Arama

Namaz kıldıracak kişi nasıl niyet etmelidir?

Namaz dinimizin direği olan bir ibadettir. Namaz Allah (CC) ile kul arasındaki ilişkiyi bir ömür boyu sürdüren ameli bir ibadettir. Bu ibadete Müslümanlar günde beş vakit katılırlar. Dinimizin temel ibadeti olan bu ibadete başlarken niyet edilmesi farzdır. Namaza imamlık edecek kişilerin nasıl niyet etmesi gerektiğini sizin için derledik...

Namaz kıldıracak kişi nasıl niyet etmelidir?
Yayınlanma Tarihi: 21.7.2022 16:38:08 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022 08:54

Soru: Namaz kıldıracak kişi nasıl niyet etmelidir?

🔸 Cevap: Normal namaza niyet edecek, bir de imam olmaya niyet edecek.

🔸 Peki imam olmaya niyet etmeden olmaz mı?

🔸 Erkekler erkek cemaati için imam olmaya niyet etmeden de imamlık yapabilir.

🔸 Ama hanım cemaat için imam olmaya niyet etmesi lazımdır.

Namaz Nedir?

🔸 Namaz sözlükte dua etmek, ibadet etmek, bağışlanma dilemek ve yalvarmak anlamlarına gelir.

🔸 Arapça salât kelimesinin (çoğulu salavât) karşılığı olarak Türkçe'ye geçmiştir.

🔸 Terim olarak salât, tekbirle başlayıp selâmla son bulan, belirli hareket ve sözlerden oluşan bedenî ibadeti ifade eder.

🔸 Namaz ibadetindeki rükünlerin aynı zamanda fiilî ve sözlü bir dua niteliğinde olması salât kelimesinin terim ve sözlük anlamları arasındaki ilişkiyi teyit etmektedir.

https://www.instagram.com/p/CgNE0WaFCO2/

🔸 Salât kelimesiyle aynı kökten türeyen musallî "namaz kılan kişi" ve musallâ "namaz kılınan yer" anlamına gelir.

🔸 Salât kelimesi ve çeşitleri Kur'an'ı Kerim'de doksan dokuz yerde geçmektedir.

🔸 Ahzâb sûresinin 56. ayetinde müminlere yöneltilen Peygamber Efendimiz'e (sav) salât etme emri, ona olan samimi saygı ve bağlılığı gösterme amacıyla okunan dua ile ilişkilidir. Bu duanın şeklini bizzat Peygamberimiz (sav) ashabına öğretmiştir. (Buhârî, "Tefsîr", 33/10)

🔸 Kur'ân-ı Kerîm'de namazı ifade etmek üzere zikir kelimesinin yanı sıra (meselâ bk. el-Ankebût 29/45; el-Cum'a 62/9) tesbîh kelimesinin türevleri de kullanılmıştır (er-Rûm 30/17).

Ehl-i salat nedir?

🔶 İslamın beş şartından biri olan namaz ibadeti esas alınarak bazı inanç meselerinde farklı yorumları benimseyen değişik mezheplere bağlı Müslümanları ifade etmek üzere ehlü's-salât (ehl-i salât) yani namaz ehli kavramı kullanılır.

Namaz çeşitleri

🔸 Hanefî mezhebi dışındaki alimler, namazı genel olarak farz ve nâfile olmak üzere iki grupta ele alırlar.

🔸 Hanefî fıkhında ise çeşitli tasnifler söz konusudur. Bunlardan birine göre namazlar farz, nafile ve vacip olmak üzere üç grupta ele alınırken diğer tasnifte Allah'ın (CC) farz kıldığı namazlar, Peygamberimiz'in (sav) sünnetiyle sabit olan namazlar ve nâfile namazlar şeklindedir.

🔸 Peygamberimiz'in sünnetiyle sabit olan namazlar da vâcip olan ve vâcip olmayan kısımlarına ayrılmaktadır.

🔸 Namaz bütün varlıkların ibadet şekillerini içinde toplayan bir ibadettir. Kur'ân-ı Kerîm göklerde ve yerde olan her şeyin kendi varlık tarzına ve ifade biçimine göre Allah'ı (CC) andığını, O'na boyun eğerek secde ettiğini, O'nu övgü ile anıp yücelttiğini, dua ve ibadetle O'na yakınlaşmaya çalıştığını bildirmektedir.

🔸 Namaz aynı zamanda günahlardan arınmanın bir yoludur. Huşuyla kılınan her namaz aynı zamanda bir tövbe niteliği taşır. Her gün kıldığımız farz namazlara işaret eden Hûd sûresinin 114. âyetinde iyiliklerin, kötülükleri gidereceği söylenir.

🔸 Bundan dolayı beş vakit namaza devam edildikçe arada meydana gelebilecek küçük günahlar silinir. Peygamberimiz (sav), beş vakit namazın iki namaz arasındaki küçük günahlara kefâret olduğunu bildirir.(Buhârî, "Mevâḳītü'ṣ-ṣalât", 4, 6; Müslim, "Ṭahâret", 14, 15)

🔸 Peygamberimiz (sav) abdest alıp beş vakit namazı vaktinde kılan, rükû, secde ve huşûunu tam olarak yerine getiren Müslümanları Allah'ın(CC) affedeceğini belirtmiştir.

Namaz ile ilgili ayetler

🔸 Sonra Âdem, Rabbinden öğrendiği sözlerle Allah'a (cc) yalvardı, tevbe etti, Allah (cc) da tevbesini kabul buyurdu. Doğrusu O, tevbeleri çok kabul eden, nihâyetsiz merhamet sahibi olandır.

(Bakara Suresi, 37.ayet)

🔸 Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin ve rukû edenlerle beraber siz de rukû edin.

(Bakara Suresi 43.ayet)

🔸Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Doğrusu namaz çok ağır ve çetin bir iştir. Ancak o, Allah'a duyduğu derin saygıdan kalbi ürperenlere ağır gelmez.

(Bakara Suresi 45.ayet)

🔸 Onlar, kendilerinin Rablerine kavuşacaklarını ve günün birinde O'na döneceklerini kesinlikle bilen kimselerdir.

(Bakara Suresi 46. ayet)

🔸 Doğu da Allah'ındır, batı da. O halde nereye dönerseniz dönün, Allah'a yönelmiş olur, O'nu karşınızda bulursunuz. Elbette Allah lutf u keremi çok geniş olan ve her şeyi hakkıyla bilendir.

(Bakara Suresi, 115. ayet)

https://www.instagram.com/p/CgPTMm2lCHB/

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN