Arama

Pazara mal getiren üreticiyi yolda karşılamak caiz midir?

Yayınlanma Tarihi: 06.03.2019 11:43 Güncelleme Tarihi: 06.03.2019 11:59
Pazara mal getiren üreticiyi yolda karşılamak caiz midir?

Hz. Peygamber, şehre mal getiren kafilenin şehre varmadan yolda karşılanıp malının satın alınmasını yasakladı. Peki, telakki’r-rükbân nedir? Pazara mal getiren üreticiyi yolda karşılamak caiz midir? Kafileyi yolda karşılayıp getirdikleri malları satın almak neden yasaklandı? Diyanet’in İlmihal-2 “İman ve İbadetler” kitabında yer alan bilgilere göre pazara mal getiren üreticiyi yolda karşılama hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

PAZARA MAL GETİREN ÜRETİCİYİ YOLDA KARŞILAMAK CAİZ MİDİR?

Hz. Peygamber, şehire mal getiren kafilenin şehire varmadan yolda karşılanıp malının satın alınmasını yasaklamıştır (Buhârî, "Büyû'", 72; "İcâre", 11, 19).

Hanefîler, literatürde "telakki'r-rükbân" olarak anılan bu satın almayı iki şekilde açıklamışlardır: 1. Esnaftan birinin şehire mal getirmekte olan kafileyi karşılayıp, getirdiği bütün malları satın alması ve şehirde bu maldan bulunmadığı için onları istediği fiyata satması. 2. Fiyatlardan habersiz olan kafileyi yolda karşılayıp, getirdikleri malları rayiç fiyatın altında bir fiyatla satın alması. Bu şekildeki satın alma, birinci açıklamaya göre, "şehir halkının zararına olması" sebebiyle, ikinci açıklamaya göre, "mal getirenlerin aldatılması" sebebiyle mekruh görülmüştür. Bununla birlikte, yapıldığı takdirde bu akdin hüküm ve sonuçlarını doğuracağı belirtilmiştir.

KAFİLEYİ YOLDA KARŞILAYIP GETİRDİKLERİ MALLARI SATIN ALMAK NEDEN YASAKLANDI

Mâlik b. Enes bu yasağı, pazar esnafı ile ilgili olarak anlamış ve pazar esnafından birinin diğerlerinden ayrıca gidip kafileyi yolda karşılayıp getirdikleri malları satın almasının doğru olmadığını söylemiştir. Mâlik bu davranışın esnaf arasında haksız rekabet ve eşitsizlik ortamı meydana getirebileceğini düşünmüştür. Bununla birlikte, şayet böyle bir akid yapılmışsa geçerli olacağını söylemiştir. Ancak, kafile şehrin yakınında değil de uzakta ise, bu takdirde gidilip ondan mal satın alınmasında bir sakınca görmemiştir.

Şâfiî ise meseleye kafile yani satıcılar açısından bakarak, bu yasağın şehire mal getiren ve fiyatlardan habersiz olan kafilenin aldatılmasına engel olma gayesi taşıdığını, dolayısıyla, böyle bir işlem gerçekleştiği takdirde mal sahibinin muhayyer olduğunu ve dilerse akdi feshedebileceğini ileri sürmüştür.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN