Arama

Yahudilerin yolunu kim açtı?

Genel kanaat Trump’ın İsrail’i bu kadar çok desteklemesini, ABD’deki Siyonist zengin Yahudilerden mali destek almasına, İsrail lobisinin kampanyasının finansmanını sağlamasına ve Evanjeliklerin etkisine bağlıyor. Ancak bir arkeolog titizliğinde çalışıldığında bu yüzeydeki etkenlerden çok daha etkili olacak biçimde derinlerde birtakım nedenlerin olduğu ortaya çıkıyor.

Yahudilerin yolunu kim açtı?
Yayınlanma Tarihi: 20.5.2018 00:00:00 Güncelleme Tarihi: 20.05.2018 16:11

İsrail deyim yerinde ise en azgın dönemlerinden birine girdi. Bu azgınlık öyle bir noktaya geldi ki Gazze'de provokatif bir hamle olan ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınma kararına karşı çıkan Filistinli Araplar gerçek mermilerle vuruldu. 62 silahsız insan öldürüldü. Ve utanmazlık öyle bir hal aldı ki İsrail Adalet Bakanı Ayalet Shaked, "İsrail savunma güçleri Filistinlilere çok çok iyi davranıyor. Adalet ve hukuk sınırları içerisinde... İşgalden başka çare yok. Bunun bugün yapılması gerektiğini söylemiyorum ama bir gün yapılmalı" diyerek hiç kimseyi umursamadıklarını ortaya koymuş oldu. Tüm bunların en büyük sorumlusu ise kötülüğün cisimleşmiş hali Trump ve elbette ABD. Bu yazı hazırlandığı sırada ABD büyükelçiliği, geniş bir törenle üstelik de dünyanın önemli bir bölümünün karşı çıkmasına, bu kararı nedeniyle ABD'nin eleştirilmesine rağmen Kudüs'e taşınıyordu. Bunu protesto eden Filistin halkı ise katledilmişti.

YAHUDİ LOBİSİ DENİYOR AMA...

ABD dış siyasetinde bir İsrail önceliği olduğu bilinir. Bunun arka planında ise Yahudi lobisinin ağırlık merkezi olduğu düşünülür. Ancak mesele sadece bundan ibaret değil. ABD'nin İngiltere'nin ve Yahudilerin kurduğu bir devlet olması bu ilişkide çok önemli bir yer tutar. İngiltere ve ABD ilişkisi yani Anglo-Amerikan İmparatorluğu özünde bir İngiliz-Yahudi medeniyetidir. Avrupa modernitesinin özünde bir kapitalist modernite olduğu ve kapitalizm ile Yahudilik arasındaki sıkı ilişkiler düşünüldüğünde, Avrupa'nın düşünsel dünyasının şekillenmesinde Masonluk ve Kabbala üzerinden ciddi bir Yahudi etkisinden söz edilebilir.

Teoman Duralı Hocamızın dikkat çektiği "İngiliz-Yahudi medeniyeti" olgusunun kökleri Cromvel dönemine kadar gider. Dahası Protestanlığın büyük oranda dönme Yahudilerin etkisiyle şekillendiği yönünde de önemli bilgiler vardır ki bunun kaynağı da büyük bilgin Werner Sombart'a dayanır. Sombart, Weber'in dikkat çektiği ünlü Protestanlık ve kapitalizm arasındaki ilişkinin aslında din değiştirmiş Yahudilerin ürünü olduğunu belirtir.(1) Guenoncu ekolün önemli teorisyenlerinden Julius Ewola da Cromwell döneminde İngiltere'ye dönmelerine izin verilen Yahudilerin şaibeli (yani büyük oranda faiz sömürüsü ile oluşan) servetlerini de İngiltere'ye taşıyarak kraliyet ve aristokrasi içinde önemli konumlar elde ettiklerini belirtir.(2)

Diğer yandan İngiliz püritenleri ile oluşan Yahudi dostu ve Yahudileri destekleyen Protestanlık da bir diğer hat olmuştur. Masonluk ise ABD siyasetinde 14 ABD başkanı çıkartarak çok güçlü bir yer edindi. Wall Street üzerinde yuvalanan Yahudi kökenli bankerler ise bir başka güç odağı oluşturarak ABD dış siyasetinde etkili oldu.

Bütün bu hatların birleşimi sonucu ABD'de İsrail'e dönük bir sempati söz konusuydu. Rothschildlerin İsrail'in kurucusu ve koruyucusu rolü göz önüne alındığında İsrail daha en başından itibaren Anglo-Amerikan ittifakından aldığı destekle yükseldi. İsrail'in kurulmasını sağlayan Balfour Deklarasyonu'nun desteklenmesi için ABD'nin Mason Başkanlarından Woodrow Wilson (3) ile yapılan görüşmelerden istenen desteği aldılar. Başkan Wilson, modern Siyonizm'i destekleyen ilk Amerikan başkanıydı ve Britanya'nın Yahudiler için Filistin'de ulusal bir 'ev' yaratma çabalarına olumlu bakıyordu. Wilson, deklarasyonu daha yayınlamadan okumuş ve onaylamıştı.(4)

YAHUDİ BAŞKAN MI?

Birçok kişi Trump'ın, İsrail yanlısı hatta 'ölümüne İsrail' denecek kadar fanatik destekçi çekirdek grup dışında kimseyi dinlemediğini belirtiyor. Birçok yerde "İsrail'i benim kadar çok destekleyen yoktur" diyecek kadar fanatik bir İsrail dostu... Genel kanaat Trump'ın İsrail'i bu kadar çok desteklemesini, İsrail lobisinin kampanyasının finansmanı sağlamasına, ABD'deki Siyonist zengin Yahudilerden mali destek almasına ve Evanjeliklerin etkisine bağlıyor. Ancak eğer bir arkeolog titizliğinde çalışırsanız bu yüzeydeki etkenlerden çok daha etkili olacak biçimde derinlerde bir takım nedenlerin olduğunu anlarsınız.

Trump'ın Yahudiliğe ilişkin tavrı, başında kippası ile Ağlama Duvarı'nda elindeki kitapla dua etmesi, kızının ve damadının da olduğu bir toplantıda Netenyahu'nun yanında başında kippa ile poz vermesi ile sınırlı değil. Ailesinde kızı, damadı ve bir gelini Yahudi. Hatta Yahudi gelin ile evlenen oğlunun da kızı gibi Yahudileştiği belirtiliyor. Trump'ın çevresinde daha çocukluktan itibaren birçok Yahudi oldu. Babası Fred Trump hakikaten tam bir Yahudi dostu ve pek çok Yahudi'ye yardım etmiş, onların zenginleşmesine katkıda bulunmuş, birçok Yahudi cemaatine yardımı esirgememiş biri.(5) Bunlardan olacak, bir Yahudi sitesinde "Trump İbrani mi?" diye soruluyor ve isimden başlayarak Yahudi bağlantısına işaret eden birçok veriye dikkat çekiliyor. Dahası ailenin Yahudilikle karmaşık bağlarına değiniliyor.

DEDE FRED'İN İLK ORTAKLIĞI

Ailenin geldiği Kallstad, bağcılık yapan bir Yahudi kabile olan Manasse tarafından yönetilmekteydi. Bu yüzden ailenin Yahudi iken baskılar nedeniyle Protestan olduğu düşünülüyor. Malum Sombart başta olmak üzere pek çok kaynak Protestanların çoğunun Yahudi dönmesi olduğunu belirtiyor. Bu yönde bir başka işaret de Heinz şirketi ile ilişkili. Frederick Trump'ın babası, Kallstadt'tan gelen HJ Heinz Company'nin kurucusu Henry J. Heinz'in ikinci kuzeniydi. Heinz geleneksel olarak Yahudi cemaatiyle iyi ilişkiler kurdu. Diğer yandan Kerry ile Trump ailesinin uzaktan da olsa akraba olması bir başka kuşku verici durum. Kerry'nin babası da büyükbabaları Katolikliğe geçen Avusturyalı-Macar Yahudi göçmenlerdi. Kerry, Heinz ailesinden bir kadınla evli.

Dede Friederich (ABD'de soyadını Fred Yaparak Amerikalı bir isme çevirdi) Trump, 16 yaşındayken Amerika'ya göçtü. ABD'deki Fred Trump, altın madencilerine hizmet veren Saloon (Bar ve aynı zamanda Pavyon da olabilen bir içkili mekân) restoran işine ortağı Ernest Levin ile birlikte girdi. Levine Rus Yahudi ismi Levi'den geliyordu. Yani Trump'ın ortağı bir Yahudiydi. Ortaklık, Levi'nin alkolikliği nedeni ile son buldu. Bu, Trump ailesinin servetinin başlangıcıydı. Yahudilerle kurulan bu bağdan olsa gerek Trump'ın dedesi de büyük annesi de son nefeslerini Long Island Yahudi tıp merkezinde verdiler.(6)

Ailenin Yahudilerle olan ilişkisi bunlardan ibaret değil. Trump'ın büyük erkek kardeşi daha doğrusu ağabeyi Pennsylvania'daki Leigh Üniversitesi'nde Yahudi Kardeşlik Örgütü Sigma Alpha Mu'ya katıldı. Ağabey Fred Trump Jr, babasının Yahudi olduğunu belirtir.(7)

Ne ilginçtir 2016 yılında Donald Trump da yıllık "İsrail'e Selam" töreninin Büyük Mareşaliydi. Hâsılı belki elimizde Trump'ın Yahudi Kökenli olduğunu kanıtlayacak reddi mümkün olmayan veriler olmasa da, Trump ailesinin Yahudilerle içli dışlı olduğu, onları çok sevdiği bu nedenle de Trump'ın İsrail'e can siperane denecek şekilde sahip çıktığı kesin.

KÜRESELCİ SİYONİZM

Ve son olarak herkes Trump'ın küreselciler ile ilişkilerinin iyi olmadığını belirtir. Gerçekten de Trump bir popülist olarak Wall Street'deki küreselcilere karşı kampanya yürüttü, hatta onların Trans Pasifik Anlaşması başta olmak üzere birçok küreselleşme projesine karşı çıktı. Lâkin bu onun Küreselcilerin ulu büyük reisi diyeceğimiz Rothschild Hanedanlığı ile iş tuttuğu, onlar sayesinde zenginliğini büyüttüğü gerçeğini değiştirmiyor. Bu bağlantı onun Ticaret Sekreteri (ticaret müsteşarı) olarak atadığı Wilbur Ross'a dayanıyor. Roos, ABD'deki Rothschild A.Ş.'nin iflas bölümünün temsilcisiydi. Bu ilişki Trump'ın Tac Mahal isimli kumarhaneyi satın almasıyla başladı. Trump bu kumarhanenin finansmanında zorlanmaya başladı. Bu yüzden borçlandıkça üzerindeki borç baskısı artmaya ve borç vericiler onu sıkıştırmaya başladı. Bu durum yüzünden Trump bir anda gerçek manada iflasa sürüklenip sıfırı tüketmek üzereyken Ross ona bir teklifle geldi. Kumarhanenin yarı hissesi karşılığında onu borç batağından çıkartacak, yasaya kılıfı uydurulmuş bir sahte iflas... Böylece Trump hem borç baskısından kurtuluyor hem de kumarhanenin yarı hissesi ve onun üzerindeki kontrolünü koruyor hem de iflas ilan ederek borçlarından kurtulup servetini koruyabiliyordu.(8)

Taç Mahal ile ilgili bir iddia da şu: Bu kumarhane ve otel, Rockefeller ve Rothschild aileleri ile Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve müttefik istihbarat dairesi İsrail'deki MOSSAD tarafından kuruldu ve kontrol edildi.(9)

Bu noktada soru açık: Siyonistlerin ünlü babası, Yahudi İhtiyarlar Meclisi üyesi, büyük hayırsever ve en önemlisi İsrail'in kurucusu Rothschild, Trump'a bu iyiliği ne karşılığı yaptı? Bunu kesin bilmemiz imkânsız ama Trump'ın tüm bu Yahudiperverliği, İsrail muhabbeti bu iyiliğin nedeni olabilir. Bu iyilikler sonucu olarak da -ve elbette Baron Rotschild'in Siyonist Dünya Düzeni amacına kesin sadakat neticesi- Wall Street Çetesi, reislerinin emri gereği onu başkan olarak seçtirirken diğer yandan da bir danışıklı dövüş olarak ona karşıymış gibi yapıyor... ABD orta sınıfı ve işçi sınıfı da nefret ettikleri kan emici küreselcilere karşı olduğunu düşündüğü Trump'ın bir milliyetçi olduğu düşüncesiyle ona oy verdi. Bunun sonucu olarak bölge bir felakete doğru gidiyor. Hasılı oyun büyük ve bundan zarar gören de biz Müslümanlarız.

KAYNAKLAR

1) Werner Sombart, Yahudiler ve Modern Kapitalizm, Çev: Sabri Gürses, Küre Yayınları-İstanbul-2016, s:13

2) Julius Evola: "The 'British Empire' Was A Creature Of Judaism" http://age-of-treason.com/2015/03/03/julius-evola-the-british-empire-was-a-creature-of-judaism/

3) Wilson'un masonluğu konusunda kaynak bizzat masonlardır. http://www.themasonictrowel.com/Articles/General/about_individual_files/us_vice_presidents_masonic_connection.htm

4) U.S. Presidents Support a Jewish National Home in Palestine-Eretz-Israel http://www.mythsandfacts.org/article_view.asp?articleID=152

5) Trump Family Has 50-Year History of Donating to Jewish, Israil'i Causes https://www.breakingisraelnews.com/78896/trump-family-50-year-history-donating-jewish-israeli-causes/#9spu4E3Kq5i3xfM5.97

6) hebrewnations.com'da adı geçen makale

7) Drew Gerber Trump's Brother Rebelled Against Their Authoritarian Father By Joining a Jewish Frat https://forward.com/news/346731/trumps-brother-rebelled-against-their-authoritarian-father-by-joining-a-jew/

8) Richard D. Hylton, Trump, $47 Million Short, Gives Investors 50% of His Prize Casino https://www.nytimes.com/1990/11/17/business/trump-47-million-short-gives-investors-50-of-his-prize-casino.html

9) Michael Collins PiperWho Towers Behind Trump? http://americanfreepress.net/who-towers-behind-trump/

Dilaver Demirağ - Star Açık Görüş

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN