Arama

Hz. Elyesa kimdir? Hz. Elyesa'nın kabri nerededir? Hz. Elyesa'nın hayatı...

Hz. Elyesa, Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberden biridir. En'âm ve Sâd surelerinde isminin geçmesi ve şeceresi dışında İslami kaynaklarda onunla ilgili herhangi bir bilgi bulunmaz. Peki, Hz. Elyesa kimdir? Hz. Elyesa'nın kabri nerededir? Hz. Elyesa'nın hayatı...

Hz. Elyesa kimdir? Hz. Elyesa’nın kabri nerededir? Hz. Elyesa’nın hayatı...
Yayınlanma Tarihi: 27.3.2021 16:14:00 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 11:23

HZ. ELYESA' KİMDİR?

📌 Hz. Elyesa', Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerden biridir.

➡ En'âm ve Sâd surelerinde isminin geçmesi, ayrı ayrı iman edilmesi gereken peygamberler içerisinde zikredilmesi ve şeceresi dışında, onunla ilgili herhangi bir bilgi bulunmaz. Asım Köksal'ın Peygamberler Tarihi adlı eserinde belirttiğine göre Elyesa' aleyhisselâm, Hz. İlyas'ın amcasının oğluydu.

📚 Hz. Nuh'un hayatı

➡ İslami kaynaklarda şeceresi Elyesa' bin Ahtûb bin Acûz olarak geçer. Yüce Allah, Hz. İlyas'tan sonra Hz. Elyesa'ya peygamberlik verdi.

📚 Hz. İlyas hangi kavme gönderildi?

"İsmâil, Elyesa', Yûnus ve Lût'u da (hidayete erdirdik). Hepsini âlemlere üstün kıldık." (En'âm suresi, 86. ayet)

En'âm suresi 86. ayetin tefsiri 📙 ve meali 🔊

Diyanet'in Kur'an Yolu Tefsiri'ne göre En'âm suresinin 86. ayet-i kerimesi, Hz. İbrahim'in sahip olduğu tevhid akidesinin bütün peygamberlerce benimsenen mutlak hakikat olduğunu anlatır.

"İsmâil'i, Elyesa'ı ve Zülkifl'i de an. Hepsi de iyi kimselerdir." (Sâd suresi, 48. ayet)

📌Taberi Tarihi'nde aktarıldığına göre Hz. İlyas, putperest Ba'lebek kralı kendisini öldürtmek için arattığında yaşlı bir kadının evine sığındı. Kadının, Elyesa' adındaki oğlu vardı ve çok hastaydı.

📚 Hz. Süleyman'a verilen mucizeler

📌 Elyesa', Hz. İlyas'ın duasıyla iyileşti ve peygamberliğini tasdik etti. O günden sonra da yanından ayrılmadı.

📌İbn Kesir'in Ayet ve Hadislerle Peygamberler Tarihi adlı eserinde Hz. Elyesa'ya Hz. İlyas'tan sonra peygamberlik verildiğini ve Şam yakınlarında yaşadığı belirtilir.

"Denilir ki Hz. Elyesa (as) Ba'lebek hükümdarından Hz. İlyas (as) ile birlikte bugünkü Şam şehrinin yanındaki Kasyon Dağı'nda gizlendi. Sonra da Hz. İlyas ile beraber Ba'lebek şehrine gitti. Hz. İlyas vefat edince kendi yerine halef olarak bıraktı. Yüce Allah da Hz. Elyesa'ya, Hz. İlyas'tan sonra peygamberlik verdi."

➡İbn Asakir ise onun bugünkü Şam şehrinin batı tarafında küçük bir yerleşim yeri olan Banyaş'ta yaşadığını belirtir.

📚 Hz. Adem kıssası

📌 Hz. Elyesa'ya peygamberlik verildikten sonra hayatının sonuna kadar İsrailoğullarının içerisinde kalıp, insanları Allah yoluna davet etti.

📚 Hz. Eyyub'un duası

İbn İshak, Hasan el Basri'nin şöyle dediğini haber vermiştir: "Hz. İlyas'dan (as) sonra Hz. Elyesa' İsrailoğullarına peygamber olarak gönderildi. Yüce Allah'ın içlerinde kalmasını dilediği kadar kavminin içinde kalıp yaşadı. Hz. Elyesa', kavmindeki insanları, Hz. İlyas'ın metoduna ve şeriatına sarılmak suretiyle Allah'a davet etti. Bu durum, Yüce Allah onun ruhunu alıncaya kadar devam etti. Sonra İsrailoğulları içerisinde anlaşmazlıklar ortaya çıktı, içlerinde fitne olayları ile günahlar çoğaldı, zorba krallar arttı ve kendilerine gönderilen nebileri öldürdüler."

📚 Hz. Yakub kıssası

📌 Hz. Elyesa'nın peygamberliği döneminde İsrailoğullarında devletin başına geçme kavgası başladı. Elyesa' peygamberin uyarılarını dinlemeyip fitne ve kavgaya tutuştular. Yüce Allah, bunun üzerine Asur Devleti'ni onlara musallat etti. Hz. Elyesa'yı dinlememelerinden dolayı da Allah'ın rahmetinden uzaklaşarak perişan oldular.

📚 Hz. Zekeriya duası

📌İbn Kesir'in Ayet ve Hadislerle Peygamberler Tarihi'nde Hz. Elyesa' aleyhisselamdan sonra İsrailoğullarının peygamberlerini öldürerek Allah'ın gazabına uğradıklarını belirtir.

📚 Hz. Yahya nasıl öldürüldü?

📌İbn Cerir et-Taberi de Hz. Elyesa' aleyhisselamdan sonra İsrailoğulların sapkınlığa uğradıklarını kendilerine gelen peygamberlerden bazılarını öldürdüğünü belirtir. Bundan dolayı Allah da onlara zorba hükümdarları musallat etti. Bu zorba hükümdarlar, onlara zulmettiler ve kanlarını akıttılar.

📚 Hz. Yusuf kıssası

Mücâhid'in rivayetine göre Zülkifl, Elyesa' peygamberin halefiydi. Hz. Elyesa, yaşlanınca kendisine üç gün boyunca gündüz oruç tutup gece namaz kılacak ve ihtilâflı konularda sinirlenmeyecek bir halef aradı. Bu şartları yerine getireceğini söyleyen bir genç ortaya çıktı ve şeytanın vesveselerine kapılmadan, öfkelenmeden istenilen şartları yerine getirdi. Böylece Zülkifl diye anılmaya hak kazandı. (Taberî, XVII, 74; Fahreddin er-Râzî, XXII, 211).

Hz. Elyesa'nın kabri, Diyarbakır Eğil'dedir.

📚 Hz. Zülkifl peygamber midir?

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN