Arama

Ramazan-ı Şerif 14. günü: 1 ayet 1 hadis 1 dua

On bir ayın sultanı, müminlerin dermanı Ramazan-ı Şerif şifa olarak sürüyor. Ramazan ayında da Müslümanlara yaraşır şekilde hayırda yarışmaya gayret edecek, ibadet ve itaatlerimizle tevbe, istiğfarda önce gidecek ve böylece Hak Teala'nın rızasına erenlerden olma duasında buluşacağız. Sizler için Ramazan-ı Şerif'in her gününe özel 1 ayet-i kerime, 1 hadis-i şerif ve 1 dua hazırladık. İşte, Ramazan ayının 14. günü için hazırladığımız 1 ayet, 1 hadis ve 1 dua...

Ramazan-ı Şerif 14. günü: 1 ayet 1 hadis 1 dua
Yayınlanma Tarihi: 22.3.2024 17:11:30 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 17:11

1 AYET

(Bu adam mı,) yoksa âhiret kaygısıyla ve rabbinin rahmetine nâil olma ümidiyle gece vakitlerinde secde ederek, ayakta durarak kendini ibadete veren kişi mi (daha iyi)?" De ki: "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu!" Doğrusu ancak akıl iz'an sahipleri bunu anlar.

Zümer Suresi 9. Ayet

Zümer Suresi 9. Ayeti dinlemek ve okumak için tıklayın

Zümer Suresi 9. Ayet Tefsiri

Tefsirin tamamını okumak için tıklayın

◼ Nitekim kaynaklarda ilim, "bir şeyi gerçek yönüyle kavramak, gerçekle örtüşen inanç" (itikad) şeklinde tanımlanır (Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, "İlm" md.; Cürcânî, et-Ta'rîfât, "el-İlm" md.). Kur'ân-ı Kerîm'de gerek dinî gerekse din dışı konularla ilgili olarak ilim kelimesi ve türevlerinin 750 defa geçmesi, bilginin ve bilme faaliyetinin önemine işaret eder. Kendisini de Allah'tan gelmiş bir bilgi olarak tanıtan Kur'an (Bakara 2/120), "Rabbim, ilmimi arttır!" diye Allah'a dua etmemizi öğütler. Hz. Peygamber de ilmi övmüş ve teşvik etmiştir (Tirmîzî, "İlim", 19). Âlimleri peygamberlerin vârisleri olarak gösteren hadis (Buhârî, "İlim" 10), bilginin değeri yanında ilim adamlarının, bilgilerini insanlığın hayrına kullanmakla sorumlu olduklarına da işaret eder.

1 HADİS-İ ŞERİF

Ebu Hüreyre'den (RA) nakledildiğine göre, Resulullah (SAV) şöyle buyurmuştur:

"Mümin, yeşil ekine benzer. Rüzgâr hangi taraftan eserse onu o tarafa yatırır (fakat yıkılmaz), rüzgâr sakinleştiğinde yine doğrulur. İşte mümin de böyledir; o, bela ve musibetler sebebiyle eğilir (fakat yıkılmaz). Kâfir ise sert ve dimdik selvi ağacına benzer ki Allah onu dilediği zaman (bir defada) söküp devirir."

(Buhârî, Tevhid 31)

1 DUA

Onlara merhametle ve alçak gönüllülükle kol kanat ger. "Rabbim! Onlar nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse şimdi sen de onlara merhamet göster" diyerek dua et.

İsrâ Suresi 24. Ayet

İsrâ Suresi 24. Ayeti dinlemek ve okumak için tıklayın

İsrâ Suresi 24. Ayet Tefsiri

◼ İkinci ödev ana babaya iyi davranmaktır. Âyette birinci ödeve bağlı olarak Allah'ın yalnız kendisine ibadet edilmesini buyurduğu belirtildikten hemen sonra, ana babaya iyilik etmeyi de buyurduğu belirtilmek suretiyle Allah'a kullukla ana babaya iyilik yan yana anılmış, böylece bu ödevin önemi vurgulanmıştır. Nitekim diğer bazı âyet ve hadislerde de Allah'a kulluk ile ana babaya iyilik etme yan yana zikredilmektedir. Bu hadislerin birinde Hz. Peygamber, en önemli amelleri "vaktinde kılınan namaz, anne babaya iyilik ve Allah yolunda cihad" şeklinde sıralamış (Buhârî, "Edeb", 1; Müslim, "Îmân", 137); diğer bir hadiste ise büyük günahların en büyüklerini "Allah'a ortak koşmak, ana babaya âsi olmak ve yalan şahitliği yapmak" diye ifade etmiştir.

Tefsirin tamamını okumak için tıklayın

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN