Arama

Kadir Gecesini nasıl ihya etmeliyiz?

İslam alemi için “bin aydan daha hayırlı gece” olarak müjdelenen Kadir Gecesine kavuştuk. Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı, “dua ve tövbelerin kabul edildiği mübarek gece” olarak kabul edilen Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece. Mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı bu mübarek gecede, Müslümanlar olarak Kadir Gecesini nasıl ihya etmeli, hangi duaları etmeliyiz?

Kadir Gecesini nasıl ihya etmeliyiz?
Yayınlanma Tarihi: 10.6.2018 00:00:00 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 16:04

İslam âlemi için "bin aydan daha hayırlı gece" olarak müjdelenen Kadir Gecesinin on bir ayın sultanı Ramazan'ın 27'inci gecesi olduğu tahmin ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimine göre bu gece Kadir Gecesi olarak ihya edilecek.

MAĞFİRET KAPILARININ AÇILDIĞI GECE

Kadir Gecesi, Cenab-ı Hakk'ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı, esenlik ve ferahlığın tüm cihana yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tevbelerin kabul edildiği gecedir.

Milyonlarca Müslümanın ellerinin dualar eşliğinde semaya yükseleceği bu gece, Kur'an-ı Kerim'de de müjdelenen mübarek gecelerden biri. Mağfiret kapılarının ardına kadar açık olduğu bu gece, Kadir Suresinde "Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Bilir misin nedir Kadir gecesi? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur." ayetleriyle müjdeleniyor.

KUR'AN, BU GECEDE NAZİL OLMAYA BAŞLADI

Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim, Kadir Gecesinde nazil olmaya başladı. Resulullah'a (sav) Kur'an'ı Kerim'in ilk ayeti, o mübarek gecede, Mekke yakınlarında bulunan Hira Mağarasında geldi.

Kadir Gecesinde yeryüzüne Cebrail ve çok sayıda melek iner. Bu gece tanyerinin ağarmasına kadar esenliktir, her türlü kötülükten uzaktır. Yeryüzüne inen melekler uğradıkları her mümine selam verirler.

Resul-i Ekrem Efendimiz (sav) bir hadisinde, "Siz Kadir Gecesini Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız" (Buhari, Müslim) buyurmuştur.

İbn Ömer (ra), Resullullah'ın bir hadisini şöyle nakletmiştir:

"Sahabelerden bazı kimselere, rüyalarında Kadir Gecesinin, (Ramazan'ın) son yedi günü içinde olduğu gösterildi. Resulullah (sav) onlara: "Görüyorum ki rüyalarınız Ramazanın son yedi günü hakkında birbirine uygun düşmüştür. Artık kim Kadir gecesini aramaya kalkışırsa, onu Ramazan'ın son yedisinde arasın, buyurmuştur." (Buhari, Müslim)

GÜNAHLARIN BAĞIŞLANDIĞI GECE

Semanın açıldığı, dua ve tevbelerin kabul edildiği bu mübarek geceyi, namaz kılarak, Kur'an- Kerim okuyarak, istiğfar ederek değerlendirmeliyiz.

Üzerinde namaz borcu olanların, nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kaza namazı olmayanlar nafile kılarlar.

Ebu Hureyre'nin (ra) rivayet etmiş olduğu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur:

"Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır" (Buhari).

Süfyan-i Sevri, "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur'an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir" demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).

Allah Teâla şirke düşmeyenlerin büyük günahlarını affedeceğini bu gecede müjdelemiştir. Resul-i Ekrem Efendimiz (sav), "Ben, günde yüz kere istiğfâr ederim…" (Müslim, Zikir, 42) buyurmuşlardır.

KADİR GECESİNDE NASIL DUA ETMELİYİZ?

Hz. Aişe (ra), Kadir Gecesinde nasıl dua edeceğini Resul-i Ekrem Efendimize (sav) soruyor ve Efendimizin yanıtını şu sözlerle aktarıyor:

"Ey Allah'ın Resulü! Kadir Gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim, diye sordum. Resulullah (sav):

"Allahümme inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa'fu annî (Allah'ım sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet)" diye dua et, buyurdu" (Tecrîd-i Sarih Tercemesi, VI, 314).

KADİR SURESİ HANGİ OLAYIN ÜZERİNE NAZİL OLDU?

Kur'an-ı Kerim'in doksan yedinci suresi olan Kadir Suresi, beş ayetten oluşur. İsmini ilk ayetinde geçen "kadr" kelimesinden alan bu surenin Mekke'de mi, yoksa Medine'de mi nazil olduğu konusunda ihtilaf vardır.

Sure, insanlara Kur'an-ı Kerim'in değeri ve önemi hakkında bilgi verir. Allah Teala, Hicr Suresinde "Bunu biz indirdik" buyurur.

Bir kere Resulullah (sav) Ashab-ı Kirama İsrailoğullarından birinin, silahını kuşanarak Allah yolunda bin sene cihat ettiğini bildirmişti. Ashabın buna hayret etmesi üzerine Cenab-ı Hak, Kadir Suresini indirmiştir (Tecrîd-Sarîh Tercemesi, VI, 313).

KADİR GECESİ OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Kadir Gecesinin olduğunu anlamak için âlimler birtakım görüşlerde birleşmişlerdir. Buna göre Kadir Gecesinde:

Denizlerin suyu bir an tatlılaşır.

Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Bulut yoktur. Yağmur ve rüzgâr yoktur.

Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Yükselinceye kadar sanki büyük bir tabak gibidir.

Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de olmuştur.

Fikriyat

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN