Arama

Babamın bana verdiği paraları biriktirdim, zekat düşer mi?

Dinimizde zekat ibadeti, toplumsal yardımlaşmanın en güzel örneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ibadet zenginle, maddi açıdan sıkıntıda olan insanları birbirine yaklaştırır. Toplumsal huzurun inşasında ve sosyal yaraların sarılmasında önemli bir işleve sahip olan bu ibadeti gücü yeten her Müslüman yapmalıdır. Peki zekat kimlere farzdır? Zekatın farz olması için gerekli şartlar nelerdir? Zekat nedir?

Babamın bana verdiği paraları biriktirdim, zekat düşer mi?
Yayınlanma Tarihi: 16.7.2022 11:59:49 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022 15:15

🔵 Dinimizde zekat ibadeti, toplumsal yardımlaşmanın en güzel örneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ibadet, zengin ile maddi açıdan sıkıntıda olan insanları birbirine yaklaştırır. Toplumsal huzurun inşasında ve sosyal yaraların sarılmasında önemli bir işleve sahip olan bu ibadeti gücü yeten her Müslüman yapmalıdır. Peki zekat kimlere farzdır? Zekatın farz olması için gerekli şartlar nelerdir?

Soru: Babamın bana verdiği paraları biriktirdim, zekat düşer mi?

💠 Cevap: Anlaşılan soruyu soran bir hanımefendi. Bu hanımefendinin ihtiyaçları eşi tarafından karşılanacak.

💠 Dolayısıyla bunda havaic-i asliye dediğimiz zorunlu ihtiyaçlar söz konusu değil. O zaman neye bakacağız?

💠 Biriktirdiği parayı babası harçlık olarak vermiş. Sonuçta onun parası. Kim verirse versin, nereden gelirse gelsin o helal para, bu hanımın parasıdır.

💠 Eğer o para miktar olarak nisabı geçmişse 81 gram altın değerini geçmişse ve üzerinden de bir sene geçmişse o taktirde bunun zekatını verecektir.

💠 Peki içinden verilebilir miyim? Verir tabii. Yani zaten içinden verilir genelde. Babamdan gelen zekattan ayrıca başka para kazanıyım da onu vereyim diye bir durum söz konusu olmaz.

💠 Ama nisaba ulaşmıyorsa yani 81 gram altın fiyatına ulaşmıyorsa bu para zekat vermesi gerekmez.

https://www.instagram.com/p/CgABcS2Fru1/

Zekat Nedir?

💠 Sözlükte zekat arttırma arıtma, övgü ve bereket anlamlarına gelir.

💠 Zekatın kimlere verileceği Kur'an ı Kerim'de ayrıntılı bir biçimde açıklanmıştır.

💠 Zekat, nisap miktarı mala sahip olan her Müslüman'ın Allah rızası için muayyen kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eder.

💠 Zekatın farz olması için gerekli şartlar nisap miktarı malın üzerinden bir yıl geçmesi, sahip olunduğundan itibaren bir yıllık borcundan ve asli ihtiyaçlardan fazla olması gerekmektedir.

💠 Zekat fakirlere, miskinlere, müellefetü'l - kulûblara, yolda kalmışlara ve borçlulara verilebilir.

💠 Kur'an da zekat kelimesi otuz ayette geçer ve bu otuz ayetten yirmi yedisinde namazla birlikte geçer.


💠 Ramazanda tuttuğumuz orucunun farz kılındığına dair ayetin hicretin ikinci yılında (623) nâzil olduğu, zekatın ibadetinin de bundan sonra farz kılındığı kabul edilir.

💠 Buhâri' de nakleden bir hadiste Peygamber Efendimiz'in (sav) zekat farz kılınmadan önce fıtır sadakası vermeyi emrettiği, fakat zekat farz kılındıktan sonra fıtır sadakası hakında bir açıklamada bulunmadığı ve Müslümanlar'ın fıtır sadakasını vermeye devam ettikleri yer alır. (Buhârî, "Zekât", 76)

💠 Terim olarak sadaka kelimesi de zekatla eş anlamlıdır.


Sadaka Nedir?

💠 Sadaka kelimesi, Allah'ın(CC) rızasını kazanmak için ihtiyaç sahiplerine yapılan gönüllü ya da dinen zorunlu maddi yardımları, buna istinaden verilen para ve eşyayı ifade eder.

💠 Sadaka vermeye tasakkud denir.

Zekat ile ilgili ayetler

💠 Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin ve rukû edenlerle beraber siz de rukû edin. (Bakara Suresi 43. ayet)

💠 Namazı dosdoğru kılın ve zekâtı verin. Kendiniz için önceden her ne iyilik yaparsanız, mükâfatını Allah'ın(CC) yanında bulacaksınız.Çünkü Allah (CC), bütün yaptıklarınızı görmektedir. ( Bakara Suresi 110. ayet)

💠 Rasulüm! Sana, Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: "Sevap kazanmak için harcayacağınız şeyleri öncelikle ananıza, babanıza, akrabanıza, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara verin." İyilik olarak her ne yaparsanız, Allah(CC) onu mutlaka bilir. (Bakara Suresi 215.ayet)

💠 Onlar namazlarını dosdoğru kılarlar, kendilerine verdiğimiz nimetlerden Allah(CC) yolunda harcarlar. (Enfal Suresi 3.ayet)

https://www.instagram.com/p/Cf6JIv2Fy3l/?hl=tr

📌Bilgi Notu

Havaic-i asliye: zorunlu ihtiyaçlar demektir.

Müellefetü'l - kulûb: gönülleri ısındırılan, yumuşatılan kimseler demektir.

*Bu içerikte kaynak olarak, DİA zekat maddesi kullanılmıştır.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN