Arama

  • Anasayfa
  • İlahiyat
  • İslam İlmihali
  • Fisebilillah nedir? Fi sebilillah kimlerdir? Fi sebilillah ne demektir? Zekatın verileceği yerlerden biri olan fi sebilillah ne demektir?

Fisebilillah nedir? Fi sebilillah kimlerdir? Fi sebilillah ne demektir? Zekatın verileceği yerlerden biri olan fi sebilillah ne demektir?

"Allah yolunda" demek olan fi sebilillah tabirinin iki anlamı vardır. Peki, fi sebilillah anlamı nedir? Fi sebilillah kimlerdir? Zekatın verileceği yerlerden biri olan fi sebilillah ne demektir? Diyanet'in İlmihal-1 "İman ve İbadetler" kitabında yer alan bilgilere göre, Fi sebilillah hakkında merak edilenleri derledik.

Fisebilillah nedir? Fi sebilillah kimlerdir? Fi sebilillah ne demektir? Zekatın verileceği yerlerden biri olan fi sebilillah ne demektir?
Yayınlanma Tarihi: 10.1.2019 00:00:00 Güncelleme Tarihi: 10.01.2019 13:51

Fİ SEBİLİLLAH ANLAMI NEDİR?

Âyette zekât verilecek yedinci grup için fî sebîlillâh terimi zikredilmektedir. Kelime anlamı "Allah yolunda" demek olan fî sebîlillâh tabirinin biri dar diğeri geniş iki anlamı vardır:

1. Allah Teâlâ'nın rızâsına uygun ve O'na yaklaşmak amacıyla yapılan her türlü hayırlı işte çalışan.

2. İslâm'ı yüceltmek uğruna bilfiil cihadda (sıcak harp) bulunan. "Allah yolunda" tabirinin, zekât gelirinden Allah yolunda cihad için de bir fon ayrılması gerektiğini bildirdiği açıktır.


Fİ SEBİLİLLAH KİMLERDİR?

Ancak cihad kavramının İslâm kültüründe geniş bir anlam yelpazesine sahip olması sebebiyle, âyetin bu ifadesinin kimleri ve ne tür faaliyetleri kapsadığı hususu İslâm bilginleri arasında geniş tartışmalara konu olmuştur. "Allah yolunda" tabirinin ilk planda "Allah yolunda savaşanlar (gaziler)" şeklinde anlaşılmış olması, âyetin ifade tarzından ziyade İslâm'ın yayılış dönemindeki sosyopolitik şartlarla ve uluslararası ilişkilerle ilgili olmalıdır. O dönemde cihadın en yaygın ve etkili yolu akınlar ve sıcak savaşlar olduğundan fakihler de din ve vatan yolunda savaşanlara zekât gelirinden fon ayrılmasını elzem görmüşler, bu yorum âdeta bütün fakihlerce benimsenmiştir.

Bazı fakihler bu fondan hac ve umre yapanlara, ilim tahsil edenlere zekât verilebileceğini, hatta cami, okul, hastahane yapımı gibi işleri üstlenmiş her türlü hayır kurumuna da bu fondan ödenek ayrılabileceğini söylerler. Çağımızda bazı âlimler "Allah yolunda" tabirine geniş bir anlam yükleyerek müslümanların yararına olan her türlü faaliyeti bu kapsamda görmektedir.

Onlara göre günümüzde bütçe gelirlerinden büyük bir kısmın ülkelerin savunma giderlerine ayrılmakta olduğu bilinmektedir. İslâm dini tebliği, yani kendisini duyurmayı ve tanıtmayı hem kendisine inananlara bir borç olarak yüklemiş, hem de bunu toplumun başta gelen görevlerinden saymıştır. Ayrıca müslümanların dış saldırı ve tehlikelere karşı korunması da devletin görevlerindendir. Öyle ise zekât gelirlerinden bir fonun İslâm'ın tebliğine ve ülke savunma giderlerine ayrılması yerindedir.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN