Arama

  • Anasayfa
  • Tarih
  • Fethiye Camii, İnönü imzasıyla depoya çevrildi!

, imzasıyla depoya çevrildi!

Fethiye Camii, İnönü imzasıyla depoya çevrildi!

Fatih’teki , 1945'te Cumhurbaşkanı ’nün imzasıyla Millî Eğitim Bakanlığı’na müze ve müze deposu olarak verilmiş.

İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürü Ahmet Hamdi Bülbül, gibi 'nin de müzeye çevrilmesinin Resmî Gazete'de kararname olarak yayınlanmadığını söyledi.


Yedikıta dergisinde konuyu arşiv belgeleriyle ortaya koyan Bülbül, Fethiye Camii'nin 1930'lu yılların başında harap olması üzerine Vakıflar Başmüdürlüğü'nün gördüğü lüzum üzerine kapatıldığını kaydetti. Bülbül, şöyle konuştu;

"Fethiye Camii, 1936-38 yılları arasında restore edilmiş, fakat güney yönündeki tonozlar üzerine oturtulan ahşap yapı ile buraya çıkışı sağlayan geniş dış merdiven kaldırılarak Müzeler Müdürlüğü'ne devredilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1945 tarihli 3121/744/11730 sayılı mütalaası üzerine, 29 Ağustos 1945 tarihinde Fethiye Camii'nin depo olarak kullanılması Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı."


Bülbül, devrin Cumhurbaşkanı İsmet tarafından onaylanıp imzalanan kararnamede Fethiye Camii'nin Milli Eğitim Bakanlığı'na müze ve müze deposu olarak verildiğinin açıkça beyan edildiğine dikkat çekti.

Kararnamenin Resmî Gazete'de yer almadığını belirten Bülbül, "Benzer bir durum Ayasofya'nın müzeye çevrildiği 24 teşrin-i Sanii 1934 gün ve 2-1589 sayılı kararnamede de karşımıza çıkıyor" diye konuştu.


Sadece Fethiye değil, Kariye ve Perizat Hatun Camileri de müzeye çevrilmişti. Türkiye gazetesinin haberine göre, bunun için Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün görüşünün alınmasına lüzum bile görülmemişti. İstanbul'da müzeye çevrilen bu camilerden Perizat Hatun Camii 1957'de yıkılarak arsası yola katıldı, Fethiye Camii ise 2006'da ibadete açıldı. hâlen müze olarak kullanılıyor...

KİLİSEDEN CAMİYE ÇEVRİLMİŞTİ!

İstanbul'da Fatih ilçesi'nin Çarşamba semtinde bulunan Fethiye Camii, Doğu Roma Dönemi'nde yapılan Pammakaristos (pek çok mutlu) Manastırı'nın kilisesiydi. İki binadan oluşan kilise, kentteki Latin egemenliğinin 1261'de son bulmasından sonra eski kilisenin kalıntıları üzerinde yeniden yaptırıldı.


Fatih'in İstanbul'u fethinden sonra Hristiyanların elinde kalan manastır ve kiliseye, 1455'te Havariun Kilisesi'nden çıkan Patrikhane taşındı ve burası 1586 yılına kadar Patrikhane olarak kullanıldı. Sultan III. Murad Dönemi'nde (1574-1595) camiye dönüştürülen yapıya, o sırada yapılan Azerbaycan ve Gürcistan seferlerinin anısına Fethiye adı verildi.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN