Arama

Osmanlı Türkçesini öğrenmeye dair okuma listesi

Yayınlanma Tarihi: 05.04.2018 00:00 Güncelleme Tarihi: 05.04.2018 15:46
Osmanlı Türkçesini öğrenmeye dair okuma listesi

Osmanlı Türkçesi bağımsız bir dil olmadığı gibi 15’inci yüzyılın sonlarından 20’inci yüzyılın başlarına kadar Osmanlı devletinin sınırları içinde kullanıldı. Osmanlıca ise Türkçenin bir dönemine verilen isimdi. Bu dönemi diğerlerinden ayıran özellik ise Osmanlı devletinin bu dönemde Arap ve Fars kültürü ile sıkı bir etkileşim halinde olması neticesinde bu dillerden Türkçeye çok fazla sözcük geçmiş olmasıydı. Yani Osmanlıca, bugün konuştuğumuz Türkçenin Arap alfabesi ile yazılmış halidir. Kısaca Osmanlıca bağımsız bir dil değil; Osmanlı Türkçesinin yansımasıdır.

Bu çerçevede Osmanlı Türkçesine dair doğru bilgiyi doğru kaynaklardan öğrenmek isteyenler için TveK'dan satın alabileceğiniz bir okuma listesi hazırladık.

OSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ 1

Prof. Dr. Faruk K. Timurtaş

Yazı ve imla, Harflerin bitişmeleri, Yazı çeşitleri, El yazısı örnekleri, Hat sanatımızdan örnekler, Harflerin tasnif ve taksimi, Türkçe ve yabancı kelimelerin ayrılması, Arapça kelime ve şekiller, Arapça kelimelerde keyfiyet, Mec'ül masdarlar, Arapça kelimelerde kemiyet, Edatlar ve birleşik şekiller, Farsça kelime ve şekiller, Kelimelerde ses değişmeleri, Türkçede hece çeşitleri, Türk aruzunun vezinleri, Vezinlerin meydana gelmesi…

TveK'dan satın almak için tıklayınız…

OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ 2

Prof. Dr. Faruk K. Timurtaş

Osmanlı Türkçesinin ilk devrelerine ait metinleri içine alan bu kitap, Tarihi Türkiye Araştırmaları dizisinin 2. cildini teşkil etmektedir. Daha önce yayımlanan 'Yeni Osmanlıca Türkçesi Metinleri', adlı kitabın devamı olan bu 'Klasik ve Eski Osmanlıca Türkçesi Metinleri', onunla birlikte Türkiye Türkçesinin XII. Asırdan XX. Asra kadar bütün devirlerine ait örnekleri bir araya getirmek maksadı taşıyor. Böylece, Türkiye Türkçesinin bütün devirler ve sahalarla ilgili mahsûllerinden seçilmiş örnekler, ilk defa toplu olarak verilmektedir. Bu, bir 'bütün' anlayışının sonucudur. Bu suretle dîvan, tekke ve halk edebiyatları metinleri eklenmekte; Türkiye Türkçesinin tarihi ve yeni devreleri iki kitapta bütünleşmektedir.

Kitapta imlânın, hususiyle Türkçe kelimelerde, oldukça farklı olduğu görülecektir. Bu, alındığı yerdeki yazılışın aynen muhafaza edilmesinden ileri gelmiştir. Standart bir imlâ sistemi kurmak değil, öğrencilere ve araştırıcılara asırlar boyu bir hayli değişik devam etmiş olan eklerde göze çarpmaktadır.

TveK'dan satın almak için tıklayınız…

OSMANLI TÜRKÇESİ GRAMERİ 3

Prof. Dr. Faruk K. Timurtaş

Harflerin tasnif ve taksimi, Rakamlar ve harflerin rakam değeri, Umumî kaideler, Arapça kelime ve şekiller, Mücerred sülasî mastarlar, Sıfat-ı müşebbehe, Arapça izâfet, Arapça kelimelerde kemiyet, Farsça kelime ve şekiller, Kelimelerde ses değişmeleri, Eski Anadolu Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi grameri, Morfolojik hususiyetler, Fonetik hususiyetler, Harflerin bitişmeleri üzerinde açıklamalar, El yazısı, Klişeleşmiş kelimeler, Fiille getirilen ekler, Transkripsiyon harfleri…

TveK'dan satın almak için tıklayınız…

OSMANLI TÜRKÇESİ SÖZLÜĞÜ

Ötüken Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Arap asıllı Türk harfleri ile yazılmış Türkçe eserlerin taranması ile meydana getirilmiş bir sözlüktür. Osmanlı Türkçesinde; binlerce yıldır kullandığımız Türkçe kelimelerin yanında sadece Arapça ve Farsçadan alınarak Tükçeleştirilmiş kelimeler değil Rumca, Ermenice, Romence, Slavca, İtalyanca, Fransızca ve son olarak da İngilizceden Türkçeye girmiş ve İmparatorluk toprakları üzerinde yaygın olarak kullanılmış binlerce Türkçe kelime mevcuttur. Türkçenin 5 ciltlik en kapsamlı sözlüğü olan Ötüken Türkçe Sözlük'ün müellifi Yaşar Çağbayır tarafından hazırlananÖtüken Osmanlı Türkçesi Sözlüğü'nde, kelimelerin Arap asıllı Türk harfleri ile yazılışları ve transkripsiyonları verilmiştir.

Ötüken Osmanlı Türkçesi Sözlüğü'nü diğer sözlüklerden ayıran en önemli husus, diğer lisanlardan alınan kelimelerin alındıkları lisanlarda kullanılan anlamlarına göre değil, Türkçede kazandıkları ve kullanıldıkları anlamlar dikkate alınarak düzenlenmiş olmasıdır. Bununla birlikte alıntı kelimelerin asıl dillerindeki anlamlarına da yer verilmiştir.

Osmanlı Türkçesi, Türkçenin tarihî seyir içindeki bir döneminin adıdır. Bu yüzden Ötüken Osmanlı Türkçesi Sözlüğü; diğer dillerden alınan kelimeleri herhangi bir elemeye tabi tutmadan Eski Anadolu Türkçesinden Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar uzanan yaklaşık bin yıllık bir süreçte Arap asıllı Türk harfleri ile yazılmış 80.000'i aşkın madde başı ve madde içi kelimelerle birlikte toplam 130.000'den fazla kelime, deyim ve ikilemeyi ihtiva eden en kapsamlı Osmanlı Türkçesi Sözlüğüdür.

TveK'dan satın almak için tıklayınız…

OSMANLICA DERSLERİ 1

Yılmaz Kurt

Üniversitelerimizin 1. sınıf öğrencileri için ders kitabı olarak hazırlanan bu kitapta iki şeyi ön plana aldık: 1. Pratik olması, 2. gramer-metin-alıştırma'ların aynı konu içinde bütünleştirilmesi. Bunun için artırılmış fiillerden ism-i fail ve ism-i mef'ul yapmayı öğrenciler tarafından kolay anlaşılan bir formül şekline getirmeye çalıştık. Birbiriyle ilgili konuların ayrı ayrı yerlerde anlatılması takibi güçleştirdiğinden böyle konuları mümkün olduğunca bir arada verdik...

TveK'dan satın almak için tıklayınız…

ÇOCUKLUK HATIRALARI-OSMANLICA TÜRKÇE

Ömer Seyfeddin

Ömer Seyfeddin'den çocukluk dönemine ait, çocuk duyarlılığını yansıtan klasikleşmiş hikayeler...

TveK'dan satın almak için tıklayınız…

ŞAHMERAN HİKÂYESİ OSMANLICA TÜRKÇE

Tüm Ortadoğu'da, yüzyıllar boyu nesilden nesile anlatılan bir halk hikayesi…

TveK'dan satın almak için tıklayınız…

TUTİNAMEDEN HİKAYELER

Süleyman Tevfik

Doğu edebiyatının hikâye türündeki şaheserlerinden biri olan Tûtînâme'den seçilmiş hikâyeler.

TveK'dan satın almak için tıklayınız…

9)

VATANA DAİR OSMANLICA TÜRKÇE

Süleyman Nazif

Büyük vatansever Süleyman Nazif'ten vatan sevgisi ve vatanın değerine ait değerlendirmeler...

TveK'dan satın almak için tıklayınız…

SAFAHATDAN SEÇME HİKÂYELER OSMANLICA TÜRKÇE

Mehmet Akif Ersoy

Mehmet Akif Ersoy'un Safahat'ında yer alan ve önemli toplumsal problemleri anlattığı hikâye tadında şiirlerden oluşturulan bir seçki.

TveK'dan satın almak için tıklayınız…

Osmanlı Türkçesi derslerinin tümüne buradan ulaşabilirsiniz...

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN