Arama

  • Anasayfa
  • İlahiyat
  • İslam İlmihali
  • Şafii mezhebi nasıl ortaya çıktı? Şafii mezhebi imamı Muhammed b. İdris eş-Şafii kimdir? Şafii mezhebi hangi tarihte kuruldu?

Şafii mezhebi nasıl ortaya çıktı? Şafii mezhebi imamı Muhammed b. İdris eş-Şafii kimdir? Şafii mezhebi hangi tarihte kuruldu?

İtikadî fırkalar gibi fıkıh mezheplerinin de büyük kısmı kurucusu sayılan müctehidlerin isimlerine nisbetle anılırlar. Peki, mezhepler nasıl ortaya çıktı? Sünni mezhepler hangileridir? Dört mezhep hangileridir? Şafii mezhebi nedir? Şafii mezhebi imamı Muhammed b. İdris eş-Şafii kimdir? Şafii mezhebi nasıl ortaya çıktı? Şafii mezhebi hangi tarihte kuruldu? Şafii mezhebi hangi ülkelerde yaygındır? Diyanet’in İlmihal-1 “İman ve İbadetler” kitabında yer alan bilgilere göre, fıkıh mezheplerinden Şafii mezhebine dair merak edilenleri derledik.

Şafii mezhebi nasıl ortaya çıktı? Şafii mezhebi imamı Muhammed b. İdris eş-Şafii kimdir? Şafii mezhebi hangi tarihte kuruldu?
Yayınlanma Tarihi: 24.1.2019 18:39:41 Güncelleme Tarihi: 14.01.2019 18:57

İtikadî fırkalar gibi fıkıh mezheplerinin de büyük kısmı kurucusu sayılan müctehidlerin isimlerine nisbetle anılırlar. Burada "dört mezhep" adıyla şöhret bulmuş Sünnî fıkıh ekolleri olan Hanefî, Mâlikî, Şâfiî ve Hanbelî mezheplerinden Şâfiî mezhebi hakkında özet bilgi verilmekle yetinilecektir.

ŞAFİİ MEZHEBİ İMAMI - MUHAMMED B. İDRİS EŞ-ŞAFİİ

Şâfiî mezhebinin kurucusu sayılan, Muhammed b. İdrîs eş-Şâfiî 150 (767) yılında Gazze şehrinde (Filistin) doğdu. İmam Mâlik'ten Medine fıkhını, İmam Muhammed'den Irak fıkhını öğrendi. Böylece Hicaz fıkhı ile Irak fıkhını birleştirdi. İmam Şâfiî Bağdat'ta muhtemelen iki yıl kadar kaldıktan sonra Mekke'ye döndü ve Mekke'de dokuz sene ders verdi. Bu devir Şâfiî'nin ilim hayatının en verimli devridir. Çünkü o, Mekke'ye ehl-i re'y fıkhı ile ehl-i hadîs fıkhını birleştirerek dönmüş, yaptığı seyahatlerde asrında yaşayan âlimlerin görüşlerine vâkıf olmuş, onları incelemiş, rivayet ettikleri hadislerin çoğunu toplamıştı.

MUHAMMED B. İDRİS EŞ-ŞAFİİ KİMDİR?

İmam Şâfiî hicrî 195 senesinde tekrar Bağdat'a geldi. Bu ikinci gelişinde, artık o Irak ve Hicaz fıkıh ekollerini derinlemesine incelemiş, fıkıhta kendi usulünü ortaya koymuş olarak talebe yetiştirmeye başladı. Hicrî 198 yılında Mısır'a gitti ve 204 (820) yılında orada vefat etti. Vefat ettiği zaman elli dört yaşında idi.

ŞAFİİ MEZHEBİ HANGİ TARİHTE KURULDU?

Mısır'da kaldığı dört sene içinde tecrübeleri ve yeni muhitin şartları ışığında eski bilgilerini yeniden etüt etmeye başladı, bazı görüşlerinden vazgeçti, yenilerini ortaya koydu. Böylece onun rücû ettiği eski görüşleri ile yeni görüşlerinden oluşan "mezheb-i kadîm"i ve "mezheb-i cedîd"i teşekkül etmiş oldu. O hicrî 204 yılında Mısır'da vefat ettiği zaman arkasında zengin bir fıkıh hazinesi ve kalabalık bir talebe topluluğu bıraktı.

ŞAFİİ MEZHEBİ NASIL ORTAYA ÇIKMIŞTIR?

Mekke, Bağdat ve Mısır'da yetiştirdiği seçkin talebeleri onun eserlerini okuttular, görüşlerini ve diğer fakihlerle olan ihtilâflarını naklettiler. İşte bu öğrencilerin gittikçe genişleyen ders halkaları neticesinde Şâfiî mezhebi ortaya çıkmış oldu.

ŞAFİİ MEZHEBİ HANGİ ÜLKELERDE YAYGINDIR?

Şâfiî mezhebi önce Mısır'da sonra Suriye, Irak, Horasan ve Mâverâünnehir'de yayıldı. Çoğu zaman fetvada ve öğretimde Hanefîler'le yan yana yer aldı. Bugün Şâfiî mezhebi ülkemizin güneydoğu ve doğu illeri ile yukarıda sayılan bölgelerde yaygın durumdadır.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN