yeter mi?" anlamında düşünen müfessirler, o esnada havârilerin henüz tam bir teslimiyet içinde olmadıkları ve imanlarında zaaf bulunduğu yorumunu yapmışlardır. İslâm bilginlerinin çoğunluğuna göre ise bu sorudaki yardımcı fiili "güç yetirme" anlamına göre düşünmemek gerekir. Zira onların bu talebi –müteakip âyette ifade edildiği üzere– olumlu amaçlara yöneliktir. Şu halde bu soruyu, –Arap dilindeki örneklerin ışığında– "Rabbin bize gökten bir sofra indirir mi, indirmesi O'nun hikmetine uygun olurmu; Allah'ın âdetine (sünnetullah) göre bu olabilir mi; sen rabbinden bize gökten bir sofra indirmesini isteyebilir misin, istersen rabbin buna rızâ gösterir mi veya isteğini yerine getirir mi?" gibi mânalarda anlamak daha uygun olur. 111. âyette onlardan "İman ettik, şahit ol ki bizler yürekten teslimiyet içindeyiz, demişlerdi" şeklinde söz edilmiş olması da bu anlayışı desteklemektedir.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN