Arama

Muharrem ayı ilk 10 gün tesbih ve zikirleri

Zikir insanın kulluğunu idrak etmesi, benliğini Hak Teala uğruna feda etmesini içerisinde barındıran İslam literatüründe çok önemli bir kavramdır. Rabbimiz Teala bizlere Kur'an-ı Kerim'de "kalplerin ancak Allah'ı zikretmek ile tatmin olacağını" haber vermiştir. Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayında Müslümanlar Allah Teala'yı zikrederek bağışlanma dilerler. İşte Muharrem ayında Hak Teala'yı zikretmek isteyenler için Muharrem ayı zikirleri ve Muharrem ayı tesbihleri...

Allah Teala'yı zikretmek nedir?

🔸 Bir ibadet şekli olan zikir, sözlükte "bir şeyi anmak, hatırlamak" anlamına gelen zikir dini literatürde "Allah'ı anmak ve unutmamak suretiyle gafletten ve nisyandan kurtuluş" manalarında kullanılır.

🔸 Zikir, dil veya kalp ya da her ikisi ile birlikte yapılan bir ibadettir.

🔸 Zikir çekmek, Allah'ı her daim anmak ve hissetmek için çok önemlidir.

Günahlardan arınma vesilesi olan zikir ile ilgili Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyurmuştur:

"Her kim günde yüz kere "Allah'ı hamd ile tesbih ederim" derse o kimsenin hataları deniz köpüğü kadar da olsa dökülür, yani mağfiret olunur.

(Buhârî, Deavât, 65)

MUHARREM AYI

🔸 Hicri takvime göre yılın ilk ayı olan Muharrem, sözlükte "haram kılınan, yasaklanan; kutsal olan, saygı duyulan" anlamlarındadır.

🔸 Peygamber Efendimizin (SAV) "Allah'ın ayı" olarak tanımladığı bu mübarek zamanda savaşmak haramdır.

🔸 Kur'an-ı Kerim'de muharrem kelimesi ay ismi olarak geçmemekle birlikte bu ayın faziletine dair pek çok hadis-i şerif bulunur.

🔸 Bunlardan biri şöyledir:

"Ramazandan sonra en faziletli oruç, Allahü teâlânın ayı Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farzlardan sonra en faziletli namaz, gece namazıdır."

(Müslim, İbni Mace, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai)

AŞURA GÜNÜ

🔸 Aşura - Aşure günü, Muharrem ayının onuncu günüdür. Kelimenin Arapça'da bulunan sayı olarak on anlamına gelen aşr ve aşir veya develerin güdülmesiyle ilgili ışr kökünden türediği görüşü hakimdir.

🔸 İslam alemi için önemli olayların vuku bulduğu günde Hz. Musa (AS) denizi yararak Firavun ile ordusunu sulara gömmüş, Hz. Nuh (AS) gemisini Cudi dağı üzerine demirlemiş, Hz. Yunus (AS) balığın karnından çıkmış ve daha nice hadiseler rivayete göre bu günde yaşanmıştır.

OSMANLI'DA AŞURE GÜNÜ NASIL KARŞILANIRDI?

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN