Arama

İmsak vaktinde sabah namazı kılınabilir mi?

Kulluk görevimizi ve Allah'a (CC) olan saygımızı göstermenin en güzel yollarından biri olan sabah namazını vaktinde kılmak, her Müslümanın önemsemesi gereken bir ibadettir. Sabah namazının imsak vaktinde kılınıp kılınamayacağı müminler tarafından merak edilen bir konu olarak karşımıza çıkar. Bu sorunun cevabını sizler için cevaplıyoruz...

İmsak vaktinde sabah namazı kılınabilir mi?
Yayınlanma Tarihi: 8.2.2023 18:40:00 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 18:41

Soru: İmsak vaktinde sabah namazı kılınabilir mi?

💠 Cevap: Oruca başlama ve bitiş zamanları bize Kur'an-ı Kerim ile bildirilmiştir.

💠 Kur'an-ı Kerim'de "Beyaz iplik siyah iplikten ayrılıncaya kadar yiyin, için." buyruluyor. Sahurla ilgili olarak ve iftar vaktiyle ilgili olarak da gece oluncaya kadar " oruç tutun" anlamında ayet-i kerime var.

💠 Dolayısıyla siyah ipliğin beyaz iplikten ayrılması demek güneşin doğduğu istikamette olan enlemesine beyazlığın başlaması demek oluyor ve bunun anlamı doğu ufkunda "tan" dediğimiz güneşin doğduğu istikamette enlemesine aydınlanma başladığı zaman gece bitiyor, gündüz başlıyor.

💠 Çünkü Peygamber Efendimiz'in (sav) de ifadesiyle bu siyah iplikle beyaz iplikten maksat gecenin karanlığı ile gündüzün aydınlığı bu gecenin sonunda oruca başlanır, gündüzün başında da sabah namazının vakti girer.

💠 Eskiden insanlar ufka bakarak bunları anlayabiliyorlardı. Günümüzde bunlar hesapla, kitapla gayet güzel bir şekilde tespit ediliyor ve takvimlerimize yazılıyor.

💠 Bizim bu takvimlerde imsak yazan vakit gecenin bittiği vakittir. Dolayısıyla oruç tutacak kişi imsak vaktinde yeme, içmeyi kesmelidir. Gece bitti, gündüz başladı demektir. Gündüz başlayınca da sabah namazı kılınabilir. Dolayısıyla bu andan itibaren de sabah namazı kılınabillir.

💠 Ancak Hanefi mezhebinde sabah namazını birazcık geciktirmek daha faziletlidir. Bundan dolayı bir 10- 15 dk sonra kılınması daha faziletli olur. Şunu çok sorarlar: Biz tam yemek yiyiyorduk, ağzımıza lokmayı aldık, imsak vakti girdi ne yapalım?

💠 O lokmayı yutarız. O kadar hassasiyet iyidir. Ama Cenab-ı Allah (CC)bu kadarını da affeder. Bu konuda bir tereddütünüz olmasın. Ama artık ezan başladıysa ben ezan bitinceye kadar yiyeyim, o kadarına gitmemek lazım.

💠 Demek ki ezan başladı, imsak denilen vakit girdi. Ağzımızda lokma varsa yutacağız ve niyetlenmiş olacağız. Ondan sonra da namazımızı kılabiliriz.

https://www.instagram.com/p/CgfOq6_l_tw/?hl=tr

💠 İslam âlimlerinin çoğu, imsağın ikinci fecrin doğuşuyla başlayıp güneşin batışına kadar devam ettiğini söyler.

Namaz nedir?

💠 Namaz sözlükte dua etmek, ibadet etmek anlamlarına gelmektedir.

💠 Namaz , Allah'a (CC) saygı duymanın bir göstergesi ve İslam'ın beş şartından biridir.

💠 Arapça salât kelimesinin çoğulu olarak Türkçe'ye geçmiştir.


Salât nedir?

💠 Salât kelimesi tekbir ile başlayıp selâm ile son bulan, belirli hareket ve sözlerden oluşan bedeni hareketi ifade eder.

💠 Salât kelimesiyle aynı kökten türeyen "musallî" namaz kılan kişi ve "musallâ" namaz kılınan yer anlamlarına gelir.

💠 Ahzâb sûresinin 56. ayetinde müminlere yöneltilen Peygamber Efendimiz'e (sav) salât etme emri, ona olan samimi saygı ve bağlılığı gösterme amacıyla okunan dua ile ilişkilidir. Bu duanın şeklini bizzat Peygamberimiz (sav) ashabına öğretmiştir. (Buhârî, "Tefsîr", 33/10)

💠 Peygamberimiz (sav) abdest alıp beş vakit namazı vaktinde kılan, rükû, secde ve huşûunu tam olarak yerine getiren Müslümanları Allah'ın(CC) affedeceğini belirtmiştir.

💠 Namaz aynı zamanda günahlardan arınmanın bir yoludur. Huşuyla kılınan her namaz aynı zamanda bir tövbe niteliği taşır. Her gün kıldığımız farz namazlara işaret eden Hûd sûresinin 114. âyetinde iyiliklerin, kötülükleri gidereceği söylenir.

https://www.instagram.com/p/CgXm09TlWOc/?hl=tr

Namaz çeşitleri

💠 Peygamberimiz (sav) abdest alıp beş vakit namazı vaktinde kılan, rükû, secde ve huşûunu tam olarak yerine getiren Müslümanları Allah'ın (CC) affedeceğini belirtmiştir.

💠 Hanefî mezhebi dışındaki alimler, namazı genel olarak farz ve nâfile olmak üzere iki grupta ele alırlar.

💠 Hanefî fıkhında ise çeşitli tasnifler söz konusudur. Bunlardan birine göre namazlar farz, nafile ve vacip olmak üzere üç grupta ele alınırken diğer tasnifte Allah'ın (CC) farz kıldığı namazlar, Peygamberimiz'in (sav) sünnetiyle sabit olan namazlar ve nâfile namazlardır.

💠 Peygamberimiz'in (sav) sünnetiyle sabit olan namazlar da vâcip olan ve vâcip olmayan kısımlara ayrılır.


Sabah namazı ile ilgili ayetler

💠 Zekeriya : "Rabbim! O halde oğlum olacağına dâir bana açık bir delil göster" dedi. Rabbi de: "Senin istediğin delil, işaretle anlaşman dışında üç gün insanlarla konuşamamandır. Bu esnâda Rabbi'ni çok zikret ve onu sabah akşam tesbih et" buyurdu.

(Âl-i İmrân Suresi, 41. ayet)

💠 Sabah ve akşam sadece Rabbi'nn rızâsını dileyerek ona dua ve ibâdet edenleri sakın yanından kovma! Çünkü ne sen onların hesabından sorumlusun, ne de onlar senin hesabından. Şu halde onları kovma ki, zâlimlerden olmayasın!

(En'âm Suresi, 52. ayet)

💠 Rabbi'ni sabah akşam içten içe, boyun büküp yalvara yakara, derin bir ürpertiyle ve ancak kendin işitebileceğin bir sesle zikret! Sakın gâfillerden olma!

(A'râf Suresi, 205. ayet)

💠 Sabah akşam Rabbi'nin rızâsını dileyerek ona dua ve ibâdet edenlerle beraber olmaya candan sabret! Dünya hayâtının çekiciliğine kapılıp da gözlerini onlardan ayırma! Kalbini bizi anmaktan gâfil kıldığımız, nefsânî arzularına uyan ve işi hep aşırılık olan kimselere itaat etme!

(Kehf Suresi, 205. ayet)

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN