Arama

Cuma namazı vaktinde çalışmak caiz midir?

Cuma namazı akıl sağlığı yerinde, sağlıklı ve hür tüm Müslüman erkeklerin yerine getirmesi gereken bir ibadettir. Cuma vaktinde çalışılıp çalışılamayacağı Müslümanların oldukça merak ettiği bir sorudur. Sizin için bu soruyu Kur'an-ı Kerim'in ışığında yanıtladık.

Cuma namazı vaktinde çalışmak caiz midir?
Yayınlanma Tarihi: 31.12.2023 16:48:00 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 17:04

Cuma namazı, Kur'an-ı Kerim, sünnet ve icma ile sabit olan hutbeyi de içeren, cemaatle kılınan bir namazdır. Akıl sağlığı yerinde, sağlıklı ve hür tüm Müslüman erkeklerin yerine getirmesi gereken farz-ı ayn bir ibadettir.

Kadınlar, yolcular ve hastalar Cuma namazı kılmakla yükümlü değildir.

Farz-ı ayn ne demektir?

Yükümlü olan Müslümanın bizzat kendisinin yapması gereken farzlardır.


◾ Allah Teâlâ, cuma namazı vaktinde çalışma ve alışveriş yapma ile ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de Cuma suresinde 9 ve 10. ayetlerde şöyle buyurur:

"Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lutfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz."

Cuma Suresi 9 ve 10. Ayet Tesfiri: Müslümanların cuma günü yaptıkları haftalık toplu ibadetin önemi üzerinde durulmakta ve Resûlullah döneminde yaşanan bir olay ışığında ibadet ciddiyeti ve mabet âdâbıyla ilgili bir uyarı yapılmaktadır. Dilimizde cuma şeklinde telaffuz edilen "cum'a" (cumu'a, cuma'a) kelimesi, "toplamak, bir araya getirmek" anlamına gelen "cem'" kökünden türetilmiş bir isimdir.

Tesfirin devamı için tıklayınız

◾ Ayetten anlaşıldığı üzere cuma namazının öncesinde ve sonrasında çalışılıp alışveriş yapılabilir. Ancak cuma namazı kılmakla yükümlü olan Müslüman erkeklerin cuma saatinde alışveriş yapmamaları ve namaz kılmaya gitmeleri gerekir.


◾ Bundan dolayı cuma namazı kılmakla yükümlü olmayanlar alışveriş yapabilirler. Cuma namazı kılmayla mükellef olanların ise cuma saatinde alışverişle meşgul olmaları tahrîmen mekrûhtur. Fakat gerçekleşen alışverişten kazanılan ücret helaldir.

◾ Ayrıca cuma namazı ile mükellef bir ticaret erbabının, iş yerinde cuma namazı yükümlülüğü taşımayan birini çalıştırmasında ve bu yolla gelir elde etmesinde engel yoktur.

Tahrîmen mekrûh nedir?

Yapılması helalden çok harama yakın olan amellerdir.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN