Arama

Kime zekat verilmez? Aileye zekat verilir mi?

Toplumsal yardımlaşmanın en güzel örneği olan zekat, Kur’an ve hadislerde namaz ile art arda zikredilir. Ayetlerde, iyiliğe erişmenin ve muttakî bir mümin olabilmenin en önemli şartlarından birinin zekat vermek olduğunu belirtilir. Peki, kime zekat verilmez? Aileye zekat verilir mi? Zekatın hikmeti nedir? Zekatın ölçüsü nedir?

Kime zekat verilmez? Aileye zekat verilir mi?
Yayınlanma Tarihi: 27.2.2023 16:08:08 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 16:11

Zekat nedir?

Zekat, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda (nisap) mala sahip olan kimselerin Allah rızası için muayyen kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eder.

◾ Zekâtın farz olması için şartlar; malların nisaba ulaşması yanında nâmî (üreyici/artıcı) olması, sahip olunduğu andan itibaren üzerinden bir yıl geçmesi, bir yıllık borcundan ve aslî ihtiyaçlardan fazla olmasıdır.

◾ Nisap, zekâtla yükümlü olmak için esas alınan zenginlik ölçüsüdür. Bu ölçü, altında 20 miskal (80.18 gr), devede 5, sığırda 30, koyun ve keçide 40 adettir.

Zekat ne zaman farz kılınmıştır?

◾ Zekat, hicretin ikinci yılında Medine'de farz kılınmıştır. Zekat, Kur'an-ı Kerim'de pek çok âyette namaz ile birlikte zikredilmiş (Bakara, 2/43, 110; Hac, 22/78; Nûr, 24/56); Hz. Peygamber (sav) de zekatın İslam'ın temel ibadetlerinden biri olduğunu bildirmiştir (Buhârî, Zekât, 1).

Zekatın ölçüsü nedir?

◾ Nisap, zekâtla yükümlü olmak için esas alınan zenginlik ölçüsüdür. Bu ölçü, altında 20 miskal (80.18 gr), devede 5, sığırda 30, koyun ve keçide 40 adettir.

Kimlere zekat verilmez?

◾ Hanefilere göre aşağıda sayılanlara zekât ve fitre verilmez:

-Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,

-Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,

-Eşine,

-Müslüman olmayanlara,

-Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,

- Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228).

Zekatın hikmeti nedir?

◾ Kur'an ve hadislerde namaz ile zekâtın ardı ardına zikredilmesi, toplumların ruhî olgunluğa ulaşmasında bu iki ibadetin rolünü göstermesi bakımından son derece önemlidir. Kur'an-ı Kerim, iyiliğe erişmenin ve muttakî bir mümin olabilmenin en önemli şartlarından birinin zekât vermek olduğunu ifade eder (Bakara, 2/177). Aynı zamanda zekât kurtuluşa eren müminlerin vasıflarından biridir (Mü'minûn, 23/1, 4). Bütün bunlara ilaveten zekât vermek, Allah'ın rahmetini celbeden hususlardandır (A'râf, 7/156). Kısaca zekât, malı temizleyen ve manevi arınmaya vesile olan bir ibadettir (Tevbe, 9/103). Âyet ve hadislerde sıklıkla emredilen zekâtı vermemek müşriklerin vasfı olarak görülmüş ve Kur'an'da bu durum yerilmiştir (Fussilet, 41/6-7).

◾ Zekâtın topluma dönük pek çok yararı da vardır. Mesela zekât, maddi gücü olmayanların ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlar, zengin ile fakir arasındaki uçurumu azaltır; aralarında sevgi ve yakınlık doğmasına vesile olur. Bu yönüyle zekât toplumsal kenetlenmeyi artırır. Ayrıca toplumları bencillik ve kin gibi ahlaki hastalıklardan arındırır. Zekâtın verileceği yerlerin toplumun her katmanındaki insanları kapsaması sosyal dayanışmanın da garantisidir.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN