Arama

  • Anasayfa
  • İslam
  • Nas suresinin fazileti nedir? Nas suresi meali ve Türkçe okunuşu! Nas suresi oku, dinle…

Nas suresinin fazileti nedir? Nas suresi meali ve Türkçe okunuşu! Nas suresi oku, dinle…

Yayınlanma Tarihi: 07.01.2021 09:24 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 09:24
Nas suresinin fazileti nedir? Nas suresi meali ve Türkçe okunuşu! Nas suresi oku, dinle…

Nas suresinde insanlara sinsice kötülüğe sürükleyen cinlerin ve insanların şerrinden Allah’a sığınılması öğütlenmektedir. Kur'an-ı Kerim'deki sıralamasına göre en son suredir. Peygamber Efendimizin hastalık zamanlarında ve her gece yatağa gireceği sırada okuduğu surelerden biridir. Peki, Nas suresi fazileti nedir? Nas suresi nasıl okunur, anlamı nedir?

NAS SURESİNİN ANLAMI

Nas suresi, 6 ayettir ve Medine de indirildi. Mushaftaki sıralamada yüz on dördüncü ve son, iniş sırasına göre yirmi birinci suredir. Felak suresinden sonra, İhlâs suresinden önce Mekke'de inmiştir. Felak suresinin Medine'de indiğini söyleyenler Nâs suresi için de aynı şeyi söylemişlerdir.

Felak ve Nas sureleri birlikte "muavvizeteyn" olarak adlandırılır. İhlas, Felak ve Nas sureleri ise muavvizât" olarak adlandırılır.

NAS SURESİ DİNLE

NAS SURESİNİN KONUSU

Surede sinsice kötülüğe sürükleyen cinlerin ve insanların şerrinden Allah'a sığınılması öğütlenmektedir.

İlk üç ayette yüce Allah'ın "Rab, Melik, ilâh" sıfatlarına vurgu yapılır. Bu O'nun insanlara olan yakınlığına, koruyuculuğuna, bütün kötülükleri etkisiz kılma hâkimiyet ve gücüne işaret eder.

4. âyette kötülüklerinden sığınılacak varlıkların nitelikleri belirtilir. Ayette kullanılan "vesvâs" kelimesi "sürekli vesvese veren, gizli telkinlerde bulunan" anlamına gelir. Bu kavramın Kur'an'daki kullanılışı göz önünde bulundurulduğunda vesvese veren şeytanın, kişinin nefsani arzuları ve kötü insanlardan ibaret olduğu anlaşılır.

NAS SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul e'ûzü birabbinnâs

2- Melikinnâs

3- İlâhinnâs

4- Min şerrilvesvâsilhannâs

5- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi

6- Minelcinneti vennâs

NAS SURESİ MEALİ (ANLAMI)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

De ki: "Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik'ine, insanların İlah'ına sığınırım."

NAS SURESİNİN FAZİLETİ

Hz. Âişe'den rivayet edilen bir hadise göre;

"Resûlullah (sav) hastalık zamanlarında ve her gece yatağa gireceği sırada İhlâs, Felak ve Nâs surelerini üç defa okuyup avuçlarına üfler ve elleriyle bütün vücudunu sıvazlardı."

(Buhârî, "Fezâ'ilü'l-Kur'ân", 14)

Ukbe b. Âmir'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle demiştir:

"Bu gece indirilen ayetler var ya, onların benzerleri asla görülmemiştir. Onlar Kul eûzuü bi-Rabbi'l-felâk ile Kul eûzü bi-Rabbi'n-nâs sûreleridir."

( Müslim, Müsâfirîn, 264)

Ebû Saîd el-Hudrî'den (ra) rivayet edildiğine göre O, şöyle demiştir:

Resûlullah cinlerden, kem gözlerden Allah'a sığınırdı. Nihayet Muavvizeteyn (Kul eûzü bi-Rabbi'l-felâk ile Kul eûzü bi-Rabbi'n-nâs) sûreleri nâzil olunca, bu ikisini okuyarak Allah'a sığınmaya başladı; diğer duaları bıraktı.

(Tirmizi, Tıp, 16)

Nas suresinde, cin ve insanların vesvesinden Allah'a sığınıldığı için kötülüklerden korunmak adına nazar duası olarak okunabilir.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN