Arama

Allah'ın isim ve sıfatları nasıl kullanılır? Allah yerine Tanrı demek günah mı? Allah'ın en büyük ismi hangisidir?

Müminin Allah'ı tanıması amacıyla ilahi zatı nitelendiren kavramlara isim veya sıfat denilir. Peki, Allah'ın isim ve sıfatları nasıl kullanılır? Allah yerine Tanrı demek günah mı? İsm-i a'zam nedir? Allah'ın en büyük ismi hangisidir? Diyanet’in İlmihal-1 “İman ve İbadetler” kitabında yer alan bilgilere göre, Allah'ın isim ve sıfatları hakkında merak edilenleri ile bilinmeyenleri sizler için derledik.

Allah’ın isim ve sıfatları nasıl kullanılır? Allah yerine Tanrı demek günah mı? Allah’ın en büyük ismi hangisidir?
Yayınlanma Tarihi: 24.1.2019 18:39:40 Güncelleme Tarihi: 17.01.2019 17:41

ALLAH'IN İSİM VE SIFATLARI NASIL KULLANILIR?

Müminin Allah'ı tanıması amacıyla ilâhî zâtı nitelendiren kavramlara isim veya sıfat denilir. Hay (diri), alîm (bilen), hâlik (yaratan) gibi dil açısından sıfat kalıbında olan kelimeler isim kabul edilirken, bunların masdarlarını oluşturan ve Allah'ın zâtına nisbet edilen kavramlar sıfat olarak değerlendirilir.

ALLAH YERİNE TANRI DEMEK GÜNAH MI?

Kendisine ibadet edilen yüce varlığın özel ismidir. Özel isimler diğer dillere tercüme edilemezler. Hatta Arapça olan bir başka kelimenin onun yerini tutması da mümkün değildir. Bu sebeple bilginler ister Arapça olsun, ister diğer herhangi bir dilden olsun, başka bir kelimenin "Allah" isminin yerini tutamayacağı konusunda fikir birliği içindedirler. Ancak Kur'an'da, Allah kelimesinin işaret ettiği zât için ilâh, mevlâ, rab gibi isimler de kullanılmıştır. Bu sebeple Farsça'daki Hüda ve Yezdân, Türkçe'deki Tanrı ve Çalab... gibi isimler her ne kadar Allah özel isminin yerine geçmezse de ilâh, mevlâ, rab gibi âyet ve hadislerde geçen Allah'ın diğer isimlerinin yerine kullanılabilir.

İSM-İ A'ZAM NEDİR?

Bu tamlama, sözlükte "en büyük isim" anlamına gelmektedir. Terim olarak Allah'ın en güzel isimleri içerisinde yer alan bazı isimleri için kullanılmıştır.

Bir grup İslâm âlimi, Allah'ın isimlerinin hepsinin eşit derecede büyük ve üstün olduğunu söylemiş, birini diğerlerinden ayırmamışlardır. Bir grup ise hadisleri göz önünde bulundurarak, bazı isimlerin diğerlerinden daha büyük ve faziletli olduğu görüşünü benimsemişlerdir. Hz. Peygamber'in bazı hadislerinde ism-i a'zamdan bahsedilmekte, bu isimle dua edildiği zaman, duanın mutlaka kabul edileceği bildirilmektedir (bk. Ebû Dâvûd, "Vitr", 23; Tirmizî, "Da'avât", 64, 65, 100; Nesâî, "Sehv", 58; İbn Mâce, "Duâ", 9, 10).

ALLAH'IN EN BÜYÜK İSMİ HANGİSİDİR?

Fakat Allah'ın en büyük isminin hangisi olduğunu kesin olarak belirlemek mümkün değildir. Çünkü bu hadislerin bir kısmında Allah ismi, bir kısmında ise rahmân, rahîm (esirgeyen, bağışlayan), el-hayyü'l-kayyûm (diri ve her şeyi ayakta tutan), zü'l-celâli ve'l-ikrâm (ululuk ve ikram sahibi) isimleri Allah'ın en büyük ismi olarak belirtilmektedir.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN