Arama

Ramazan-ı Şerif 16. günü: 1 ayet 1 hadis 1 dua

On bir ayın sultanı, müminlerin dermanı Ramazan-ı Şerif şifa olarak sürüyor. Ramazan ayında da Müslümanlara yaraşır şekilde hayırda yarışmaya gayret edecek, ibadet ve itaatlerimizle tevbe, istiğfarda önce gidecek ve böylece Hak Teala'nın rızasına erenlerden olma duasında buluşacağız. Sizler için Ramazan-ı Şerif'in her gününe özel 1 ayet-i kerime, 1 hadis-i şerif ve 1 dua hazırladık. İşte, Ramazan ayının 16. günü için hazırladığımız 1 ayet, 1 hadis ve 1 dua...

Ramazan-ı Şerif 16. günü: 1 ayet 1 hadis 1 dua
Yayınlanma Tarihi: 26.3.2024 08:47:00 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 09:00

1 AYET

Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus nâfile bir ibadet olarak da namaz kıl ki, rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin.

İsrâ Suresi 79. Ayet


İsrâ Suresi 79. Ayeti dinlemek ve okumak için tıklayın

İsrâ Suresi 79. Ayet Tefsiri

"Kalkıp namaz kıl" diye çevirdiğimiz tehecced fiilinin masdarı olan teheccüd kelimesi, yerine göre hem "uyumak" hem de "uyanmak" anlamına gelmektedir. Kelime, sözlüklerde bu âyetteki kullanımından hareketle "geceleyin uykudan kalkıp namaz kılmak" şeklinde açıklanmaktadır (Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, "hcd" md.). Fıkıh kitaplarında yatsı, vitir ve teravih namazları dışında geceyi ihya etmek, ibadet etmek için kılınan nâfile namazlara teheccüd namazı denmektedir. Âyetin ilgili kısmındaki üslûptan hareketle bu namazın Hz. Peygamber'e farz olduğu ileri sürüldüğü gibi, bunun gerek Hz. Peygamber'e gerekse diğer müslümanlara nâfile olduğu kanaatini taşıyanlar da vardır. Bu son görüşü savunanlara göre âyette, "sana mahsus bir nâfile..." denilerek Hz. Peygamber'in bu namazdan daha çok sevap kazanacağına işaret edilmişse de, aynı ibadete farklı sevap verilmesi ancak o ibadeti yapan kişinin ihlâs, huşû gibi mânevî durumuyla ilgili olabilir.

Tefsirin tamamını okumak için tıklayın

1 HADİS-İ ŞERİF


Ebû Hüreyre'den (RA) nakledildiğine göre, Resulullah (SAV) şöyle buyurmuştur:

"Kendisini ilgilendirmeyen şeyleri (mâlâyâniyi) terk etmesi, kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir."

(Tirmizî, Zühd 11)

Müslüman güleç olduğu kadar hayata karşı ciddiyet içinde olan kişidir. Malayani yani laf-u güzafı terk etmek Müslümanın güzelliğidir. Müslüman ciddiyetle güzel işler peşi,nde olmalıdır.

1 DUA

İnsanlardan öyleleri de vardır ki, "Ey rabbimiz! Bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver; bizi cehennem azabından koru" derler.

Bakara Suresi 201. Ayet


Bakara Suresi 201. Ayeti dinlemek ve okumak için tıklayın

Bakara Suresi 201. Ayet Tefsiri

🔺 Müfessirlerin kaydettiği rivayetlere göre İslâm'dan önceki Araplar, haccı tamamladıktan sonra (bazı rivayetlerde Mina'da halkalar halinde oturup) atalarının büyüklüğü konusunda nutuklar çeker, onlarla övünme yarışına girerlerdi. Müslümanlar, dolaylı bir biçimde bu yanlış uygulamayı reddetmeye, bunun yerine müşriklerin atalarını anmalarından daha güçlü bir biçimde Allah'a hamd ve şükredip O'nu anmaya çağrılmaktadır (Taberî, II, 295-297). İbn Abbas ve Atâ gibi âlimlere isnat edilen başka bir yoruma göre âyetin anlamı genel olup, "Küçük çocuklar babalarını nasıl sevgiyle anar, onlardan yardım, ilgi ve destek beklerse siz de Allah'ı o şekilde, hatta daha güçlü ve canlı olarak zikredin, O'na sığınıp yardımını dileyin" anlamına gelmektedir (Taberî, II, 297; İbn Atıyye, I, 276).

Tefsirin tamamını okumak için tıklayın

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN