Arama

Cuma günü hangi sureyi okumalıyız?

Müslümanlar için oldukça önemli olan Cuma günü, adını toplantı günü olmasından alır. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de aynı adla bir sure yer alır. Peygamber Efendimizden (sav) Cuma gününün önemine, hikmetine birçok hadis rivayet edilmiştir. Peki Cuma günü hangi sureyi okumalıyız? Cuma günü yapılabilecek sünnetler nelerdir?

Cuma günü hangi sureyi okumalıyız?
Yayınlanma Tarihi: 8.2.2023 18:40:00 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 15:46

Soru: Cuma günü hangi sureleri okumalıyız?

🔸 Kehf suresini okumayı tavsiye ediyor, Peygamber Efendimiz (SAV). Ashab-ı Kehf'ten bahseden sureyi. Yani cuma günü okunması faziletli olan sure Kehf suresidir.

https://www.instagram.com/p/CnFc3SkNZoj/

Kehf suresini okumak ve dinlemek için tıklayınız

Cuma ne demektir?

🔸 Cum'a (cumua, cumaa) "toplamak, bir araya getirmek" anlamlarındaki cem kökünden isimdir. Cem' masdarı ve birçok türevi muhtelif âyetlerde cum'a kelimesi ise kendi ismiyle anılan sûrede geçer. (el-Cum'a 62/9). Cum'a sözcüğü, birçok hadiste yer alan bir kelimedir.

🔸 Bu günün cuma adını alması özellikle toplantı günü olmasından kaynaklanır. Aynı adı taşıyan sûrede, "Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında hemen namaza gidin ve alışverişi bırakın" (el-Cum'a 62/9) mealindeki ayet, cuma namazının farz kılınmasından önce de günün bu adla anıldığına ve bir toplantı günü olduğuna işaret eder.


Cuma gününün önemi nedir?

🔸 Çeşitli hadislerden anlaşıldığına göre cuma, haftalık ibadet günü olarak daha önce Yahudi ve Hristiyanlar için tayin ve takdir edilmiştir. Ama onlar bu konuda ihtilâfa düşerek Yahudiler cumartesiyi, Hristiyanlar pazarı haftalık toplantı ve ibadet günü olarak seçmişlerdir. Yüce Allah (CC) da cuma gününü Müslümanlara nasip etmiştir. (Müslim, "Cumʿa", 19-23).

Böylece İslam'da haftalık toplu ibadet günü olarak cuma günü seçilmiş ve bu günün bir bayram olduğu birçok rivayette açıkça belirtilmiştir. (Beyhakī, III, 243; İbn Kayyim el-Cevziyye, I, 369)

🔸 Hz. Peygamber (SAV), "Güneşin doğduğu en hayırlı gün cumadır; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkarılmıştır; kıyamet de cuma günü kopacaktır" (Müslim, "Cumʿa", 18) sözüyle bu günün özelliğini dile getirmiştir.

🔸 Allah (CC) cennette cuma gününe tekabül eden ve "yevmü'l-mezîd" denilen günde kullarına kendisini ziyaret fırsatı vereceğini, bunun için onlara tecelli edeceğini bildirmiş (İbn Kayyim el-Cevziyye, I, 369-372, 408-410), başka bir hadiste de bu günde yapılan duaların kabul edileceği bir anın (icâbet saati) bulunduğunu haber vermiştir.

🔸 İcâbet saatinin zevalden itibaren namazın başlamasına, imamın minbere çıkmasından namazın başlamasına veya bitimine ya da ezandan itibaren namazın eda edilmesine kadar devam ettiğine, ayrıca fecir ile güneşin doğuşu, ikindi namazı ile güneşin batışı arasında olduğu şeklinde çeşitli görüşler ileri sürülür.

🔸 Cuma günü gerekli temizliği yaptıktan sonra camiye gidip hutbe dinleyen ve namazı kılan kimsenin o gün ile daha önceki cuma arasında işlemiş olduğu günahların affedileceği belirtilmiş (Buhârî, "Cumʿa", 6, 19; Müslim, "Cumʿa", 26), cuma gününü önemsemeden üç cuma namazını terkeden kimsenin kalbinin mühürleneceği bildirilmiştir. (Ebû Dâvûd, "Ṣalât", 204)

🔸 İslam dünyasının her tarafından Müslümanların bir araya geldiği en büyük toplu ibadet olan hac, Arefe gününün cumaya rastlaması halinde "hacc-ı ekber" (büyük hac) olarak anılır.

Cuma günü yapılabilecek sünnetler

Hz. Peygamber'e (SAV) salât-ü selâm getirmek.

➡ Güsul abdesti almak.

➡ Tırnak kesme vb. bedenî temizlikleri yapmak.

➡ Misvak ya da fırça ile dişleri temizlemek.

➡ Güzel elbise giymek, güzel koku sürünmek.

➡ Camiye erkenden gitmek.

➡ Kehf sûresini okumak.

➡ Camileri temizleyip kokulandırmak.

Çokça dua ve zikir yapmak.

*Bu içerikte kaynak olarak DİA, cuma maddesi kullanılmıştır.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN