Arama

  • Anasayfa
  • İlahiyat
  • İslam İlmihali
  • Cuma günü nasıl ibadet etmeliyiz? Cuma günü ve gecesinde okunacak dualar nelerdir? Cuma namazından sonra hangi sureler okunur?

Cuma günü nasıl ibadet etmeliyiz? Cuma günü ve gecesinde okunacak dualar nelerdir? Cuma namazından sonra hangi sureler okunur?

Peygamber Efendimiz, “Cuma günü, ibadet ve ezkar ile müminlerin kalbi mesrur olacak bir bayram günüdür.” buyurmuşlardır. Her haftanın Cuma gününde Müslümanlar bayramlarını ibadet ve dua ile geçirmelidirler. Peki, Cuma günü nasıl ibadet etmeliyiz? Cuma günü ve gecesinde okunacak dualar nelerdir? Kehf Suresi’nin faziletleri nedir? Cuma Suresi’nin faziletleri nelerdir? Cuma namazından sonra hangi sureler okunur? Cuma günü okunacak hacet duaları nelerdir? Sizler için derledik.

Cuma günü nasıl ibadet etmeliyiz? Cuma günü ve gecesinde okunacak dualar nelerdir? Cuma namazından sonra hangi sureler okunur?
Yayınlanma Tarihi: 2.4.2021 10:55:00 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 11:03

CUMA GÜNÜ NASIL İBADET ETMELİYİZ?

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Cuma Suresini okuyan kişiye, Müslüman şehirlerden bir şehirde Cuma Namazına gelen ve gelmeyenlerin sayısınca on sevap verilir. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) uyumadan önce Müsebbihat (İsra, Hadid, Haşr, Cuma, Saff, Teğabün ve A'la) Surelerini okurdu.

CUMA GÜNÜ VE GECESİNDE OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

"Cuma gününde; Yani perşembeyi cumaya bağlayan gece iki rek'at namaz kılıp Fâtiha'dan sonra on beş defa Zilzâl Suresi'ni okuyan kimseyi Allah Teâlâ kabir azabından ve kıyamet korkularından emin kılar." (Ali el-Müttakî, no: 21356)

Hz. Peygamber, "Cuma günü Hûd Suresi'ni okuyunuz" (Dârimî, "Fezâilü'l-Kur'ân", 17) buyurarak surenin faziletine, "Hûd Suresi ve kardeşleri beni ihtiyarlattı" meâlindeki hadisiyle de ağır sorumlulukları hatırlatan bir içeriğe işaret etmektedir. Hûd Suresi'nin kardeşleri aynı hadisin devamında "Vâkıa, Hâkka, Mürselât, Nebe' ve Tekvîr" sûreleri olarak belirtilmiştir (Tirmizî, "Tefsîr", 57/3297; ayrıca bk. Şevkânî, II, 544; Kurtubî, XI, 1).

Hadislerde buyurulur ki:

Cuma akşamı Yâsîn Suresi'ni okuyanın günahlarının affedileceği ümit edilir. Cuma günü ya da gecesi Duhan Suresi'ni okuyana cennette bir köşk ihsan edileceği ümit edilir. Cuma gecesi Kehf suresi okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki Cuma arasında işlediği günahlar da affolur (Tergib). Cuma günü 80 salavat getirenin, 80 yıllık günahı affolur (Dare Kutni). Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk ihsan edilir (Taberani). Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın, günahları affedilir (İsfehani). Cuma günü gusledenin günahları affolur (Taberani). Cuma günü sabah namazından önceEstagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh, okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa günahları affolur (İbni Sünni). Cuma namazından sonra, yedi defa ihlas ve muavvizeteyn okuyanı, Allahüteâlâ, bir hafta, kazadan, beladan, kötü işlerden korur.

KEHF SURESİ'NİN FAZİLETLERİ NELERDİR?

Peygamber Efendimiz-sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyuruyor:

"Size bir sure haber vereyim mi ki, azamet semâ ile arz arasını doldurmuş, onu yetmiş bin melek teşyî' etmiştir? O sûre Kehf süresidir. Kim cuma günü bu sureyi okursa Allah onu öteki cumaya kadar bu sûre ile mağfiret eder, sonun da üç gün de ziyadesi vardır. Ve semâya ulaşan bir nur verilir ve Deccal'in fitnesinden muhafaza edilir. Yatacağı vakit bu surenin sonundan beş ayet okuyan hıfz olunur ve gecenin istediği vaktinde kaldırılır." (Suyûtî, el-Câmiu's-Sağir, no: 2862)

CUMA SURESİ'NİN FAZİLETLERİ NELERDİR?

Rivayet Edildi ki: Kısmeti kapalı olanlar, Cuma Suresini günde 3, 5 veya 7 kere okursa, kısmetleri açılır. Allahü Teâla en kısa zamanda okuduğu ve devam ettiği bu sure hürmetine o kuluna kısa zamanda evlenmek nasip eder. Dargın olan eşlerin aralarının düzelmesi için de 3 veya 7 kere okunursa, eşlerin arası düzelir. Aralarındaki soğukluk ve kızgınlık Allahü Teâla'nın izniyle gider, birbirlerine karşı muhabbet meydana gelir. Bu sureyi okumayı adet haline getiren kimseye, Müslüman memleketlerinde Cuma namazına gelen ve gelmeyen kimselerin sayısı kadar sevap verilir. Bu sureyi okumaya devam edenler, şeytan vesveselerinden korunur. Cuma suresinin 4. ayeti bir yere asılırsa, orası bereketlenir. Allahü Teâla, o yeri her türlü felaketlerden korur.

CUMA NAMAZINDAN SONRA HANGİ SURELER OKUNUR?

İmam-ı Suyûtî, el-Câmi'u's-sağir'inde rivayet eder ki: Nebi-yi Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

"Kim cuma namazından sonra -konuşmadan ve kalkmadan- İhlâs Suresi'ni, Felâk Suresi'ni ve Nâs Suresi'ni yedişer defa okursa Allah Teâlâ onu gelecek cumaya kadar, zarar verici şeylerden muhafaza buyurur." (Suyûtî, el-Câmiu's-sağîr, no: 8954; Ali el-Müttakî, II, 648/4985)

CUMA GÜNÜ OKUNACAK HACET DUALARI NELERDİR?

Cuma günü 100 defa" "YA ALLAH" diye zikreden insanın bütün dilekleri kabul olur.

Cuma Günü Duaların Kabulü İçin Zikirler

Cuma Günü "YA VALİ" esmasını (1000) defa okuyan her işinde kolaylık görür.

Cuma günü "LA İLAHE İLLALAHÜ'L MELİKÜ'L HAKKU'L- MÜBİN" (200) defa zikreden Kişi Allah'tan ne isterse verilir.

Cuma gecesi "YA DARR" Esmasını (100) kere çekerse, düşmüş olduğu dertten kurtulur. Fakir ve düşkün kimseler buna devam etseler çok faydasını görürler.

Cuma Günü " YA VELİYYÜ YA ALLAH" esmasını (1000) defa zikreden kişi her istediğine kavuşur.

Cuma namazından sonra 100 defa" YA GAFUR" İsmini okumaya devam eden kişi mağfirete nail olur ve şifa bulur.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN