Arama

  • Anasayfa
  • İslam
  • Amenerrasulü duası ve anlamı! Amenerrasulü Türkçe okunuşu...

Amenerrasulü duası ve anlamı! Amenerrasulü Türkçe okunuşu...

Amenerrasulü duası, Kur'an-ı Kerim’in en uzun suresi olan Bakara suresinin son iki ayetidir. Peygamberimize (SAV) Miraç gecesi vahyedilen bu ayetler dua hükmündedir. Kur'an-ı Kerim'den iki ayet olan Amenerrasulü'nün pek çok fazileti bulunur. Bilhassa namazlardan sonra okunan amenerrasulü, okunuşunun yanında amenerrasulü Arapça ve Türkçe olarak da dinlenir. Amenerrasulü yazılışı ile olduğu kadar meali ve tefsiri ile de sıkça okunur. Peki, Amenerrasulü duası ve anlamı nedir? Amenerrasulü Türkçe anlamı ve Arapça okunuşu nedir? İşte Amenerrasulü duası Arapça okunuşu,Türkçe anlamı ve faziletleri...

Amenerrasulü duası ve anlamı! Amenerrasulü Türkçe okunuşu...
Yayınlanma Tarihi: 21.9.2022 18:44:00 Güncelleme Tarihi: 21.09.2022 18:49

📌 AMENERRASULÜ DUASI OKUNUŞU VE ANLAMI

Amenerrasulü duası, Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi olan Bakara suresinin son iki (285-286) ayetidir. Peygamberimize (sav) #Miraç gecesi vahyedilmiştir. Hem dua hem de Kur'an-ı Kerim'den ayet olan Amenerrasulü'nün birçok fazileti bulunur.

📌 AMENERRASULÜ DUASI OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü'minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi'na ve ata'na gufraneke rabbena ve ileykelmesir. (Bakara-285)

La yükellifullahü nefsenilla vüs'aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta'na, rabbena vela tahmil aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina, rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va'fü anna, vağfirlena, verhamna, ente mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn. (Bakara-286)

📌 AMENERRASULÜ DUASI TÜRKÇE ANLAMI

"Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü'minler de (iman ettiler). Her biri; Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: "Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz." Şöyle de dediler: "İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır." (Bakara-285)

Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): "Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et." (Bakara-286)

📌 AMENERRASULÜ NASIL İNDİRİLDİ?

Ayetlerin iniş sıraları hakkında farklı rivayetler bulunur. Bir rivayette, Bakara suresinin son iki âyeti Cebrail vasıtasıyla nazil olmamış, Resulullah bunları Miraç gecesinde vasıtasız olarak işitmiştir. Bundan dolayı Bakara Sûresi Medine devrinde nazil olmuştur, ancak o takdirde bu iki âyet müstesna olarak daha önce nazil olmuş, demektir. Bununla beraber bir başka rivayette, "Bunlar da Medine'de Cibrîl ile nazil oldu." demişlerdir. (bkz. Elmalılı, Hak Dini Kuran Dili, Bakara Suresi 286. ayetin tefsiri)

Bir diğer rivayete göre, "İçinizden geçeni açığa vursanız da, gizleseniz de Allah onun hesabını sizden sorar" (Bakara, 2/284) âyeti nazil olunca, buradaki ince manalar ashaba ağır geldi. Resulullah'ın (sav) huzuruna çıkıp"Ey Allah'ın Resulü, namaz, oruç, cihad, sadaka gibi gücümüzün yeteceği amellerle mükellef olduk. Şimdi ise bu âyet indirildi. Hâlbuki bizim buna gücümüz yetmeyecek."

Peygamber (sav) onlara: " Siz de sizden önceki kitap ehli gibi, «İşittik ve isyan ettik» mi demek istiyorsunuz? Bilakis "İşittik, itaat et tik, ey Rabbimiz bizi bağışlamanı isteriz, dönüş ancak sanadır" deyin" buyurdu. Bunu hep birlikte okumaya başladılar, okudukça dilleri alıştı ve gönülleri yatıştı. Bunun üzerine Amenerresulü ayetleri nazil oldu.

Hasan ve Mücahid ile İbn Sirin'den, bir rivayette de İbnü Abbas'dan naklen anlatıldığına göre, Bakara suresinin bu son iki âyeti Cebrail vasıtasıyla nazil olmamış, Resulullah bunları Miraç gecesinde vasıtasız olarak işitmiştir.

📌 AMENERRASULÜ FAZİLETLERİ

Bakara suresinin son iki ayeti "Âmene'r-Rasûlü" ismiyle anılır. Bu ayetlerin faziletiyle alakalı olarak Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurur:

"Bakara sûresinin sonunda iki âyet vardır ki, bir gecede okuyana onlar yeter; onu her türlü kötülüklerden korur."

(Buhârî, Fezâilü'l-Kur'an 10; Müslim, Müsâfirin 255)

Ebu Umame (r.a.)'den rivayet edildi ki, Efendimiz (sav) şöyle buyurdu:

"Dört şey Arşu'r-Rahman'ın altındaki hazineden (cennet hazinelerinden) indirilmiştir. Bunlar Fatiha-i Şerif, Ayete'l-Kürsi, Sure-i Bakara'nın sonu (Amenerresulü) ve Kevser suresidir."

(El-Mütteki, Kenzu'l Ummal, 1/558)

"Peygamber Efendimize (sav) miraçta üç hediye verilmiştir: Beş vakit namaz, Bakara Sûresi'nin son iki ayeti, ümmetinden Allah'a şirk koşmadan ölenlerin büyük günahlarının bağışlanacağı müjdesi."

(Müslim, Îman, 279)

"Allah Teâlâ, Bakara sûresini iki âyetle sona erdirdi ki, bunları bana arşın altındaki bir hazineden verdi. Bunları öğreniniz, kadınlarınıza, çocuklarınıza belletiniz, öğretiniz. Çünkü bunlar hem rahmettir, hem duadır, hem Kur'an'dır."

(Dârimî, Fezâilü'l-Kur'an 14)

___________________________________________

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Dijital medyanın tüm mecralarında yer alan Fikriyat.com sosyal medyada da aktif olarak faaliyet gösteriyor.

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

**

TÜM ÇALIŞMALAR YOUTUBE KANALIMIZDA!

Fikriyat.com sitesinde ve mobil uygulamasında yer alan tüm video içeriklerini eş zamanlı olarak da youtube kanalımız üzerinden izleyebilirsiniz.

YOUTUBE 🔔 Fikriyat

Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz: fikriyat@fikriyat.com.tr

👉 Sıkça Sorulan Sorular

______________________________________________

Ahmet Yüksel'in sesinden Bakara suresi dinlemek için:

https://www.fikriyat.com/webtv/kurani-kerim/ahmet-yuksel-bakara-suresi-285-286nci-ayetler

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN