Arama

  • Anasayfa
  • İslam
  • Ramazan-ı Şerif 1 günü: 1 ayet 1 hadis-i şerif 1 dua

Ramazan-ı Şerif 1 günü: 1 ayet 1 hadis-i şerif 1 dua

On bir ayın sultanı, müminlerin dermanı Ramazan-ı Şerif sadrımıza şifa olarak geldi. Bu Ramazan ayında da Müslümanlara yaraşır şekilde hayırda yarışmaya gayret edecek, ibadet ve itaatlerimizle teve, istiğfarda önce gidecek ve böylece Hak Teala'nın rızasına erenlerden olma duasında buluşacağız. Sizler için Ramazan-ı Şerif'in her gününe özel 1 ayet-i kerime, 1 hadis-i şerif ve 1 dua hazırladık.

Ramazan-ı Şerif 1 günü: 1 ayet 1 hadis-i şerif 1 dua
Yayınlanma Tarihi: 11.3.2024 10:57:00 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 10:58

"O (sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, başka günlerden sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız, size doğru yolu göstermesinden ötürü Allah'ı tazimle anmanız için ve şükredesiniz diye (uygun hükümler gönderiyor)."

Bakara Suresi 185. Ayet

Bakara Suresi 185 Ayeti dinlemek ve okumak için tıklayın

Bakara Suresi 185. Ayet Tefsiri

◾ Önceki âyetlerde orucun farz kılındığı bildirilmiş, bunun sayılı günlerde tutulacağı açıklanmış; yükümlüler, süre ve şekil bakımlarından yeni olan bu ibadete psikolojik olarak alıştırılmış, güçlük söz konusu olduğunda ruhsatların bulunduğu haber verilmişti. Bu hazırlık mahiyetindeki açıklamalardan sonra farz kılınan oruç ibadetinin ayrıntılarının bildirilmesine geçilmiştir; birbirini tamamlayan âyetler arasında bir nesih (birinin diğerini hükümsüz kılması) ilişkisi yoktur. Kur'ân-ı Kerîm'in Hz. Peygamber'e indirilmesi Mekke'de Hira mağarasında, milâdî 610 yılı Ramazan ayının 27. gününde başlamış ve Allah Teâlâ'nın uygun gördüğü aralıklar ve münasebetlerle yaklaşık yirmi üç yılda tamamlanmıştır. Âyette geçen "ramazan ayında Kur'an'ın indirilmesi"nden maksat onun tamamının değil ilk âyetlerinin indirilmesidir.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

1 HADİS-İ ŞERİF

Resulullah (SAV) buyurdu:

"Amellerin Allah Teâlâ'ya en sevimli olanı, az da olsa devamlı yapılanıdır."

(Müslim, Müsâfirîn 218)

Müslümanlık insanın bir anda mertebe aldığı, derinleştiği bir düşünce yapısına sahip değildir. Müslümanın tekamülü, kamil olana olan yolculuğu birdenbire olmaz. Bunun için bir birikmişlik gerekir.

◾ Bu sebepten dolayı amellerde, Allah Teala'nın bizden yerine getirmemizi istediği eylemlerde süreklilik gerekir. Sürekli olan, devam eden ameller zamanla Müslümanın huyuna, yaşantısına sirayet eder. Resulullah (SAV) hadis-i şerifte bu hakikaki anlatır.

1 DUA

◾ Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde geçen pek çok dua bulunur. Bunlardan bazıları da peygamberlerin ettikleri dualardır. İşte Hz. İbrahim (AS) ve biricik oğlu Hz. İsmai'in (AS) Kabe'yi bina ederken ettikleri dua:

"İbrâhim İsmâil'le birlikte o evin (Kâbe'nin) temellerini yükseltiyordu: "Ey rabbimiz! Bizden bunu kabul buyur; şüphesiz sen işitensin, bilensin. Ey rabbimiz! Bizi sana teslim olanlardan eyle, soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster, tövbemizi kabul et. Şüphesiz tövbeleri kabul eden, merhameti bol olan yalnız sensin. Soyumuzdan, onlara senin âyetlerini okuyacak, kitabı ve hikmeti öğretecek, onları arındıracak bir elçi çıkar rabbimiz! Çünkü yalnız sensin kudret ve hikmet sahibi."

Bakara Suresi 127-129. Ayetler

Bakara Suresi 127-129. Ayetleri okumak ve dinlemek için tıklayın

Bakara Suresi 127-129. Ayetler Tefsiri

◾ Müfessirler genellikle 127. âyetteki "... temellerini yükseltiyordu" ifadesine dayanarak, Kâbe'nin yerinde daha önce bir yapı bulunduğunu, bunun zamanla (Nûh tûfanında) harap olup üstünü kum örtüsünün kapattığını, Hz. İbrâhim'in bu eski temelleri açığa çıkararak bunların üzerine Kâbe'nin binasını yükselttiğini belirtirler. Ayrıca Kâbe'nin ilk defa melekler veya Hz. Âdem tarafından yapıldığına dair bazı rivayetleri aktarırlar (bk. Taberî, I, 546-549). Ancak Taberî bu hususta kesin bir bilgimizin bulunmadığını belirtirken çağdaş müfessirlerden M. Reşîd Rızâ, söz konusu rivayetleri kıssacıların uydurması saymakta, özellikle bir kısım yahudilerin yaydıkları İsrâiliyat türünden rivayetler olarak nitelemekte ve Kâbe'nin ilk defa Hz. İbrâhim tarafından inşa edildiğini ifade etmektedir.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN