Arama

Dövme yaptırmak günah mıdır? Diş törpületmek caiz midir? Küpe takmak haram mıdır?

Vücutta kalıcı iz bırakan tasarruflar İslâm bilginleri tarafından Allah’ın yarattığı şekil ve surette kalıcı değişiklik meydana getirdiği için câiz görülmemişlerdir. Peki, dövme yaptırmak günah mıdır? Diş törpületmek caiz midir? Küpe takmak haram mıdır? Diyanet’in İlmihal-2 “İslam ve toplum” kitabında yer alan bilgilere göre, vücutta kalıcı iz bırakan tasarruflara dair merak edilenleri derledik.

Dövme yaptırmak günah mıdır? Diş törpületmek caiz midir? Küpe takmak haram mıdır?
Yayınlanma Tarihi: 25.1.2019 17:38:00 Güncelleme Tarihi: 25.01.2019 17:48

DÖVME YAPTIRMAK GÜNAH MI?

Dövme (veşm) yaptırma, Hz. Peygamber'in hadislerinde şiddetle yasaklanıp lânetlenmiş (Buhârî, "Libâs", 85-87; Müslim, "Libâs", 119), İslâm bilginleri de bunu, Allah'ın yarattığı şekil ve surette kalıcı değişiklik meydana getirdiği için câiz görmemişlerdir. Hatta başta Şâfiîler olmak üzere bir grup âlim, dövme yapılan yerde biriken kanın necis, pis olduğunu, dövmeyi yok etmenin vâcip olduğunu da ilâve ederler.

DİŞ TÖRPÜLETMEK GÜNAH MI?

Dişlerin güzellik için törpülenerek seyrekleştirilmesi de (teflîc) hadiste yasaklanmıştır (Buhârî, "Libâs", 86; Müslim, "Libâs", 119). Bu sebeple İslâm âlimleri tedavi kastı olmaksızın sırf güzellik için dişlerin seyrekleştirilmesini Allah'ın yaratışını değiştirme olarak tanımlayıp câiz görmezler. Çünkü dövme, dağlama, dişleri seyrekleştirme gibi tasarruflarda tedaviden çok estetik görünüm, yaratıldığı şekil ve sureti düzeltme/değiştirme maksadı hâkimdir.

KÜPE TAKMAK GÜNAH MI?

Buna karşılık fakihler, dişlerin gümüşle, hatta altınla bağlanarak sağlamlaştırılmasını tedavi ve ihtiyaç noktasından değerlendirdiği için câiz görmüşlerdir. Ağız ve diş sağlığının korunması için yapılan tedaviler, diş dolgu ve kaplamaları da böyledir. Kızların kulaklarının küpe için delinmesi de, süslenme hakkının kapsamında mütalaa edilerek câiz görülmüştür.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN