Arama

Filistin'de şahit olduğumuz habâset: Hasidizim

Çağımızın önemli mütefekkirlerinden biri olan Alev Alatlı, Filistin'de yaşatılan insanlık dramının sebebini "Filistin'de şahit olduğumuz habâset, Yahudi tasavvufunun devamı ve yozlaşması olan Hasidi hareketinin Yahudi-olmayanlara karşı tutumudur. Hasidizm, halen yaşayan bir harekettir." sözleriyle açıkladı. Yaşanan olaylara dair görüşlerini ifade ettiği X'deki yazısını sizlerle paylaşıyoruz.

Filistin’de şahit olduğumuz habâset: Hasidizim
Yayınlanma Tarihi: 16.10.2023 12:53:00 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 13:43

Dinleyin!

İsrailli insan hakları eylemcisi Prof. İsrael Şahak, Sovyetler Birliğinde açığa çıkan Yahudi-karşıtlığının asıl nedeninin, ÇEKA, GPU, NKVD, OGPU ve KGB gibi gizli polis teşkilatlarındaki Yahudiler ve bu kuruluşların on milyonlarca insanın ölümü ile sonuçlanan 'temizlik' harekâtları olduğunu yazıyor. "ÇEKA, GPU, NKVD üçlüsündeki her on kıdemli görevliden altı tanesi Yahudi, iki tanesi Rus, bir tanesi Ukraynalı, diğeri de Litvanyalı'ydı. Yahudiler, kıdem olarak da Rusların üstündeydiler. 1917'de "Karşı-devrim ve Sabotajla Mücadele Olağanüstü Komitesi"si olarak kurulan ÇEKA, yıllar içinde SSCB'ye bağlı tüm Türk cumhuriyetlerin siyasi ve askeri yönetimlerinin üzerinde olan OGPU'ye evrildi. Stalin'in "Islah Edici Çalışma Kampları" dediği gulagları kuran ve yöneten OGPU'ydu.

*ÇEKA nedir?

Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin ilk istihbarat ve güvenlik teşkilatı.

*GPU nedir?

ÇEKA'nın yerine kurulan ve 1922'den 1934'e kadar varlığını sürdüren istihbarat örgütüdür.

*NKVD nedir?

Sovyetler Birliği'nin içişleri halk komiserliğidir.

*KGB nedir?

Sovyetler Birliği'nin istihbarat ve gizli servisidir. ÇEKA adıyla kurulan kurum pekçok isim değişikliğine uğrayarak 1954 yılında bu adı almıştır.

*Israel Şahak kimdir?

Yahudi Tarihi, Yahudi Dini: Üç Bin Yılın Ağırlığı adlı kitapların yazarı Prof. İsrael Şahak Polonya'da doğmuş, Belsen-Bergen toplama kampında iki yıl kalmış ve1945'de İsrail'e göç etmiş kimya profesörüdür. İsrail İnsani ve Sivil Haklar örgütünün de yöneticiliğini yapmıştır.

Hasidizm halen varlığını sürdürüyor

Filistin'de şahit olduğumuz habâset, "Yahudi tasavvufunun devamı ve yozlaşması olan Hasidi hareketinin Yahudi-olmayanlara karşı tutumudur. Hasidizm, halen yaşayan bir harekettir. 'Kutsal haham'larına fanatik bir biçimde bağlı olan yüz binlerce aktif müridi vardır. Dahası, bu 'kutsal haham'ların bazıları İsrail'de siyasi parti liderlerinin ve ordunun yüksek kademelerinin üstünde de hayli etkilidirler." Habbad hareketinin ünlü temel kitabı Hatanya'ya göre "Yahudi-olmayan insanların tümü, bütünüyle şeytani "yaratıklardır; 'fıtratlarında iyi olan hiçbir şey yoktur".' Yahudi-olmayan bir embriyo, Yahudi embriyodan niteliksel olarak da farklıdır. Yahudi-olmayanların varoluşları 'fuzûli'dir, çünkü yaratılış sadece Yahudiler için gerçekleştirilmiştir." Bu bağlamda, bilin ki, Hatanya'nın Yahudi-olmayanlara ilişkin sözleri ve yazıları Nazilere taş çıkarır.

*Habâset nedir?

Kötülük, alçaklık anlamına gelir.

*Hasidizm nedir?

18'nci yüzyılda Batı Ukranya Yahudileri arasında gelisen ve Yahudilerin neredeyse yarısını kapsayan bir dini harekettir. Bu topluluğa mensupların çoğunluğu İsrail, Amerika ve Batı Avrupa'da yaşamaktadır.Benim gençliğimde Karl Marx'ın Alman-Yahudisi olduğu bilinir, ancak, Lenin (Vladimir Ulyanov) de dahil olmak üzere Rusya'yı 1917-20 yılları arasında yönetenlerin çoğunun Yahudi olmuş olmalarına özel anlamlar yüklenmezdi. Şimdi artık, Kızıl Ordu'ya kumanda eden ve bir süre Sovyet dış işlerini yürüten Leon Trotsky'nin asıl adının Lev Bronstein, Bolşevik Parti Genel Sekreteri ve Merkez İcra Komitesinin başkanı Yakov Sverdlov'un, Solomon; Komünizmi dünyaya ihraç etmekle görevli Komünist Enternasyonel'in (Komitern) başkanı Grigori Zinoviev'in, Radomyslsky; basın komiseri Karl Radek'in, Sobelsohn; dış işleri komiseri Maxim Litvinov'un, Wallach; Lev Kamenev'in, Rosenfeld olmasının rastlantısal olmadığından bahsediliyor.

*Karl Marx kimdir?

19. yüzyılda yaşamış Alman filozof, ekonomisttir. Marx bilimsel sosyalizmin kurucusu olarak görülür.

"Slav topraklarındaki Komünist Devrimi kısaca 'Slavların Yahudiler tarafından fethi' olarak özetlenebilir" cümlesinin sahibi, 'Yahudi Tarihi, Yahudi Dini: Üç Bin Yılın Ağırlığı' isimli (1994) kitabın yazarı Prof. İsrael Şahak. Polonya'da doğmuş, Belsen-Bergen toplama kampında iki yıl ölmemeyi başarmış, 1945'de Müttefikler tarafından kurtarılmasını müteakip İsrail'e göç etmiş kimya profesörü. Yahudiliğin çeşitli veçhelerini inceleyen eserleri olan Şahak, aynı zamanda bir insan hakları eylemcisi. Gore Vidal, kendisinden "Büyük peygamberlerin sonuncusu değilse bile en yenisi" diye bahsediyor. Noam Chomsky'e göre "Dikkate değer bir iç-görü ve derin bilgi sahibi olan olağanüstü bir bilim adamı."

Kaynak: Alev Alatlı

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN