Arama

  • Anasayfa
  • İlahiyat
  • Akaid
  • Akaid ne demektir? İslam akaidini oluşturan esaslar nelerdir? İslam akaidinin ilk ve en önemli kaynağı nedir?

Akaid ne demektir? İslam akaidini oluşturan esaslar nelerdir? İslam akaidinin ilk ve en önemli kaynağı nedir?

Akaid, akd kökünden türetilmiş olan akide kelimesinin çoğuludur. Peki, akaid ne demektir? İslam akaidini oluşturan esaslar nelerdir? İslam akaidini oluşturan esaslar nelerdir? İslam akaidinin ilk ve en önemli kaynağı nedir? Diyanet’in İlmihal-1 “İman ve İbadetler” kitabında yer alan bilgilere göre, akaid hakkında merak edilenleri derledik.

Akaid ne demektir? İslam akaidini oluşturan esaslar nelerdir? İslam akaidinin ilk ve en önemli kaynağı nedir?
Yayınlanma Tarihi: 24.1.2019 18:39:41 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 10:56

AKAİD NE DEMEKTİR?

Akaid, akd kökünden türetilmiş olan akîde kelimesinin çoğuludur. Akîde, sözlükte "gönülden bağlanılan, düğüm atmışçasına sağlam inanılan şey" demektir. Dinî literatürde akîde, "inanılması zorunlu olan ilke" (iman esası, mü'menün bih), çoğulu olan akaid kelimesi ise "İslâm dininde inanılması farz olan hususlar, iman esasları, dinin temel kural ve hükümleri" anlamına gelmektedir.

İSLAM AKAİDİNİN İLK VE EN ÖNEMLİ KAYNAĞI NEDİR?

Buna göre, dinin temel kural ve hükümlerini oluşturan iman esaslarından bahseden ilme de akaid ilmi denir. İslâm akaidinin ilk ve en önemli kaynağı Kur'ân-ı Kerîm, daha sonra da sahih hadislerdir. İslâm akaidini oluşturan esaslar, Kur'ân-ı Kerîm'de ve hadislerde hiçbir yoruma mahal bırakmayacak şekilde açık, yalın ve sade olarak yer almıştır. Kur'an'da Allah'a, peygamberlerine, kitaplara, meleklere, âhirete, kazâ ve kadere iman konusuna temas eden ve yer yer ayrıntılı bilgiler veren birçok âyet vardır. Hadis kitaplarının "iman, enbiya, tevhid, cennet, cehennem, kader, kıyamet" gibi bölümlerinde, iman esaslarıyla ilgili çeşitli açıklamalar yer almaktadır. Bu sebeple de Kur'an âyetleri ile başta mütevâtir hadisler olmak üzere sahih hadisler akaidin temel kaynaklarını teşkil eder.

Duyu organlarının verileri ve akıl her ne kadar akaid ilminin kaynakları arasında ise de, bu ikisi doğrudan doğruya dinî prensiplerin ve iman esaslarının belirlenmesinde kaynak sayılmazlar. Akıl ve duyu organlarının verileri, daha çok âyet ve hadislerin belirlediği esasların açıklanması, yorumu ve ispatlanması konusunda malzeme oluştururlar, nakli desteklerler.


İSLAM AKAİDİNİ OLUŞTURAN ESASLAR NELERDİR?

Bu sebeple iman esaslarının belirlenmesinde tek kaynak vahiydir. İslâm akaidini oluşturan esaslar, hem kesin delile dayanmaktadır hem de apaçıktır. Zamana, mekâna, fert ve toplumlara göre değişiklik göstermez. Bu hükümler bir bütün teşkil edip, bölünme kabul etmezler. Yani bir kısmına inanıp bir kısmına inanmamak söz konusu olamaz.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN