Arama

Mezarlığa selam verilir mi?

Dinimize göre tüm Müslümanlar kardeştir. Selam, Müslümanların birbirine iyi dilekte bulunmasını sağlayan iyi niyet göstergesidir. Selamlaşarak insanlar birbirine iyi dilekte bulunmuş olur ve selamlaştığımız insanlardan bize bir zarar gelmeyeceğini düşünür, kendimizi güvende hissederiz. Bu açıdan selam, toplumda güvenin inşa edilmesinde oldukça önemlidir. Peki selamlaşma adabı nedir? Mezardaki ölmüş Müslümanlara selam verilir mi? Sizler için araştırdık...

Mezarlığa selam verilir mi?
Yayınlanma Tarihi: 16.10.2022 16:13:00 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 15:46

Soru: Mezarlığa selam verilir mi?

🔴 Cevap: "Ey kabir ahalisi, Selamünaleyküm, inşallah biz de size katılacağız." diye söylemek sünnettir.

https://www.instagram.com/p/CjsZGYIDL7v/

🔴 Selam ne demektir?

Sözlükte selâm (selâmet) "bedeni ve ruhi hastalık, eksiklik ve kusurlardan uzak olma" manasına gelir. Allah'a (CC) nisbet edildiğinde "her türlü eksiklik, acizlikten, kusurdan, yaratılmışlara özgü değişikliklerden ve yok olmaktan münezzeh olan, selametin kaynağı olup esenlik veren" şeklinde ifade edilir. Bunun dışında selam kelimesi "kurtarmak, esenlik vermek" mânasında fiil kalıbıyla Allah'a atfedilmiştir.

(Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, "slm" md.; Lisânü'l-ʿArab, "slm" md.; Kāmus Tercümesi, "slm" md.)

🔴 Selâm ismi, İbn Mâce ile Tirmizî'nin Esmâ-i hüsnâ listesinde bulunur. ("Duʿâʾ", 10; "Daʿavât", 82). Namazdan çıkış selâmının ardından okunan "Allāhümme ente's-selâm ve minke's-selâm" diye başlayan tâzim ifadesinde selâm hem Allah'ın (CC) adı olarak zikredilmekte hem de selâmetin O'ndan geldiği belirtir.

(Müslim, "Mesâcid", 135-136; Ebû Dâvûd, "Vitir", 25; Tirmizî, "Ṣalât", 108).

🔴 Abdullah b. Mes'ûd'un naklettiğine göre Resûlullah'ın arkasında namaz kılan sahâbîler tahiyyat oturuşunda ilk zamanlar, "Allah'a (CC) kullarından selâm olsun, falana falana selâm olsun" anlamında ifadeler kullanırlar. Bundan haberdar olan Hz. Peygamber (SAV), "'Allah'a (CC) selâm olsun' demeyin, Allah (CC) selâmın kendisidir, ama siz şöyle söyleyin" buyurmuş ve bilinen Tahiyyat duasını öğretmiştir. (Buhârî, "Eẕân", 150; Müslim, "Ṣalât", 55-58).

Selamlaşmanın önemi

🔴 Selamlaşmak insanlar arası ilişkileri canlı tutar ve bir tür iyi niyet , iyi dilekte bulunma işlevi görür. Dinimizde selamlaşma taraflardan birinin "Selamün aleyküm " demesi diğerinin ise "Ve aleyküm selam." demesi ile gerçekleşir. Kur-an-ı Kerim'de yüce Rabbimiz bizlere selamlaşma ile ilgili şu öğütte bulunur:

"Size bir selâm verildiği zaman, ondan daha güzeliyle veya aynı selâmla karşılık verin. Şüphesiz Allah (CC), her şeyin hesabını gereği gibi yapandır."

(Nisâ Sûresi 86. ayet)

Selamlaşma ile ilgili ayetler

"Ey iman edenler! Kendi evinizden başka evlere, geldiğinizi farkettirip (izin alıp) ev halkına selâm vermedikçe girmeyin. Bu sizin için daha iyidir; herhalde (bunu) düşünüp anlarsınız."

(Nur suresi, 27. ayet)

Nur suresini okumak ve dinlemek için tıklayınız.

"Rahman'ın kulları, yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahille onlara laf attıkları zaman, selam! der (geçer)ler."

(Furkan suresi, 63. ayet)

Furkan suresini okumak ve dinlemek için tıklayınız.

Allah (CC) ve melekler peygambere salât ediyorlar; ey iman edenler, siz de ona salât ve selâm okuyun.

(Ahzab suresi 56.ayet)

Ahzab suresini okumak ve dinlemek için tıklayınız.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN