Arama

Bir tatlı huzur: Kurban bayramı

Kurban yalnızca İslam'da değil, insanlık tarihi boyunca hemen hemen bütün dinlerde farklı şekil ve amaçlarla uygulanmıştır. Yüce Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'de Yahudilik ve Hıristiyanlık'ta da kurban kesmeye işaretler bulunmaktadır. 2022 senesi içerisinde idrak edeceğimiz Kurban bayramı yine müminlerin barışacağı ve saadet içerisinde geçirecekleri bir gün olacaktır. Kurban bayramı içerisinde teşrik tekbirleri dile getirilecek, eller semaya kalkacak müminler Kurban bayramı dolayısıyla Hak Teala'ya niyaz edecek. Kulluk bilincini korumak amacıyla kesilen kurbanın ve idrak edilen Kurban bayramının anlam ve önemi nedir? Kurban bayramının önemi ile ilgili ayetler nelerdir? Kurban bayramı fazilet açısından ne kadar ulvi bir değeri ifade eder?Kurban bayramı duaları...

Bir tatlı huzur: Kurban bayramı
Yayınlanma Tarihi: 7.7.2022 18:48:31 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022 19:48

◾ Arapçada kesilen hayvana udhiyye denilir. İnsanlık tarihi boyunca hemen bütün dinlerde kurban uygulaması mevcut olmakla birlikte şekil ve amaç yönüyle aralarında farklılıklar bulunur.

Soru: Hacca gideceğim için almış olduğum kurbanı devredebilir miyim?

https://www.instagram.com/p/CftxVO5Fktf/

Kurban bayramı Kur'an da geçer mi?

◾ İslâm'da kurbanın dinî hükmüyle ilgili olarak Kur'an'da, Hz. Peygamber'in sünnetinde önemli açıklamalar yer almış, bu çerçevede oluşan fıkıh kültüründe de konu hakkında ayrıntılı bilgi ve hükümler derlenmiştir.

Kurban nasıl kesilir?

◾ Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.

Bir kulluk bilinci: Kurban bayramı

◾ Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Özellikle et satın alma imkânı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür.

Kurban eti nasıl dağıtılır?

◾ Zengine malını Allah'ın rızâsı, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah'a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur.

Kurban bayramının dini hükmü nedir?

◾ İslâm'da kurbanın dinî hükmüyle ilgili olarak Kur'an'da, Hz. Peygamber'in sünnetinde önemli açıklamalar yer almış, bu çerçevede oluşan fıkıh kültüründe de konu hakkında ayrıntılı bilgi ve hükümler derlenmiştir.

Kurban bayramı nasıl kutlanır?

◾ Önceki din ve kültürlerde farklı şekil ve amaçlarla da olsa varlığını sürdüren ve Câhiliye toplumunun dinî hayatında önemli bir yeri olan kurban âdeti İslâm dininde cinayet, şirk, israf, hayvana eziyet ve çevre kirliliği gibi olumsuz unsurlardan temizlenerek taabbüdî, malî ve sosyal nitelikleri bir arada bulunduran bir ibadet halini almıştır.

Kurban ve Kurban bayramı hakkındaki ayetler nelerdir?

◾ Kur'an'da ayrıntısı verilmeksizin Hz. Âdem'in iki oğlunun Allah'a kurban takdim ettiklerinden söz edilir (el-Mâide 5/27) ve ilâhî dinlerin hepsinde kurban hükmünün konulduğu bildirilir (el-Hac 22/34).

Hac'da nasıl kurban kesilir?

◾ Kur'an'da hac ibadeti esnasında kesilecek kurbanlarla ilgili bazı hükümler yer alsa da bir işaret hariç (el-Kevser 108/2) hac dışındaki kurban ibadetine temas edilmez.

Resulullah ve Kurban bayramı

◾ İbadetler konusunda takip edilen teşrî' siyasetine uygun olarak gerek hac ve umre yapanların gerekse diğer şahısların kurban kesme yükümlülüğü ve diğer kurban türleri hakkındaki hükümler Hz. Peygamber'in söz ve uygulamasıyla belirlenmiştir.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN