Arama

Türkiye film araştırmalarında yeni yönelimler konferansı XIX “Yeşilçam

Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı 19. yılına girerken geri dönmeyi, ihmal ettiğimizi hatırlamayı ve yeniden ele almayı öneriyor. Yeşilçam’a retrospektif bir bakış atfetmenin ötesinde onu adeta tekrar içinde yaşarmış gibi, zamanı bir ip gibi buraya doğru çekerek, ya da kendimizi o döneme yerleştirerek anlamayı ve anlatmayı özlemiş olan çalışmaları davet ediyor.

Türkiye film araştırmalarında yeni yönelimler konferansı XIX “Yeşilçam”
Yayınlanma Tarihi: 2.5.2018 00:00:00 Güncelleme Tarihi: 02.05.2018 22:51

2-5 Mayıs 2018, Kadir Has Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Konferans ilk yıllarında Yeşilçam dönemini farklı bakış açılarından inceleyen çalışmalara yer verdi. "Sinema ve Para"nın tartışıldığı 7. Konferanstan itibaren özellikle farklılaşan yapım-yönetim kipleri; gösterim mekânları, teknolojik gelişmeler bakışımızı Yeşilçam döneminden yeni sinemanın filmlerine yöneltti. Yeşilçam döneminden oyuncular, yapımcılar panellerimizde aramızda oldular, ama araştırmalar son dönem yönetmenlerinin filmlerine ve arayışlarına yoğunlaştı. Bu yıl tekrar Yeşilçam sinemasını ele alarak aklımıza takılan soruları ve konuları irdelemeyi amaçlıyoruz:
Yeşilçam'ın bir sinemasal dili var mıydı? Anlatı ve anlatım stratejileri, star sistemi ve ekonomisi, yönetmen sinemaları, kent ve taşra diyalektiği, seyir kültürleri dönemin ekonomik, siyasal ve kültürel arka planı üzerinden nasıl okunabilir? Yeşilçam bugüne ne miras bırakmıştır? Kadın seyirci ve ailenin sineması tekrar geri gelebilir mi? Yeşilçam jargonunun dizilerde, internette ve gündelik hayatta varlığı nasıl anlamlandırılabilir?

-Dönem olarak Yeşilçam
-Starlar, karakterler, oyuncular
-Yeşilçam dizi filmler, günümüzde dizi filmler
-"Auteur" yönetmenler ve Yeşilçam ile bağları
-Yeşilçam'da ses, ışık, kamera, montaj
-Teknisyenler, figüranlar
-Öykü, senaryo
-Sinema salonları
-Bölgeler, dağıtımcılar
-Film şirketleri ve sinemacılar
-Cemiyetler, dernekler, şuralar
-Yeşilçam biyografileri ve otobiyografileri
-Arşivde Yeşilçam
-Sözlü tarih çalışmalarında Yeşilçam
-"Kitsch", "camp" ve "cult" Yeşilçam filmleri
-Yeşilçam ve seyirci
Program Kurulu

Savaş Arslan
Deniz Bayrakdar
Melis Behlil
Esin Paça-Cengiz
Peyami Çelikcan
Dilek Kaya

Danışma Kurulu
Selçuk Yavuzkanat
Nebi Kılıçarslan

Düzenleme Komitesi
Deniz Bayrakdar
Defne Tüzün
Özlem Avcı
Ahmet Emin Bülbül
Onur Acar
Esen Tan
Uğur Korkut

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN