Arama

Fikri Mülkiyet Akademisinin çalışma esasları belirlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından hazırlanan Fikri Mülkiyet Akademisi Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Fikri Mülkiyet Akademisinin çalışma esasları belirlendi
Yayınlanma Tarihi: 15.11.2019 11:00:13 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 11:00

Fikri Mülkiyet Akademisi, fikri mülkiyet alanında örgün, uzaktan ve karma eğitim programları, yurt içi staj programları, paneller, konferanslar gibi faaliyetleri düzenleyecek ve danışmanlık hizmetleri gibi görevleri üstlenecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından hazırlanan Fikri Mülkiyet Akademisi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Fikri Mülkiyet Akademisi'nin çalışma usul ve esaslarının düzenlendiği yönetmeliğe göre, akademi, fikri mülkiyet alanında örgün, uzaktan ve karma olmak üzere teorik ve uygulamalı eğitim programları, yurt içi staj programları, paneller, konferanslar gibi faaliyetleri düzenleyecek.

Akademinin görev ve yetkileri arasında ayrıca alan araştırmaları, danışmanlık hizmetleri ile ulusal ve uluslararası standartlara uygun personel belgelendirmesi yaparak fikri mülkiyet alanında kamu ve özel sektör çalışanlarının mesleki bilgi ve becerilerinin uluslararası normlar çerçevesinde oluşturulmasını sağlamak da yer aldı.

AKADEMİDE YÜRÜTME KURULU VE EĞİTİM MERKEZLERİ OLACAK

Fikri Mülkiyet Akademisi, yürütme kurulu ve eğitim merkezlerinden oluşacak.

Yürütme kurulunda Türk Patent ve Marka Kurumu ile Telif Hakları Genel Müdürlüğünden birer temsilci, sınai mülkiyet hakları ve telif hakları konusunda uzman iki üniversite öğretim üyesi, patent veya marka vekili ile Yargıtay tarafından ilgili daire üyeleri arasından belirlenen bir üye, Hakimler ve Savcılar Kurulunun ilgili dairesi tarafından belirlenen fikri ve sınai haklar hukuk veya ceza mahkemelerinde görev yapan bir hakimin yer aldığı 8 üye yer alacak.

Akademinin danışma organı olan kurulun aldığı tavsiye kararları, Bakanlık ile Türk Patent ve Marka Kurumu'nun onayı halinde eğitim merkezlerince icra edilecek.

EĞİTİM, DANIŞMANLIK VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ YÜRÜTÜLECEK

Akademi bünyesindeki eğitim merkezleri ise eğitim, danışmanlık ve araştırma faaliyetlerini içeren yıllık çalışma planı hazırlayarak her yılın ocak ayı sonunda kurula sunacak.

Ayrıca merkezler, fikri mülkiyet alanında eğitim materyalleri, araştırma raporları, uzmanlık tezleri, bilimsel, hukuki veya teknik içerikli makaleleri elektronik ve basılı ortamda yayımlamak ile bu amaçla tasarlanacak internet sitesini kamunun hizmetine sunacak.

Eğitim merkezlerinin faaliyetlerinde eğitici, danışman veya benzeri görevlerde bulunmak üzere Yargıtay üyeleri, adli yargı hakim ve savcıları, öğretim üyeleri, avukatlar, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında alanında uzman kişilerden ve yabancı uzmanlardan yararlanılabilecek.

Eğitim merkezleri, eğitim, araştırma, danışmanlık ve benzeri faaliyetlerden yararlanacak olanlardan ücret talep edebilecek.

Ücretler, Telif Hakları Eğitim Merkezi için Bakanlık, Sınai Mülkiyet Hakları Eğitim Merkezi için de Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından belirlenecek.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN